Diverse noteringar om Teda på 1800-talet

Nedanstående är taget från några handskrivna blad i släktarkivet. Jag vet inte vilka källor som använts. /SZ

Teda kyrka

1806 Grindar i kyrkogårdsmuren.
1808 Nya ljusarmar till lilla ljuskronan.
1810 Silverkannan förgylles.
1812 Ljusarmar vid nummertavlan.
1814 2 axlar till klockan.
1817 6 m tyg till kappa åt kyrkvaktaren.
1818 2ne ländstolar (2 rdl.)
1819 Ny lucka över källaren i sakristian.
1819 Straffstock till kyrkan. Lagning av fönster efter "inbrottet".
1822 Annonsering 3ne ggr i Inrikes Tidningarne om Salta grafvens reparation.
1825 Källarluckans lagning i sakristian.
1839 Pallar kläddes med ett gammalt altartäcke.
1840 Nytt tak på sakristians östra sida. Stigluckspelarnas nödiga förbättring.

1841

 

Kakelugnen i sakristian omändras till spis. - Uppdrogs åt kyrkorådet att inköpa en mässhake av svart silkessammet med galoner och nödiga prydnader. - Uppsattes en "boutelj" för att kontrollera att klockorna ej ringdes för högt; sönderringning av buteljen kostade i böter 2 rdl. banco (höjdes 1843 till 3 rdl. 16 sk. banco).
1843 Ny dörr till sakristian.
1845 Trappa till övre gravkoret. - Första annonsen om förenad organist- och lärartjänst i Teda införd i Aftonbladet N:o 173 onsdagen den 30 juli.
1847 2ne ländstolar (2 rdl.).
1848 Altarprydnad (100 rdl.) uppförd av fabrikör Dahlman, Västerås.
1850 Tyg till altarduk.
1851 2 ljusstakar av tenn för altaret (1 rdl. 16 sk.), 1 svartstämpelsigill (4 rdl.).

1856

 

Lindblom skulle mura igen fördjupningen på kyrkomuren efter ... Salta graven och avrappa så att stället blir snyggt både innan och utan; däremot skulle L. få den ... lucka som står på kyrkogården och låsen som suttit för ifrågavarande grav. - Ljus till juldagen skulle utgå med 16 S M från varje förmedlat mantal.
1857 Predikstolens målning och förgyllning samt tak över predikstolen (fabr. Dahlman, Västerås). Rutad insättning i sakristidörrren.

1858

 

 

 

 

 

 

21 nov. Lönespecifikation av pastor i Teda:

1. Boställe: Tolfstad ¼ mantal. Taxeringsvärde Rdl. 9150 Kmt. Areal: "Kan i brist på handlingar ej uppgifvas." Vinterfödda kreatur: 3 hästar, 6 oxar, 7 kor, 2 ungnöt, 6 får, 3 svin.

2. Säd: Vete 4 t., råg 45 t., korn 30 t., ärter 31 k., bl.säd 22 k., havre 3 t. 14 k.
3. Qvicktionde: 6 kalvar, 8 lamm, 4 grisar, 50 rdl. kontant.
4. Smörtionde: 7 ... smör.
5. Småtionde: 4 t. kålrötter, 20 t. rovor
6. Dagsverken: 12 ...
7. Extra ordinarie inkomster: a) Likstol 8 rdl. b) Lysning 2 rdl. c) barndop m.m. 4 rdl.
Avgår: Till komministern: 2 t. råg, 2 t. korn. Enkhjälp, riksdagsmannaarvoden.
1859 Planering av kyrkogården.

1860

 

"Kappinstrumentet". Den som innehade det skulle betala 1 rdl. 50 öre; begagnande av lister kostade 4 öre för de nya och 3 öre för de gamla. - Malmkronorna i kyrkans tak poleras, 1 par malmstakar (10 rdl.)

1861

 

Inrättande av bibliotek och medel skulle uppbringas på husförhören. "Dukpengarna" som uppburits vid jul men nu vid husförhören skulle tillfalla biblioteket. - Sten från kyrkogården skulle läggas från "kyrkogårdsmuren till grinden mellan klockarvreten och Gumlösa gärdet, och då mera sten samlats kan gärdesgården vidare fortsättas mellan vreten och gärdet" (troligen den norra muren).
1872 Omläggning av kyrkans tak. Tambur i kyrkan.
1875 Kyrkans rappning (165 rdl.)
1878 Uppsättning av "gurneysk ugn" bredvid ingången till sakristian varvid en del av Kuröbänken togs bort.
1886 Ny rörledning av koppar från ugnen genom sakristian samt yttre rörgång av koppar i höjd med kroppåsen.
1888 De som vägrade att ringa enligt listan skulle böta 50 öre. - Borttogs spisen i sakristian.
1889 Kyrkan vitmenas.
1891 För högst 150 kr ändra storklockan så att den kan ringas av en man.

Skolan

1842 Den 6 november beslut om inrättande av en skola.
1844 Organist A. Hedlund död. "Tjänstgjort i nära 40 år och haft i lön 9 tunnor" (citat ur sockenstämmoprotokoll).
1845 Valdes till lärare "eleven" C.M. Sahlgren.
1862 Beslöts bygga en småskola på Kurön. Innehavaren av Kurön skulle bekosta den.
1863 Löjtnant Gripensvärd upplät Enbergavreten till klockaren samt skänkte för plantering av fruktträd i skolträdgård 50 rdl., som tillfallit honom genom förlikning efter av två personer begången skogsåverkan.
1864 Beslöts börja skolan på Kurön med oexaminerad lärarinna mot en lön av 100 rdl.
1873 2 februari C.M. Sahlgren död. - Vindsrum i klockargården. - W.(?) T. Hellström vald den 29 juli.
1878 Anskaffades 6 fruktträd till skolan. Anordnades fortsättningsskola under februari månad med 5 dagar i veckan.
1881 Grindstolpar av sten vid skolan. - 13 februari valdes F.O. Ålin.
1882 Nytt skolhus.
1892 Skolans läsår skulle omfatta 9 månader jämte repetitionsskola.
1896 Inrättande av småskola som skulle börja höstterminen 1897. "Fattigstugan" och ett rum i klockargården skulle bli skolsal. - Påbyggnad av klockargården.

Diverse

1815 Hjulsta färja med bidrag från socknarna (kontrakt på 25 år).
1839 Anställdes sockenskomakare.

1839

 

 

 

 

 

Årligt utsäde och skörd i tunnor i medeltal på 30 år:

 
Vete
Råg
Korn
Havre
Bl.säd
Potatis
Rotfr.
Ärter
Lin
Strömsta
24
108
30
30
10
120
16
6
-
Hela komm.
42 ½
280 ½
69 ½
62
37
221
24
13 ½
-
Skörd
212½
140
347½
310
185
1105
24
13 ½
-

eller 5te kornet sedan utsäde avdragits från ursprunglig skörd.

Kreatur: 68 hästar, 125 oxar, 241 kor, 93 ungnöt, 277 får, 101 svin.

1841 Nämnes Nykvarns kronokvarn.
1842 Uppvisades tvenne öron av vargunge skjuten i Strömsta.

1845

 

 

 

 

 

Premiering för dödade rovdjur (Åsunda härad):

ungstinn varghona 20 rdl. banco
varg, ung eller gammal 16 rdl. 32 sk
varglo 10 rdl.
räv 2 rdl.
örn och uv 32 sk.
slaghök 24 sk.
1846 Eldsvåda i klockargården.

1853

Bildades sjukvårdsnämnd och skulle medikamenter för kolera tillhandahållas i Strömsta, Kurö, Gumlösa och prästgården.
1859 Fanns i Teda 19 självständiga hemmansbruk

1862

Soldat Sol 2 rdl. för sökande av klok gubbe i Litslena för sitt ben.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 januari 2005

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt