Svenska Interplanetariska Sällskapet - Matrikel 1963

Swedish Interplanetary Society - Membership 1963

SVENSKA INTERPLANETARISKA SÄLLSKAPET 1963

SEKRETARIAT

Postbox 5045, Stockholm 5

STYRELSE

Civilingenjör Sigvard Strandh, ordförande
Professor Carl-Johan Clemedson, vice ordförande
Ingenjör Lars Harting, sekreterare
Civilingenjör Lars-Henrik Ågren, skattmästare
Fil. dr Carl Reuterswärd, vice sekreterare
Generaldirektör Martin Fehrm
Överdirektör Alf Nyberg
Professor Bert Bolin, suppleant
Ingenjör Åke Håborg, suppleant

REVISORER

Civilingenjör Christer Samzelius
Fru Gudrun Philipson
Ingenjör Gösta Lipping, suppleant

BIBLIOTEK

Kungl. Svenska Aeroklubben, Skeppsbron 40 III, Stockholm
Teknolog Ingmar Skoog, bibliotekarie
Under KSAK exp.tid 09.00—16.30 (1/4—1/9: 08.30—16.00) hänvisas besökande till överstelöjtnant Nils Lundgren, KSAK exp., tel. 23 23 65.

SIS POSTGIROKONTO

nr 19 63 01, postadress: Stockholm

LOKALAVDELNINGEN I GÖTEBORG

Sekretariat

Stadsombudsman Björn Tuneld
Föreningsgatan 4A, Göteborg C

Postgirokonto

nr 62 34 62, postadress: Göteborg

MEDLEMMAR

Aktiva 1 april 1963

Telefonnummer anges för arbetsplatsen (a) och för bostaden (b). Medlemmarna uppmanas att till sekretariatet i god tid anmäla ändring i adress, titel eller telefonnummer.

Anm. Nedan har alla telefonnummer utelämnats. /SZ

452 Ageby, Benny, stud.: Svartåg. 36, Johanneshov
156 Ahremark, Carl Gustav, teckn.: Valkebog. 18B, Linköping
152 Ahrén, Bengt, tekn.lic: Linnég. 25A, Linköping
434 Alm, Berit, stud.: Klippg. 6 II, Stockholm Sö
433 Alm, Kerstin, stud.: Klippg. 6 II, Stockholm Sö
241 Almén, Rolf, repar.: Bangårdsg. 10B, Norrtälje
184 Andersson, Arne, leg. tandl.
9
Andersson, Karl-Olof, ing.: Stamg. 8 III, Älvsjö 2
404 Andersson, Lars E., civ.ing.: Snickareg. 27, Linköping
490 Andersson, Lennarth, ing.: Hemvärnsg. 10 I, Solna
  386   Andersson, Torwald, stud.: Fack 46, Kalix 1
  463   Annerud, Paul, stud.: Box 1523, Göteborg 1
  466   Axelsson, Roberth, herr: Box 135, Sunnansjö
 
30
  Axelsson, Sven, byråing.: Box 27016, Stockholm 27
  124   Axheim, Göte, ing.: Vasaloppsv. 75 I, Hägersten
  175   Bakke, Per E., bygg.ing.: AB Svenska Icopalfabriken, Skeppsbron 11, Malmö
  399   Barkman, Clas, stud.: Riksrådsv. 87, Johanneshov
  210   Berg, Brit, fru: Flygtekn. Försöksanstalten, Postbox 1121, Bromma 11
  260   Berg, Åke, major: Ribbings väg 10B, Sollentuna
  269   Bergentz, Sven, överlantmäst.: Drottningg. 41B, Karlstad
  192   Bergquist, Gösta, sjöing.: Kilian Zollsg. 1, Malmö
 
22
  Bergqvist, Björn, civ.ing.: Råsundav. 62 III, Solna
 
63
  Bergqvist, Märta, fru: Råsundav. 62 III, Solna
  494   Bergqvist, Ulf, stud.: Råsundav. 62 III, Solna 3
  277   Bergstedt, Allan, civ.ing.: Lostigen 4, Solna 7
  457   Bergstedt, Martin, doc: Lasarettet, Umeå 2
  173   Bergström, Arne, teknol.: Pontonjärg. 33 III, Stockholm K
  213   Berndt, Sune, prof.: Fridhemsg. 18, Stockholm K
  302   Bevring, Tage, herr: Fack 22, Öje
  357   Bieneck, Wolf, herr: Sandhamnsg. 23 II, Stockholm No
  389   Bjurstedt, Hilding, doc: Gävleg. 1, Stockholm Va
  169   Björkdahl, Lars, Mr.: 7254 Maryland Ave., Chicago 19, Illinois, USA
  395   Björkgren, Christer, stud.: Sandhamnsg. 35, Stockholm No
  301   Björkman, Ulf, major: Furustigen 17, Saltsjöbaden
  430   Björnsjö, Ulf, ing.: Österås gård, Munsö
  166   Blom, Ingmar, köpm.: Box 30022, Göteborg 30
  477   Blume, Gösta, civ.ing.: Bryggv. 4, Stockholm Sv
  375   Bohn, Christian, stud.: Dalag. 22, Stockholm Va
  387   Bolin, Bert, prof.: Ekbacksv. 44, Danderyd
  456   Borgfors, Hans, ing.: Skorpv. 12, Mariehäll
  426   Borkén, Ulf, ing.: Grevtureg. 13B, Stockholm Ö
  412   Boström, Björn, mättekn.: Väderkvarnsg. 8B II, Uppsala
  373   Bourghardt, Sven, ing.: Dr Forselius gata 12, Göteborg Sv
 
33
  Braathen, Bo, civ.ing.: Valhallav. 86, Stockholm Ö
  468   Brandt, Roger, ing.fil.stud.: Stureg. 12B, Uppsala
  289   Brandt, Ulf, dr: Sylvesterv. 8A, Lidingö
 
37
  Brising, Lars, dir.: Bjälbog. 14, Linköping
  321   Brunander, Ole, kapt.: Källängsv. 58, Lidingö 1
  300   Brunberg, Ernst-Åke, doc: Frejav. 36, Djursholm
  200   Brunnerup, Bertil, ing.: Terrassg. 7, Göteborg
  511   Brusén, Peter, stud.: Skolhusg. 8, Söderhamn
  506   Bryant-Meisner, Rudolf, byråing.: Fjällnäsg. 4, Vällingby
  203   Bränd-Persson, Åsa, lab.: Franstorpsv. 4B II, Sundbyberg
  474   Bundy, Eric, stud.: c/o Linton, Pontus Viknersg. 1, Göteborg
  309   Burgman, Jan Olof, lekt: Diakongr. 27, Farsta
  515   Bystedt, Thomas, teknol.: c/o Palm, Grevtureg. 82 IV, Stockholm Ö
  207   Bååth, Inge H., ing.: Norra Järnvägsg. 4, Växjö
  346   Bäckström, Jan, civ.ing.: Illerbacken 2, Lidingö 1
  297   Bäckström, Ola, ing.: Drottningg. 110, Stockholm Va
  517   Carlborg, Nils, fil.stud.: Rindög. 23, Stockholm No
  214   Carlerby, Reinhold, herr: Nyg. 4, Västerås
  435   Carlnäs, Bengt, teknol.: Sibylleg. 19 I, Stockholm Ö
 
46
  Carlqvist, Birger, fil.lic: Furusundsg. 16, Stockholm No
  257   Carlsson, Arne, ing.: Björnsonsg. 209 I, Bromma
  220   Carlsson, Holger, herr: Carlsro Backa, Göteborg H
  109   Carlsson, Sven, ing.: Österv. 9B, Solna
  357   Castenfelt, Eugen, stud.: Humlegårdsg. 13, Stockholm Ö
  198   Cednäs, Erling, civ.ing.:Olivedalsg. 22A, Göteborg
  391   Chalmers Tekn. Högskola, Biblioteket: Gibraltarg. 5, Göteborg S
 
87
  Clemedson, Carl-Johan, prof.: Gibraltarg. 28, Göteborg S, eller Ringen 4, Stocksund
  319   Dahlgren, Stefan, stud.: Torgg. 16, Sundsvall
  250   Dahlin, Göran, stud.: Multråg. 114, Stockholm-Vällingby
  129   Dahlström, Erik, kapt.: Stureg. 5 III, Linköping
  145   Dandanell, Rolf, civ.ing.: Fjärilsv. 40, Linköping
  432   Danielson, Jan C, stud.: Grundtvigsg. 15 III, Bromma 3
  314   Drougge, Georg, fil.lic: Roslinv. 16, Bromma
 
32
  Durant, Frederick, Mr.: Bell Aerosystems Comp., Suite 400, 1000 Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D.C., USA
  103   Dyrssen, David, fil.dr: Kolgav. 7, Djursholm 3
  479   Edlén, Tore, övering.: Ynglingag. 3, Stockholm Va
  382   Edman, Ulf, herr: Hackspettsv. 19, Bromma
  320   Ehn, Göran, civ.ing.: Torpv. 21, Näsbypark
  181   Einarsson, Östen, stud.: Box 32A, Malungsfors
 
42
  Ekstedt, Tage, red.: Wivalliusg. 19, Stockholm K
  508   Ekström, Lennart, stud.: Apoteket, Värmlands-Dalby
  222   Elfqvist, Mats, verkm.: c/o Gullberg, Hotel Savoy, Bryggarg. 12, Stockholm C
  499   Elvius, Tord, observator: Järnbrog. 12 II, Uppsala
  272   Emrén, Allan, stud.: Pennygången 25, Göteborg V
  249   Enebo, Lennart, doc: Ekorrv. 14, Ektorp
  509   Ericson, Ulf, fil.stud.: Stureg. 13B, Uppsala
  440   Eriksson, Boo, fänr.: F 18, Tullinge
  475   Eriksson, Mikael, stud.: Slånbärsv. 7 IX, Danderyd
  211   Erlandsson, Roland, herr: Boråsv. 14, Johanneshov
  484   Ertzgaard, Ion, provflygare: Strandg. 10D, Linköping
  455   Ewald, Gerhard, med.kand.: Dr Liboriusg. 5, Göteborg Sv
  310   Ewe-Ericson, Percival, ing.: Molinsg. 13, Göteborg C
  235   Fast, Einar, dir.: Kristineberg, Växjö
  424   Fasth, Hans, herr: Lindansv. 6, Vällingby
  431   Fasth, Tord, ing.: Stopv. 85, Bromma
  326   Fehling, Jerk, civ.ing.: Åsv. 6, Solna 1
  448   Fehrm, Martin, generaldir.: Valhallav. 192, Stockholm No
  306   Finnpers, Per-Åke, stud.: Storg. 13D, Orsa
  308   Flodin, Kjell, civ.ing.: Holbergsg. 205, Bromma
  233   Florett, Ingemar, ing.: Ankdammsg. 36 IV, Solna
  376   Florman, Gösta E., dir.: Karlav. 101, Stockholm No
  278   Folkskoleseminariet: rekt. Börje Svensson, Skolg. 19, Jönköping
  215   Forsberg, Jan, herr: Kristina Nilssons väg 5, Växjö
  119   Franzén, Anders, herr: Vikingag. 30, Stockholm Va
  195   Franzon, Margit, fröken: Sven Rinmansg. 4 III, Stockholm K
  460   Friberg, Gunnar, ing.: Vasstigen 3, Kungälv
  167   Frisk, Gunnar, herr: P 1, 680, Tallåsen
  290   Fromell, Åke, stud.: Segerlindsg. 7, Göteborg Ö
  108   Fåhraeus, Fredrik, stud.: Valhallav. 147, Stockholm No
  202   Fänge, Brynolf, fil.dr: Ringbergs. 14, Hohög
 
14
  Gabrielsson, Lars, herr: Framnäsbacken 18, Solna
  160   Gadd, Yvonne, sekr.: S:t Eriksg. 54, Stockholm K
  268   Galvenius, Göran, labor.: Kämpev. 35, Sollentuna
  199   Gillström, Lars, stud.: Hågav. 16, Bromma
  342   Godal, Thore, doc: Solåsen, Lakseväg, Bergen, Norge
  217   Graas, Roland, ing.: Geijersv. 10, Stockholm K
  275   Gradin, Ove, teknol.: Lyssnav. 11, Uppsala 9
  364   Grahn, Jan-Olof, stud.: Lidköpingsv. 19, Johanneshov
  282   Grahn, Sven, stud.: Stenkullav. 25, Stockholm K
  483   Granbom, Per-Olof, civ.ing.: c/o Andersson, Råsundav. 74, Solna
  335   Granholm, Sven, civ.ing.: Vinkelv. 7, Kiruna C
 
55
  Grimskog, Nils, flygkapt: Vittangig. 20, Vällingby
 
48
  Gripstad, Birger, red.: Engelbrektsv. 30, Jakobsberg
  408   Grundström, Görgen, stud.: Torslanda flygplats, Göteborg Flyg
  186   Grönfors, Kurt, prof.: Handelshögskolan, Vasag. 3, Göteborg C
 
82
  Gullstrand, Tore, doc: Stigbergsg. 19, Linköping
  332   Gumpel, Bengt, Mr.: 1088 Marcheta St., Altadena, Calif., USA
  303   Gustafson, Ingbert, armétekn.: Jägarg. 1, Visby
  170   Gustavsson, Anders, kalkyl.: Hackstav. 10A, n. b. Åkersberga
  238   Gustafsson, Tore, ing.: Viktor Rydbergsg. 35, Jönköping
  153   Gustavsson, Rune, ing.: Fredriksbergsv. 27, Linköping
 
57
  Gyllenkrok, Thure, friherre: Björnstorp
  161   Götenstedt, Bo, ing.: Blomsterv. 7, Mariestad
 
71
  Götling, Gunnar, ing.: Hagag. 20A, Norrköping
  368   Hagenfeldt, Lars G., dr: Eskaderv. 12 IX, Näsbypark
 
66
  Haley, Andrew G., Mr.: 1735 De Sales St., N.W., Washington 6, D.C., USA
  176   Hall, Tord, univ.lekt.: Sysslomansg. 31A, Uppsala
  361   Halle, Eric, byråing.: Furusundsg. 13, Stockholm No
  496   Hallert, Bertil, prof.: N. Mälarstr. 82 I, Stockholm K
  287   Hallström, Ole, ing.: Abrahamsbergsv. 43 I, Bromma
  280   Halmstads Astronomiska Sällskap: Halmstad
  495   Hammar, Claes, teknol.: Holmiav. 9, Lidingö
  130   Hanson, Inga, fröken: Förrådsg. 9, Solna
 
73
  Hanson, Sture, ing.: Storg. 42, Halmstad
  327   Harting, Lars, ing.: Kolbäcksgr. 21, Johanneshov
  488   Hedberg, Björn, teknol.: Jerum, A511, Studentbacken 21, Stockholm No
  104   Hedkvist, Stig, ing.: Hedvigsdalsv. 8, Sollentuna
  244   Heilbronn-Wikström, Edith, fil.lic: Rörstrandsg. 30 V, Stockholm Va
  276   Heilbronn, Fritz, herr: Dalbobranten 31 I, Farsta
  419   Hellsten, Hans, herr: Ångermannag. 170, Vällingby
  363   Hellström, Roland, tekn.bitr.: Järnvägsallén 1A, Viggbyholm
  317   Helmfrid, Hans, stud.: Kungsg. 62 I, Stockholm C
  493   Henning, Sven, ing.: Växthusv. 10, Västerås
  472   Herzberg, Ola, ing.: Dagsverksv. 241, Spånga
 
3
  Hjertstrand, Gun, fru: Engelbrektsg. 12 IV, Stockholm Ö
 
1
  Hjertstrand, Åke, civ.ing.: Engelbrektsg. 12 IV, Stockholm Ö
  438   Hode, Lars, stud.: Skillinggr. 1, Stockholm K
  439   Hoff, Rolf, herr: Storg. 29 A, Olof ström
  246   Hofstedt, Anders, stud.: Bredablicksv. 5A, Lidingö I
  116   Holma, Bo, med.lic: S:a Långg. 25, Hagalund
  331   Holmquist, Olof, godsäg.: Svartingstorp, Läckeby
 
99
  Holtz, Ingvar, ing.: Maltesholmsv. 147 XI, Vällingby 1
  360   Houston, Willard S., Cmdr.: U.S.N. Weather Service, U.S. Naval Station, Washington Navy Yard Annex, Washington 25, D.C., USA
  420   Hultén, Lamek, prof.: Börjesonsv. 29, Bromma
  201   Hultman, Holter, med.lic: Götav. 16, Djursholm
 
34
  Hurtig, Ingvar, ing.: Terrängv. 99, Hägersten
 
51
  Håborg, Åke, ing.: Sandhamnsg. 19, Stockholm No
  180   Hådell, Per, stud.: Stockholmsv. 25, Norrtälje
  125   Härdmark, Ragnar, ing.: Roseng. 2, Linköping
  409   Hässler, Bengt, ing.: Chalmersg. 26, Göteborg C
  232   Höglund, Sune, folkskoll.: Viljansv. 24A, Falkenberg
  190   Hörsta, Erik, bokförl.: Sibylleg. 23, Stockholm Ö
  355   Institutionen för teknisk hydromekanik, KTH: Stockholm 70
  428   Ivansson, Sven, herr: Sikv. 36, Tyresö
  148   Iwar, Nils-Erik, civ.ing.: Skogslyckeg. 9, Linköping
  353   Johansson, Bengt-Erik, stud.: Box 1552, Kalix 1
  163   Johansson, Leon Bertil, ing.: Garvareg. 15 III, Linköping
  449   Johansson, Mona, fil.mag.: Karlsrog. 7 III, Uppsala
  230   Johansson, Pär, ing.: Box 82, Växjö
  216   Johansson, Åke, dekoratör: Arvid Nilssonsg. 9, Karlskrona
  266   Jonsson, Bo G. A., civ.ing.: Box 20071, Stockholm 20
  441   Jonsson, Gregor, civ.ing.: Skyttev. 14, Tullinge
  429   Jonsson, Lars, stud.: Grundtvigsg. 19, Bromma
  341   Järnefelt, Gustaf, prof.: Astronomiska observatoriet, Helsingfors, Finland
  157   Jönsson, Ann-Margret, lekt.: Koloniv. 7, Enskede
  265   Jönsson, Arne, ing.: Björnstigen 11, Bergshamra
 
79
  Jönsson, Torsten, lekt.: Kopparg. 4, Göteborg V
  221   Kaddik, Rolf, fänr.: F 13, Norrköping 4
  127   Karlén, Ingvar, fil.kand.: Vårdsätrav. 161, Uppsala
  407   Karlsson, Björn, stud.: Box 59, Kungsbacka
  329   Kistner, Folke, herr: Box 44, Stockholm 1
 
97
  Klinker, Olle, civing.: Fredriksbergsv. 23, Linköping
  445   Kopf, Björn, fil.stud.: Nedre Kvarng. 19, Jönköping
  481   Kristiansen, Leif, ing.: Spelv. 5 VI, Trångsund
  437   Kristofferson, Björn, fänr.: Sperlingsg. 10, Halmstad
  482   Källbom, Claes, ing.: Box 17, Malmslätt
  359   Köll, Jüri, stud.: Svartåg. 49 II, Johanneshov
  264   Lagerblad, Olof, tandl.: Hållg. 21 A, Västerås
  388   Lagerholm, Carl-Erik, civ.ing.:
  177   Landahl, Mårten, prof.: Room 33-408, Mass. Inst. of Technology, Cambridge 39, Mass., USA
  292   Lanebro, Owe, ing.: Brantingsg. 27, Stockholm No
  263   Langenborg, Nils, Mr.: 648 Remington Dr., Sunnyvale, Calif., USA
 
4
  Larsson, Gilbert, ing.: Skattegårdsv. 55 III, Vällingby
 
15
  Larsson, Gustav, herr: Repslagareg. 4, Karlstad
  347   Laurell, Henrik, dr: Ekehöjdsg. 3, Halmstad
  421   Lauritzen, Hans, herr: c/o Kurt Dahl, Höjdedraget 30, København-Valby, Danmark
  182   Lehnert, Bo, doc: Sommarv. 1, Stocksund
  425   Lidén, Claes-Göran, stud.: Stenkilsg. 21, Skara
  285   Liljefors, Torsten, stud.: Sibylleg. 77 II, Stockholm Ö
  324   Lilljegren, Gay, herr: Trebackeg. 6, Göteborg Ö
  461   Limburg, Göran, med.kand.: c/o Thelander, Engelbrektsg. 19, Stockholm Ö
  393   Lind, Gunnar, korpr.: 3:e Batt., KA 1, Oscar-Fredriksborg
  396   Lindberg, Bengt, stud.: Kungsängsv. 3E, Köping
  294   Lindberg, Dag, red.: Svartåg. 16, Johanneshov
  497   Lindberg, Sten, teknol.: Körsbärsv. 1, Domus 344, Stockholm Ö
  288   Lindblad, Bertil, prof.: Stockholms Observatorium, Saltsjöbaden
  325   Lindblad, Bertil-Anders, doc: Fredsg. 3A, Lund
  444   Lindblad, Conny, stud.: Kungsklippsv. 5, Stuvsta
  402   Lindblad, Thomas, stud.: Observatorieg. 10, Stockholm Va
  379   Lindecrantz, Nils, fil.mag.: Vasag. 14—18, Västerås
  436   Lindh, Göran C. E., ing.: Råsundav. 68 II, Solna
  473   Lindholm, Edgar, ing.: Etsarv. 2, Johanneshov
 
91
  Lindquist, Sven, herr: Flottbrov. 15 II, Stockholm K
  486   Lindström, Nils, disp. Slånbärsv. 9, Danderyd
  392   Lindström, Rune, teknol.: Gesundaplan 55, Bromma
  504   Lindwall, Carl, stud.: Snickarebacken 5, Stockholm C
 
21
  Lipping, Gösta, ing.: Grevtureg. 62, Stockholm Ö
  384   Littlewood, William, Mr.: Dalgårdsv. 48, Enskede
  507   Ljung, John, ing.: Kallforsv. 32, Bandhagen
  100   Ljunggren, Gustav, prof.: Norev. 12A, Djursholm
  304   Ljungström, Gunnar, civ.ing.: Österlångg. 82, Trollhättan
 
41
  Ljungström, Olle, civ.ing.: Sälgstigen 12, Lidingö 3
  411   Lodén, Kerstin, fil.lic: Stockholms Observatorium, Saltsjöbaden
  450  

Lonäs, Ulf, stud.: Luntmakarg. 95, Stockholm Va

  454   Lovén, Göran Tore, herr: Kirunag. 73, Vällingby
  313   Lundberg, Bo, generaldir.: Bäverv. 16, Bromma
 
78
  Lundberg, Pierre, stud.: Kyrkv. 4, Lidingö
  239   Lundegård, Key, ing.: Lugnet, Stockholmsv. 13, Uppsala
  296   Lundgren, Nils, öv.löjtn.: Linnég. 104, Stockholm No
  159   Lundin, Johan, fil.lic: Roslagsg. 17 IV, Stockholm Va
  270   Lundin, Ruben, ing.: Rum 231, Kopparbergsv. 29A, Västerås
  338   Lundkvist, Olga, fru: Margretelundsv. 55 nb, Bromma
  293   Lundqvist, Sven, ing.: Tallåsv. 7B II, Gävle
  242   Luthander, Sten, prof.: Inst. för Flygtekn., KTH, Stockholm 80
  369   Lübeck, Lennart, civ.ing.: Multråg. 20, Vällingby
 
24
  Lönnqvist, Conrad, lekt.: Björklundsg. 6B, Södertälje
  137   Maehly, Andreas, dr: Skiftesv. 106, Roslags-Näsby
  191   Magnusson, Lars, civ.ing.: Smältareg. 16, Skelleftehamn
  226   Malmö Stadsbibliotek: Huvudbiblioteket, Malmö
  422   Manhem, Jan, teknol.: Volrat Thamsg. 12, Rum 6542, Göteborg S
  366   Matematisk-Naturvetenskapliga Föreningen: Katedralskolan, Uppsala
  410   Matsgård, Ingmar, dir.: Styrmansg. 17, Stockholm Ö
  503   McHugh, Bryan, tekn.lic: Källängsv. 62, Lidingö 1
  417   Meschaks, Diana, sekr.: Trollesundsv. 173 II, Bandhagen
  418   Midsommargården: Telefonplan, Hägersten
  286   More, Rolf, civ.ing.: Töjnav. 50, Sollentuna
  476   Morgell, Torkel, byggn.ing.: Farsta v. 91 XIV, Farsta
  322   Mylius, Gustaf-Adolf, ing.
  111   Neckstedt, Erik, ing.: Heimdalsv. 13 III, Nynäshamn
  316   Nelson, Arne, doc: Järvstigen 11, Solna 7
  138   Neretnieks, Ivars, stud.: Cigarrv. 12, Enskede
  340   Nilheden, Göte, lekt.: Sofiaplan 19A, Gävle
  485   Nilsson, Gunnar, stud.: Lövmånadsg. 7, Göteborg
  281   Nilsson, Gustaf, stud.: Östra Ågatan 43, Uppsala
  143   Nilsson, Harald, civ.ing.: Kagag. 4, Linköping
  465   Nilsson, Mona, fröken, Sibylleg. 26 I, Stockholm Ö
  343   Nilsson, Robert, fil.lic: Tiundag. 43, Uppsala
  162   Nilsson, Rune, ing.: Medsolsbacken 17 IX, Vällingby
  478   Nilsson, Sture G., civ.ing.: Prästkragestigen 9, Linköping
  115   Nordling, Tore, civ.ing.: Bergstigen 14 IV, Solna
  470   Nordlöf, Ulf, stud.: Skyttev. 14, Saltsjöbaden
  339   Norling, Gunnar, stud.: Valhallav. 46 IV, Stockholm Ö
 
84
  Noton, Bryan, civ.ing.: Boforsg. 7 VII, Farsta 1
  500   Nyberg, Alf, överdir.: Rålambsv. 19 IV, Stockholm K
 
52
  Nyberg, Björn, civ.ekon.: Ymsenv. 3, Johanneshov
  212   Nyberg, Lennart, herr: Kristian IV väg, Halmstad
  467   Nylund, Tomas, stud.: Håsjögr. 2, Vällingby 2
  512   Nyrehn, Kenneth, stud.: Stenmarksv. 4, Umeå
  394   Olin, Lennart, stud.: F 9, Box 1523, Göteborg 1
  208   Olofsson, Nils, dir.: Mackliersg. 2, Göteborg S, (†)
  405   Olofsson, Nils-Erik, ing.: Hackspettsg. 19, Göteborg S
  505   Olsson, Carl Hugo, stud.: Sigtunag. 3 II, Stockholm Va
  413   Olsson, Kåre, stud.: Sockenv. 20C, Göteborg H
  501   Olsson, Per Åke, 1. Flight Engr.: Utflyktsv. 6 III, Bromma
  516   Olsson, Ulf, ing.: ISB-plut. 3:e komp., I 1, Solna 5
 
13
  Omvik, Egil, ing.: Ätrav. 13 II, Johanneshov
 
88
  Ordway III, Frederick, Mr.: General Astronautics Research Corp., 3423 Lookout Dr., S. E., Huntsville, Ala., USA
  189   Palén, Kjell, teletekn.: Täljstensv. 11D II, Uppsala
  451   Palme, Stina, fru: Luntmakareg. 95, Stockholm Va
  502   Palmgren, Ulf, herr: Fyrskeppsv. 116, Johanneshov
 
94
  Palmkvist, Karl-Gunnar, tandl.: S:t Larsg. 32B, Linköping
  510   Parmhed, K. Robert, teknol.: Nybrog. 34, Stockholm Ö
  228   Pedersen, Ole, dr: Hindås
  179   Persson, Ingrid, fil.mag.: Brunskogsbacken 98, Farsta
  150   Persson, Sven Gustav, ing.: Spindelg. 11, Linköping
  372   Persson, Yngve, ing,: Sandhamnsg. 23 IX, Stockholm No
  267   Peterson, Erik T., 1. byråing.: Tegelv. 1, Vallentuna
  204   Petersson, Stig Erik, lekt.: Larsbodav. 70 IX, Farsta
  120   Pettersson, Hjalmar, ing.: Pelarg. 15 VI, Johanneshov
 
77
  Philipson, Bo, med.kand.: Chapmansg. 3, Stockholm K
 
6
  Philipson, Gudrun, fru: Norr Mälarstrand 96 VII, Stockholm K
  295   Pitkänen, Reijo, herr: Hj. Bergmans väg 92, Örebro
 
8
  Platell, Ove, ing.: Storsvängen 38, Hägersten
  352   Pontéus, Åke, ing.: Hagav. 73, Solna
  464   Porenius, Per, lantbr.dir.: Storg. 12C, Härnösand
  197   Quarnå, Kuno, stadsläk.: Åsög. 209, Stockholm Sö
  101   Randow, Olle, ing.: Sommarv. 2, Nyköping
  247   Raynoschek, Wolfgang, herr: Siggesborgsg. 5D, Västerås
  390   Reimer, Carl-Axel, maj.: c/o Ekstrand, Smålandsg. 7, Stockholm
  139   Renner, Jan, stud.: Åbog. 10, Enskede
 
83
  Retz, Börje, förbundssekr.: Spannv. 23, Bromma
  165   Reuterswärd, Carl, fil.dr: Strandpromenaden 13, Norrviken
  333   Reuterswärd, Gudrun, fru: Strandpromenaden 13, Norrviken
  122   Roos, Tage, civ.ing.: Vårdkasev. 1B, Linköping
  480   Roosme, Ants, teknol.: Galonv. 17, Bromma
  231   Rudehill, Håkan, stud.: Hasselbergsv. 27, Bromma
  334   Rönnow, Sixten, fil.dr: Smala gränd 5, Stockholm C
  114   Samzelius, Christer, civ.ing.: Artillerig. 85 V, Stockholm Ö
  271   Sandberg, Mårten, stud.: Svanholmsv. 3, Stocksund
  336   Sandström, Arne Eld, labor.: Kungsg. 15, Uppsala
  240   Sandfridsson, Rune, verkstadsäg.: Stockholmsv. 24B, Norrtälje
  403   Schale, Christer, herr: Skogsrydsg. 36, Göteborg V
 
98
  Schalin, Pehr, dipl.ing.: Vädursg. 2D, Linköping
  362   Scheja, Bertil, stud.: Drottningholmsv. 517, Bromma
  374   Schuberth, Oscar, doc: Sindrev. 3, Djursholm
  400   Schullström, Gunde, ing.: Gösv. 10, Linköping
  367   Selin, Sigvard, teknol.: Hornsg. 88 III, Stockholm Sv
  171   Semitjov, Eugen, teckn.: Karlav. 59, Stockholm Ö
  459   Siberg, Johan, stud.: Barrskogsg. 2, Göteborg Ö
  185   Sjöberg, Bengt, ing.: Hovv. 3, Jakobsberg
  462   Sjöswärd, Lennart, met.ass.: Tingvallav. 24A, Märsta
  414   Skoog, Ingmar, stud.: Rum 1010, Vidängsv. 9, Bromma
  196   Skärblom, Karl-Ivar, civ.ing.: Sevensv. 19, Sundbyberg
  350   Slunga, Ragnar, stud.: Skomakarg. 3, Haparanda
  255   Stake, Georg, förrådsförv.: S:t Eriksplan 5 II, Stockholm Va
  279   Starmark, Jan-Erik, stud.: Birkag. 51C, Göteborg Ö
  345   Stattin, Gunnar, dir.: Herserudsv. 58, Lidingö 1
  489   Steen, Peter, teknol.: Idunv. 22, Saltsjöbaden
  487   Sten, Björn, stud.: Porthansv. 17, Bromma 3
  133   Stenberg, Lars, stud.: Riddarg. 29, Stockholm Ö
  442   Stenlund, Per-Olof, tekn.: Femkampsg. 3B, Göteborg Ö
  471   Stenström, Valter, herr: Daggstigen 22, Stuvsta
  155   Sterndal, Gösta, ing.: Stopv. 26, Bromma
  227   Stockholms Stadsbibliotek, Tidskriftsavd.: Odeng. 53, Stockholm Va
  318   Stolt, Leif, stud.: Hornsg. 48 I, Stockholm Sv
  447   Strandh, Sigvard, civ.ing.: Stockholmsv. 12, Djursholm 1
 
29
  Styffe, Rolf, herr: Gräsandsv. 20, Farsta 2
  453   Sundström, Yngve, civ.ing.: Sv. Esso AB, Fack 32, Stenungsund
  458   Sunnerholm, Nils, ark. SAR: Sjögången 22, Göteborg V
  330   Swanson, Robert S., Mr.: 4641 Hayvenhurst Ave., Encino, Calif., USA
  383   Svantesson, Östen, Byråing.: Skepparev. 21, Vendelsö
  513   Svensson, Inge, stud.: Flor, Ytterhogdal
  427   Svensson, Leif, stud.: Arvid Nilssonsg. 9, Karlskrona
  205   Swensson, Olle, civing.: Skogsv. 2, Sigtuna
  406   Swensson, Stellan, herr: Storg. 23, Olofström
  514   Svernby, Alf, avd.dir.: Ö. Banv. 25, Österskär
  401   Sällskapet för Astronautisk Forskning rf: Köpingsv. 6—8, Hoplaks, Helsingfors, Finland
  498   Söderqvist, Erik R., stud.: Skåneg. 88 I, Stockholm Sö
  284   Söderström, Dick, forskn.tekn.: Vasav. 83, Jakobsberg
  398   Tamminen, Kai, ing.: Liljeörnsg. 55, Vällingby
  236   Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek: Stockholm 70
  354   Thelin, Arne, ing.: Ådalsg. 1 IV, Linköping
  365   Thuring, Lennart, flygstyrm.: Valhallav. 47 I, Stockholm Ö
  356   Troëng, Ivan, ing.: Ekbacksv. 5, Danderyd
  446   Trostén, Åke, herr: Box 672, Sala
  121   Tuneld, Björn, stadsomb.m.: Föreningsg. 4A, Göteborg S
  218   Tönisson, Ivar, herr: Studentv. 30, Uppsala
  174   Ubisch, Hans von, dr.tekn.: Drakskeppsv. 32, Viggbyholm
  187   Udde, Axel, bankrev.: CABO, Box 508, Mölle
  259   Undén, Harald, disp.: Frejg. 52, Stockholm Va
  348   Warfvinge, Svante, Stud.: Box 6, Danderyd 1
  351   Wassén, Anders, öv.läk.: Kopparmyntsg. 1, Göteborg V
  168   Weber, Rolf, dipl.ing.: Stigbergsg. 28, Västerås
  234   Wellsten, Staffan, odont.kand.: Hildingsv. 13, Djursholm 2
  416   Werner, Hans, red.: Sandstensv. 18, Bromma
  371   Westerberg, Karl-Erik, stud.: Karlav. 3, Stockholm Ö
  253   Kungl. Vetenskapsakademien, Kiruna Geofysiska Observatorium, Bengt Hultqvist: Kiruna C, 122 41
  149   Viberg, Einar, civ.ing.: Kindag. 51, Linköping
  378   Wiberg, Gunnar, stud.: Birkav. 21, Södertälje
  469   Wiberg, Ragne, byråsekr.: Ljusstöparbacken 30, Stockholm Sv
  299   Wiborg, Hans, stud.: Barkg. 9, Orsa
  307   Widén, Christian, stud.: 64 Highland Street, West Hartford, Conn., USA
 
11
  Wiechel, Knut, ing.: Artillerig. 93 II, Stockholm N
  370   Wieslander, Arne, stud.: Örnbog. 13, Bromma
  423   Wiklund, Lars, fänr.: Box 33, Torskors
  492   Wikner, Mats P., stud.: Utflyktsv. 4, Bromma
  132   Wikström, Dag, teknol.: Lützeng. 7 V, Stockholm No
 
12
  Wilhelmson, Yngve, chefred.: Stallängsv. 13, Tidaholm
  385   Williams, Håkan, stud.: Gibraltarg. 42, Göteborg S
 
95
  Wilner, Torsten, civ.ing.: Thaliav. 38, Bromma
  397   Wursthorn, Armin, cand.phys.: Untere Weidestr. 15/0, Mimenen, Västtyskland
  323   Ylinen, Klaus, ing.: Frejg. 13, Stockholm Ö
  140   Zenker, Stefan, teknol.: Lysviksg. 63, Farsta
  381   Åberg, Anders, stud.: Särnav. 5, Bromma
  136   Ågren, Gunborg, fru: Lützeng. 10 III, Stockholm Ö
 
38
  Ågren, Lars-Henrik, civ.ing.: Lützeng. 10 III, Stockholm Ö
  254   Åhgren, Birgitta, fil.kand.: Hantverkarg. 50 IV, Stockholm K
  147   Åhman, Erik, ing.: Bergdalsg. 3, Linköping
  305   Åkerblom, Lennart, stud.: Tofta 308, Lidköping
  117   Åkesson, Bengt, civ.ing.: Ola Brorssons väg, Vintrie
  128   Ånander, Tage, tekn.: Tullingebergsv. 2A, Tullinge
  223   Ödman, Dan-Ove, ing.: Strömg. 2, Trollhättan
  146   Öhman, Lars Halvar, civ.ing.: National Aeronautical Cst, Montreal Road, Ottawa, Ont., Canada
  135   Örback, Alfred, lantm.: Västermalmsg. 2A, Västerås
  188   Örell, Rolf, stud.: Ängbyhöjden 36, Bromma
 
7
  Östlund, Sigvard, byråsekr.: Sollefteåg. 9, Vällingby
    Last edited or checked August 25, 2006.  

Home page
News
Gallery
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda
Space
Family tree
History
Arts
Books
Chess
Mountaineering
Things that surprise me
Web stuff
Funny quotes
Contact