www.zenker.se

Från Fredriksdal till Fröberga - berättelser från Teda

utgiven av Teda Hembygdsförening

©Teda hembygdsförening 2008
Teckning och kartor: Jan Abramson
Grafisk form: Mart Marend, Bokprojektet AB
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Eesti 2008
ISBN 978-91-633-3352-1
Överförd till WWW 2015 med smärre anpassningar: Stefan Zenker

Tedas församlingshem i maj 2002.
Klicka på resp. delbild för större format i sv/v.
Foto: Gunnar Pettersson.
 

Innehåll

  Förord
1.
  Befolkning och näringsliv i Teda
2.
  Från Fredriksdal till Fröberga - gamla namn och benämningar, minnen och skrönor från Teda
3.
  Äldre vägar i Teda
4.
  Floravandringar i Teda - av Åsa Olofsson
5.
  Det gamla päronträdet i Ekeby - av Alf Svanteson
6.
  Fiske och fiskare vid Oxfjärden
7.
  I bild och ord - en verkstadsberättelse - av Bo Larsson
8.
  Några anteckningar om Salta säteri, dess ägare och släkthistoria - av Märta Zenker
9.
  Strömsta från 1300-tal till 2000-tal - av Rolf Klingberg
10.
  Strömstaminnen - Sammanfattning av samtal med Alvar Olsson och Axel Lennkvist den 26 februari 2003
11.
  Gumlösa - historiskt fidekomiss - av Jan Hellström
12.
  Herreman ställer till rabalder
13.
  Idrott i Teda
14.
  Teda föreningshus 1928-66
15.
  Julfesten i Risberga - Anteckningar av Eivor Svanteson (Jonsson)
16.
  Kvinnoflit i Teda
17.
 

Teda hembygdsförening - starten och verksamheten, av Alf Svanteson

18.
  Teda kyrka
19.
  Skolan i Teda
20.
  Militära minnen i Teda
21.
  Daniel Hjort och Hjortsberga
22.
  Enskifte i Risberga - av Bertil Larsson
23.
  En Tedavisa.

Förord

Teda socken i sydvästra hörnet av Enköpings kommun är en bygd med anspråkslös framtoning. Carl Jonas Love Almqvist har använt uttrycket knottrigt om det uppländska landskapet. Ett uttryck som passar väl på Teda. Här finns varken varken riktigt stora slätter, djupa skogar, höga berg eller vida vatten - men väl lite av allt i behaglig blandning. Dock inte höjder då den högsta punkten endast är cirka 25 meter över havet. I denna stillsamma bygd finns intressant historia, fängslande människoöden, strävsamt vardagsliv och lovande utveckling.

Stora händelser i världen och starka trender i utvecklingen speglas lokalt och berör människorna på avgörande sätt. Det kan gälla krigen - såväl Karl XII:s fälttåg som andra världskriget drabbade direkt människor i Teda. Men också långsamma processer som jordbrukets och småindustrins förändrade villkor präglar bygden och berörs i bokens artiklar. Ett exempel på det senare är Bo Larssons artikel om Teda fläkt och smide. Den visar att detta företag var representativt för en viss kategori småföretag och nu tar plats i industrihistorisk forskning.

De avsnitt i denna bok som inte har angiven författare är framtagna i en studiecirkel. Under många vinterkvällar har den samlats hemma hos Eivor och Alf Svanteson för att skriva bygdehistoria. Tack för detta värdskap. Makarna Svantesons djupa kunskap om bygden och Lennart Södergrans bildarkiv har varit särskilt värdefulla källor för arbetet. Boken är ingen heltäckande sockenbeskrivning men berättar om många minnesvärda händelser och människor. Det historiska anslaget dominerar men balanseras något av bland annat Åsa Olofssons artikel om floran i Teda. Den visar att vi har rariteter i vår omgivning som den fåkunnige lätt missar.

Bokutgivning med en begränsad målgrupp är omöjligt utan ekonomiskt stöd. Därför ett stort tack till Rolf Klingberg. Hans löfte om att vara ekonomisk garant var helt avgörande för att vi skulle våga starta bokprojektet. Varmt tack också till Kulturnämnden i Enköpings kommun, Sparbanken i Enköping och Teda kyrkliga syförening. Era bidrag har gjort det möjligt att utforma boken ganska fylligt och rikt illustrerat. Teda hembygdsförenings kassör Gunvor Carlsson vårdar föreningens ekonomi så väl att vi med bidragsgivares stöd och egna resurser nu kan överlämna denna samling berättelser från Teda till våra läsare.

Birgitta Zenker och Åsa Olofsson har bistått med språk- och faktagranskning. Vägen från manus till färdig bok har skötts av förlagsredaktör Anna Greta Stenung på ett mycket förtjänstfullt sätt. Tack för goda insatser och gott samarbete.

Risberga i juli 2008

Bertil Larsson
redaktör och ordförande i Teda hembygdsförening

Innehåll ¦ Nästa avsnitt


Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Senast ändrat eller kontrollerat den 12 november 2015.
 
Strömsta på 1870-talet Skolträff Syföreningsalster Mjölkning på Ekeby Teda kyrka Backsippa Kalle Södergran