Fornlämningar i Teda

Riksantikvarieämbetets inventering 1980 kompletterad med Lennart Södergrans bilder.

Thomas Larsson och Ulf Bertilsson genomförde under 5 dagar i oktober-november 1980 en fornminnesinventering i Teda socken i Uppland. Lennart Södergran har kompletterat den med färgfoton.

Materialet, som jag fått låna genom Lennart Södergran, återfinns i "Teda Hembygdsförening Pärm del 3/6 Fornminnen".

Där ingår också en svart-vit översiktskarta kopierad från Lantmäteriets ekonomiska kartblad, som jag scannat in. Fyndplatserna har där märkts ut (jag har ringat in med rött), dock faller några få utanför kartbladen. Kartan länkas separat, eftersom den är för detaljerad för att rymmas på denna sida. Satellitbilder är ett bra hjälpmedel för orientering. Dem finner man t. ex. hos Eniro.

Länk till kartan (bredd 2400 pixel).

Länk till Eniro. (Sök på "Teda kyrka", välj "Flygfoto" eller "Hybrid" och välj storlek 13, så får Du ungfär samma skala på satellitbilden som på kartan. Flytta omkring genom att "dra" i bilden.)

Älvkvarn (skålgropar) på Salta.

Översikt (klicka på miniatyrer för större bild)

1
Föremål
Karång
 
2
Älvkvarnsförekomst
Valla
 
3
4
Gravfält
Valla
5
Gravfält
Valla
6
Älvkvarnsförekomst
Valla
7
Gravfält
Salta
8
Stensättningar
Salta
9
Gravfält
Salta
 
10
Älvkvarnsförekomst
Salta Not
11
Gravfält
Salta-Solberga
12
Stensättningar
Salta-Solberga
 
13
Gravfält
Salta
14
Gravfält
Salta-Enberga
15

Gravklot
Kyrkan

 
16
Stensättning
Risberga
 
17
Stensättning
Risberga
18
Grav- och boplats
Sjogsta
19

Röse
Prästgårdsskogen

20
Röse
Salta-Saltavaskan
21
Röse Furuberg
22
Stensättningar
Gumlösa
23
Stensättningar, utgår
 
24
Stensättningar
Sjogsta-Fröberga
25
Stensättningar
Sjogsta-Fröberga
26
Älvkvarnssten
Sjogsta
27
Stensättning
Sjogsta-Nysäter
 
28
Gravfält
Kromsta
29
Gravfält
Kromsta
30
Runsten Not1 Not2
Prästgården
31
Stensättning
Salta-Enberga
32
Stensättning
Salta-Enberga
33
Bebyggelselämn.
Kromsta
34
Bebyggelselämn.
Salta-Margaretalund
Se även 1953,
1956 o. 1973.
35
Bebyggelselämn.
? Risberga

36
Stensättning
Salta-Solberga
37
Hög
Salta-Solberga
 
38
Bebyggelselämn.
Salta-Solberga
39

Lämningar?
Salta-Solberga

 
40
Stenskärvshög
Salta
Artiklar om
tjärbränning
.
41
42
Stensättning
Salta
43
Bebyggelselämn.
Strömsta-Vulfsberg
 
44
Bebyggelselämn.
Strömsta-Stockröret
 
45
Röse
Sjogsta-Fröberga
46
Väghållningssten
Karångbacken
  Senast ändrat eller kontrollerat den 30 september 2012.

 

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt