Brev 1786-1793 från Georg Wilhelm af Sillén till sonen Gustaf.

Breven, till den blivande arkitekten Gustaf af Sillén, som studerade i Rom 1788-1793, är efter tidens sed skrivna på franska, men det finns också en del intressanta skildringar och avskrifter på svenska (markerade med avvikande färg i förteckningen nedan och i texten). Handlar bl. a. om kriget 1788-90, Anjala-förbundet, riksdagarna 1789 och 1792.

Under brevets datum har Gustaf antecknat när det ankom, och när han besvarat det. De är relativt lätta att tyda, och franskan har förändrats mindre än svenskan (dock skrevs t.ex i många sammanhang "oi" i stavelser där man idag stavar "ai", oförändrat uttal). — Texten har återgetts så troget som möjligt, inkl. felskrivningar, tappade eller felaktiga diakritiska tecken, utelämnad markering av dubbelkonsonant, inkonsekvent användning av gemener/versaler, etc. Marginalanteckningarna har förts in där de verkar ha bäst anknytning till huvudtexten.

 
 

Peka på resp. brev, så visas efter någon sekund en kort sammanfattning i ett pop-up fönster.

Anm. Breven ingår i samlingarna vid Uppsala universitetsbiliotek, Handskriftsavdelningen. Där förvaras också Gustafs dagböcker från den italienska vistelsen.

Jag har hittat några bredvidläsningsböcker på webben: B. von Schinkel/C.W. Bergman, "Minnen ur Sveriges nyare historia", Andra delen, "Gustaf III och hans tid (1788-1792)", tryckt 1852, och Starbäcks "Berättelser ur svenska historien", "Ryska och danska kriget 1788" och följande kapitel (1881). (Jag vet inte vad moderna historiker anser om dem.) /SZ

Tillbaka till Georg Wilhelm af Silléns sida i släktträdet.

 


Senast ändrat eller kontrollerat den 8
augusti 2008.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt