Collage överlämnat vid min pensionering från Rymdbolaget den 29 april 2005

 

Senast ändrat eller kontrollerat den 30 april 2005.