www.zenker.se

Liber 1945 - 1946

December 1944
Januari 1945 Februari 1945 Mars 1945 April 1945 Maj 1945 Juni 1945
Juli 1945 Augusti 1945 September 1945 Oktober 1945 November 1945 December 1945
Januari 1946 Februari 1946 Mars 1946 April 1946 Maj 1946 Juni 1946
Juli 1946 Augusti 1946 September 1946 Oktober 1946 November 1946 December 1946

Anm. Detta dubbelnummer skrevs nog i största hast för att överlämnas som julklapp till min pappa strax efter hans hemkomst i december 1946. Här saknas minnesvärda händelser som min kusin Margareta af Silléns födelse i september 1946 och mitt eget påtvingade halvårslånga stillasittande pga en höftsjukdom.

Åren 1945 och 1946 präglades naturligtvis av den påtvungna separationen, när Pappa tvingades stanna i den amerikanska ockupationszonen i Bayern för att överföra sitt tekniska vetande om tyskarnas utveckling av flygmotorer under kriget. Mera svårbegripligt för vår tid är kanske att det var så svårt att utväxla meddelanden i krigets slutskede och hela det första året efter kriget. Efter bombningen av Dresden i februari 1945 tog det 4-6 veckor innan vi fick ett livstecken från Pappa. Först i juli fick vi veta att han överlevt krigsslutet. Sedan tog det ytterligare månader innan vi visste var han befann sig. Så sent som hösten 1946 tog postgången bortåt en månad. - Först ett år efter krigsslutet fick vi veta att min 19-årige kusin och gudfar Hans-Christoph stupat i krigets slutskede.

Mamma skrev flitigt brev under denna tid - ett femtiotal. Jag lägger in länkar till dem efterhand. /SZ

Utgiven i ett numrerat exemplar

Nr. 1

Salta december 1946

Redaktionen, fyra man stark, likasom förra året, hälsar sina läsare och önskar dem en God Jul! För världen är året 1945 Fredsåret, för oss på Salta är det också särskilt präglat av Eriks och Karins giftermål. Denna Liber ber särskilt att få vända sig till unga fru af Sillén med en välkomsthälsning.

December 1944

Före jul 1944 voro Pappa Elof, Erik och Märta i Stockholm och julhandlade. Där mötte vi Giesecke på NK. Mötet avspeglade sig i en julvers:

Ach, das war ein groer Schrecken
Als auf N.K. kam Giesecken.
Nun beginnt ein neuer Blitz
Also sprach der alte Fritz
Und damit man an ihn denke
Brachte er uns auch Geschenke.

På julgranen dinglade detta år en liten röd gris, som Erik hade fått av en fröken Johansen.

Lilla Ää fick på julaftonen sitt sista mål modersmjölk. Julklapparna voro många och roliga:

 

 

 

Mamma fick Idun!

 

Annandag jul
var det kul
Då kom Johansen
Far vifta på svansen...

Paketet innehöll blixtar till fotografering.
 

Januari 1945

Den fjärde januari fick Stefan plötsligt ont i ett sår i handen. Han hade ramlat i lagårn. [Nej, rivit mig på en rostig spik på resterna av gamla staketet mellan farstun och norra flygeln. SZ] Det vart feber och vi fick kl. 11 på natten fara in till Forssblad. Det var isgata och bilen gjorde alldeles omotiverat helt om för Englund. Men vi kom fram och blevo behandlade och fick stanna kvar på sjukhuset men kommo i alla fall hem i rätt tid för att lilla Eriks dop skulle kunna äga rum på Trettondagen.

Faster hade under helgen fått så ont i sina ben, att hon måste lägga sig på sjukstugan i Strängnäs.

Två brevkort från Gulli Böhme till Märta den 3 januari 1945.
Brev från Elisabeth Zenker till Märta den 11 januari 1945.
Tre brevkort från Gerd till Märta den 15 januari 1945.
Brevkort från Gerd till Märta den 18 januari 1945.
Brev från Märta till Gerd den 25 januari 1945.
Brev från Märta till Gerd den 29 januari 1945.

Februari 1945

Brev från Märta till Gerd den 5 februari 1945.

Följande tre bilder åtföljde brevet av den 5 februari. - De ingick ej i Liber.

Mammas text till Salta-bilden: Genau so sieht's jetzt aus. Ganz links habe ich den Wützen eine Schneehöhle gebaut.

Till höger Stefan, Märta, Rolf, morbror Erik, mormor Gunhild, morfar Elof och faster Märta i Strängnäs.

Brevkort från Gerd till Märta den 8 februari 1945.
Brevkort från Märta till Gerd den 8 februari 1945.

I februari kom professor Giesecke och höll föredrag för Hushållningssällskapet i Enköping.

Och en kväll därpå kom lärarinnan fru Eva Andersson med herr Engström i Rekasta o. talade om, hur hon skulle få hit sin svägerska från Tyskland.

Skoluppsats av Margaretha Günther: "Flykten till Sverige".

Telegram från Märta till Gerd den 12 februari 1945.
Brev från Märta till Gerd den 12 februari 1945.

Sista anteckningen i vår gästbok i Dresden.

Den 13 februari voro vi med barnen på Folke Malms fyrtioårsfest och kommo hem sent med lilla Ää. Den natten förstördes Dresden. Först 6 veckor senare kom ett livstecken från Gerd.

Brev från Märta till Gerd skrivet den 14 februari 1945 efter nyheten om bombningen av Dresden.
Brevkort från Gerd till Märta den 16 februari 1945, som kom fram först efter 6 veckor.
Brevkort från Gerd till Helene Tiblin den 17 februari 1945.
Brevkort från Gerd till Märta den 23 februari 1945.
Brev från Gerd till Märta den 23 februari 1945, efter evakueringen till Vilsbiburg.

Mars 1945

Brevkort från Gerd till Märta den 6 mars 1945.
Brev från Alva Pettersson till Märta den 6 mars 1945 om Aina Lochmann.
Brev från Pauline Settergren till Märta den 10 mars 1945 om Gulli Böhme.
Brev från Elisabeth Zenker till Märta den 18 mars 1945.
Brevkort från Sibylle till Märta den 15 mars 1945.
Brev från Henning till Salta-borna den 20 mars 1945.
Brev från Märta till Gerd den 21 mars 1945.

Odaterat utkast till telegram från Märta till Gerd adresserat till Hochschule, Maschinenlabor Prof. Liszt, Dresden.
Brevutkast om utebliven lön från Gerd den 22 mars 1945.

Karin var här rätt ofta om lördagarna och firade även påsken här. Då var också hela Domnarvsfamiljen tillstädes. Inga Kallenfeldt kom på besök.

Rolf, Märta, Ingela och Mariann vid södra gaveln på Salta.
Ingick ej i Liber.
Barnen fotograferades på marknadsdagen.
(Bilden till höger ingick ej i Liber.)

Maj 1945

Brev från Aina Lochmann till Märta den 5 maj 1945.
Brev från Rut Semmann till Märta den 7 maj 1945.

På V-dagen fyllde Anna Lisa Bagge 50 år. Märta firade dagen i sängen med att ha ont i blindtarmen. [Men hon berättade också gråtande för mig vid gula rosenbusken att det hade blivit fred. /SZ]

På vårbalen den 10 maj förlovade sig Agnes Insulander med Birger Hedqvist. Några dagar efteråt på förlovningskaffet höll pappa tal. Hade han månne Churchill i sina tankar, när han sade: Sällan har en enda förlovning väckt en sådan glädje bland så många.

Brev från Henning till Gunhild och Märta den 12 maj 1945.
Brev från Georg Holmin till Gunhild den 13 maj 1945.

Den 15 maj hade Stefan kalas.
Lilla Ää hade fyllt ett år och fått en vagn.

Så slutade kriget i maj och i den svåra oredan vågade vi ej hoppas på någon underrättelse från Gerd. Inte visste vi var han upplevat krigsslutet. Och det var en fruktansvärd oro.

Våren gick och lilla Erik växte upp och var så snäll och rar. Ibland fick han åka i sin nya vagn dragen av parhästarna Stefan och Rolf. Eller också fick han åka med i morbror Eriks kanot.
Stefan, Rolf och Erik Zenker våren 1945. Ingick ej i Liber. Skickades till pappa Gerd i Vilsbiburg.

Juni 1945

Brev från Gulli Böhme till Märta den 1 juni 1945.
Brev från Gerd till Märta den 8 juni 1945 (bröllopsdagen).
Brev från Rut Semmann till Märta den 20 juni 1945.

På midsommarafton 1945 skulle Eriks och Karins förlovning äga rum. På förmiddagen voro Erik och Märta ute i Oxbacken och plockade törnrosor till att smycka middagsbordet med. På e.m. anlände Karin i Tant Ruths sällskap. De unga tu drogo sig undan, möjligen till Plättmaja och växlade där ringar. Gertrud och Axel voro inbjudna till middagen utan att dock veta om orsaken, förrän de fingo se verandan klädd med girlander och E och K.

Från middagen minns man särskilt det lilla tal Erik höll för Axel och Gertrud vari han bekände det obehagliga med den sönderslagna vichyvattensflaskan på Strömsta badplats.

Märta reste upp till Hinsnoret med Stefan och Rolf och kom så att säga rakt i armarna på Ingrid och Rolle, som tillbringade en vecka där.

"En puckelryggig från Tjeckoslovakien
Badade kallbad för att bli rak igen.
Dock när han kom till kallbadhuset
Var vattnet fruset
Men han var käck och slog vak igen."

"Rolle"

Måndag Käraste!

Har nu talt med Georg, som sa att han talt vid sin farbror, som sa, att de hade gott hopp om möjligheterna att få rätt på Gerd. Otto däremot hade sagt att han ingenting kunde göra, utan att det var bäst med R. Korset. Jag tog mig anledning att ringa av att du fått formulär fr. en bekant o. ville veta om han lämnat in, så vi ej skulle förvirra genom dubbelt men nu sa han att du skulle själv egenhändigt fylla i med ditt namn o. skicka till honom Generalstaben Sthlm, så skulle han lämna in också. De fann det ej oroande att det inget hörts. Så ringde jag ... och de skulle nu gå [?] denna .... Moberg saknas [?], så vi ha ett snärj nu att få det med posten i Granl. Er. skriver på maskin. Annars får jag cykla till stan.

I hast mor.

Sommaren 1945. Morbror Erik, Tant Karin, Rolf, Mariann, Faster Märta, Stefan.
Ingick ej i Liber.

Juli 1945

Brev från Röda Korset den 3 juli 1954.

Den 4:de juli kom första underrättelsen från Gerd genom sekr. Erik Berg i Hjälp krigets offer! Vilken oerhörd lättnad Gerds brev av den 8 juni utlöste! Och han hade arbete och mat! Arbete på det gamla institutet och mat hos Dr. Kastl. Och jag fick skriva ett litet svarsbrev med sekreterare Berg och kunde senare få ned ett och annat meddelande genom K.F.U.M.

Utkast till brev från Märta till Gerd som svar på 4 juli meddelandet.

Vi for över Ludvika hem och gästade Ingrid och Rolle några timmar mellan tågen i deras trevliga herrgårdsflygel. Och vi fick ett skott av den vandrande Juden som sedan utvecklade sig till en mäktig växt.

Stefan, Erik och Rolf. (Ingick ej i Liber.)
Erik och mormor Gunhild. (Ej i Liber.)

 

Så gick sommaren. Rut Semmann hälsade på oss en veckända och även Kerstin Stenström. Erik satt hemma på gräsmattan och pluggade engelska, medan Karin lärde sig matlagning hos Albanus. Ibland var han med oss ut i Solberga skog, när vi skulle plocka smultron, för att försvara oss mot eventuella älgar. Då låg han med sin engelska bok bakom någon buske, men kom ibland framrusande med ett fasligt brak, så vi vart alldeles stela av skräck.

Brev från Gulli Böhme till Märta den 20 juli 1945.
Brev från Rut Semmann till Märta den 26 juli 1945.

Augusti 1945

Brev från Märta till Gerd den 22 augusti 1945.

De här bilderna följde med brevet av den 22 augusti 1945. - Ingick ej i Liber. /SZ
Mormor Gunhild, tant Karin, morfar Elof och morbror Erik med Rolf, Erik och Stefan. Augusti 1945. Sänt till pappa Gerd i Vilsbiburg. Ingick ej i Liber.
Skördearbete ca 1945. Morfar Elof i vita byxor. Stefan och Rolf på vagnen.
Klicka för att förstora.
Ej i Liber.

September 1945

Brev från Märta till Gerd den 17 september 1945.
Brev från Märta till Gerd den 27 september 1945.

När det blev höst, stego giftastankarna på allvar upp i Eriks bröst och ehuru det var en del fram och tillbaka med saken, så beställde mamma och Märta nya klädningar hos sömmerskan. De hunno dock med att dessförinnan invigas på Carl Klingbergs 40-årsdag på Mackmyra.

Medan festen pågick på Mackmyra var morbror Erik barnvakt på Salta. Då tänkte lilla Rolf, fyra år ej fyllda, nu ska jag pröva mormors tvättmaskin och knäppte på och stack in en handduk i vridmaskinen. Men när handduken hade valsat färdigt följde lilla armen med och Rolf skrek men maskinen fortsatte ända upp till axeln. Då slog den ifrån och då hade också morb. Erik hört de hemska skriken. Sen vart Rolf blå och svullen men armen vart så stark och duktig.
Oktober 1945

Brev från Röda korset (S. Rydman) till Märta den 1 oktober 1945.
Rödakors-meddelande från Märta till Gerd den 1 oktober 1945.
Brevkort från Erik Berg, svenska konsulatet, till Gerd den 1 oktober 1945.
Brev (kopia eller utkast) från Märta till Gerd den 2 oktober 1945.
Brev (kopia eller utkast) från Märta till Gerd den 5 oktober 1945.

Den 6 oktober fick pappa och mamma sällskap på bussen med Lina Dahlbom, när de foro till Uppsala dagen före Eriks bröllop. Pappa gick på bio, men mamma och Erik tillbringade eftermiddagen småpratande med varandra.

Ingrid Andersson

Så randades då bröllopsdagens morgon. I sällskap med Ingrid Andersson foro Stefan, Rolf och Märta med tåget till Uppsala. Lilla Erik fick stanna hos Tant Greta. Vi var så finklädda och hade alla en lila aster i knapphålet. Rolf njöt av att åka tåg och studerade ivrigt hur långt arbetet på åker och äng hade framskridit. Tänk att dom inte har kört in än, sa han, fast han inte var mer än fyra år och två dagar.

Så mötte pappa med bil vid Uppsala Norra och vi fick rusa till Eriks nya hem på Egilsgatan och klä oss. Stefan och Rolf hade vita kläder, Mormor ljusblå och mamma gul klädning. Utanför Trefaldighetskyrkan hälsade vi på Lene och Henning och Tant Ruth och Nina. Så fördes vi till våra platser av Ragnar Andersson och snart kom brudparet intågande. Det var så stilla och högtidligt och Birger Hedqvist spelade ett preludium innan psalmen Kärlek av höjden började. Eriks goda vän Dr. Bo von Schmalensée förrättade vigseln och höll ett vackert tal.

Medan brudparet sen var hos Sanna, fotografen, samlades vi på Munkgatan och blev bekanta med morbror Paulus och Tant Anna Ahlström. Så följde middagen med många roliga telegram. Även lilla Ää hade kommit ihåg brudparet:

Fast förhindrad att närvara
Uti bröllopsgästers skara
Dock med värme på Er tänker
Eder lilla Erik Zenker.

Timmarna gingo snabbt och snart lämnade oss det vackra brudparet för att ila till smekmånaden i Hinsnoret.

När dom hade varit gifta några veckor fick man besöka dem och gå till sömmerskan i Uppsala. Det var just de hemska dagarna, då de estniska och tyska fångarna utlämnades till Ryssland. Då kom en dag general Patton till Sverige och även till Uppsala. Gripen av en hastig ingivelse funderade jag på att försöka få träffa honom och utverka att man skulle kunna hjälpa Gerd hit. Det var några vilda timmar på Egilsgatan, innan vi hade planen klar. Patton skulle besöka flygplatsen vid Ärna. Vi satte upp en skrivelse på engelska, som vi skulle lämna till Olas chef överstelöjtnant Lindahl. Vi försökte förgäves få träffa Lindahl i hans bostad, och då fick Ola ta hand om papperet. Lindahl var också älskvärd nog att vilja hjälpa oss, men då han först vände sig till amerikanske ministern blev han genast avvisad och det hela var kullkastat.

Febrilt arbetade våra hjärnor vidare. Vi visste, att Patton följande dag skulle göra ett kort besök i Strängnäs och mottagas av biskop Aulén. Följande ilbrev sändes till Strängnäs-biskopen med bön om hjälp:

From what I have heard about Mrs Märta Zenker from Swedish acquaintances during my stay in Sweden, I can recommend her to those American authorities to whom she may want to apply in order to obtain permission for her German husband to come to Sweden.

Strängnäs, December 1st, 1945

Det var meningen, att Hans Högvördighet skulle lägga fram papperet för Patton och uppmuntra honom att skriva på. Men biskop Aulén hade inte så velat. Vi hade för att förvissa oss om att brevet skulle nå biskopen i tid ringt till Eveland, som är anställd på posten i Strängnäs och bett honom att laga så att brevet blev utburet i tid. Två dagar därefter anlände ett med stor spänning motsett brev från Biskopen i Strängnäs. "Då General Pattons första fråga torde ha varit, vilka underjordiska insatser Z. gjort, och jag ej är underrättad härom, var det mig givetvis omöjligt att kunna göra något åt saken."

"Bernadotte u. Ruge befürworten Deine Schwedenreise bei amerik. Behörden. Liebster, komm! Einreisevisum vorhanden. Ersuche um Deine Ausreise! Suche Verbindung mit unsren Rotkreuzbussen wegen Reisemöglichkeiten! Salta den 12.10.1945"

Brev från Otto Ruge till Gunhild af Sillén den 10 oktober 1945. Ruge var norsk överbefälhavare 1940 och kusin till Elof.
Brev från Hjälp Krigets Offer den 20 oktober 1945.
Endast Röda Korset kan vidarebefordra meddelanden, och då högst 25 ord.
Kort meddelande från Märta till Gerd den 23 oktober 1945.

November 1945

Brev från Otto Ruge till Gunhild af Sillén den 8 november 1945.
Brev från Utrikesdepartementet till Märta den 10 november 1945.
Brev från Utrikesdepartementet till Märta den 22 november 1945.
Meddelande från Gerd via Röda Korset den 30 november 1945.

December 1945

Rödakors-meddelande från Märta till Gerd den 10 december 1945.
Brev från Birger Forell till Gunhild af Sillén den 12 december 1945.
Brev från Folke Bernadotte till Märta den 13 december 1945.
Brev från Ivan Brehmer till Gunhild af Sillén den 13 december 1945.

Ett par dagar före jul kom det äntligen en hälsning från Gerd igen. Denna gång förmedlad genom Utlandssvenskarna och jag kunde ej låta bli att förvånas att jag genom dem skulle få ett meddelande. Agnes i Solberga var just inne i köket och delade glädjen: Ja se Herren Gud, han kan använda de ringaste redskap! Det var den bästa julklappen.

Brevkort från Utlandssvenskarnas förening med hälsning från Gerd till Märta den 19 december 1945.
Rödakors-meddelande från Märta till Gerd den 20 december 1945.
Brev från Sv. Röda Korsets gen.sekr. S. Rydman till Märta den 21 december 1945.
Brev från Elsa Günther till Märta den 22 december 1945.
Brev från Gulli Böhme till Märta den 28 december 1945.
Brev från Märta till Gerd den 28 december 1945.
Brev från Otto Ruge till Gunhild och Elof af Sillén den 30 december 1945.

Så firade vi jul enligt övlig sed. Tant Rut och Nina voro ute på Annandagen och då voro också Klingbergs på kaffe. Tredjedagen var det kalas på Kurö med roliga lekar.


Januari 1946

Brev från Henning Tiblin till Gunhild af Sillén den 9 januari 1946.

Under det nya året arbetades det för fullt i flygeln, som höll på att inredas åt befallningsman Olle Ross och hans hustru Ulla.

Farbror Axel passade på att knäppa den nya kökstrappan.

Erik och Stefan
Morfar Elof och Stefan

I slutet på januari kom det ett brev från Schweiz. Det var Bertchen Miehe, som skrev och hälsade från Gerd. Jag fick skicka ett litet luftpostpaket och brev och själva skulle de resa över Sverige hem till Brasilien. Så började mamma sina storaktioner hos Greve Bernadotte och skrev till General Ruge. Och det var många stockholmsresor. Inresetillståndet var klart alltsedan Eriks bröllop. En dag voro Erik och Karin på amerikanska legationen och talade med mr. Spolding. Alla vägar försöktes.

Rödakors-meddelande från Märta till Gerd den 22 januari 1946.
Brev från Otto Ruge till Gunhild den 22 januari 1946.
Brev från Adalbert och Mia Miehe den 31 januari 1946.

Februari 1946

Brev från Märta till Gerd den 5 februari 1946.
Utkast till ytterligare ett brev från Märta till Gerd den 5 februari 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Märta den 6 februari 1946.

Brev från generalmajor W. Steffens till Gerd den 8 februari 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Gerd den 10 februari 1946 från Schweiz.
Brev från Mia Miehe den 17 februari 1946.

Detta är Pappas svar på Mammas Röda-Kors-brev av den 12 oktober 1945.

Brev från Adalbert Miehe till Märta den 19 februari 1946 från Schweiz.
Brev från Gulli Böhme till Märta den 22 februari 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Märta den 27 februari 1946 från Schweiz.

Mars 1946

Brev från Gerd till Märta den 10 mars 1946. Det längsta brevet av alla, 10 sidor. Forslades till Schweiz och postades därifrån.
Brev från William Steffens till Otto Ruge den 19 mars 1946, vidarebefordrat till Elof och Gunhild med Ruges missiv.
Brev från Märta till Gerd den 29 mars 1946. Det kom i retur.

Stefan och Rolf på Stallgärdet. Mars 1946.

April 1946

Brev från Gerd till barnen den 1 april 1946. Brev från Gerd till Märta den 19 april 1946.
Brev från Märta till Gerd den 5 april 1946. Brevkort från Märta till Gerd den 22 april 1946.
Brev från Eric Oxenstierna den 9 april 1946. Brev från Märta till Gerd den 26 april 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Gerd den 10 april 1946. Brevkort från Elisabeth Zenker till Märta den 27 april 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Märta den 11 april 1946. Brev från Otto Schweitzer till Stefan den 27 april 1946.
Brev från Märta till Gerd den 12 april 1946.

Brev från Gerd till Märta den 22 - 30 april 1946.

Brev från Emil Johansson till Märta den 12 april 1946. Pastor Johansson flyttade till Amerika. Han användes som kodord för USA: "I natt har Johansson varit i Prag, hoppas han inte kommer till er"...  

Maj 1946

Brev från Lene Tiblin till Märta den 3 maj 1946.
Brev från Nessi Kiendl till Märta den 5 maj 1946.

Brevkort från Märta till Gerd den 5 maj 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Märta den 5 maj 1946.
Brev från Adalbert Miehe till Märta den 6 maj 1946.
Brev från Gerd till Märta den 7 maj 1946, efter att han mottagit första brevet från Märta.

Den 10 maj skulle Miehes anlända. Jag reste upp till Stockholm för att möta dem.

Först träffade jag Elsa, Aina och Rut och hade trevligt med dem. Men snart nog var det dags att möta Miehes på Nybroplan. Där kom de barhuvade som efter en liten biltur och med famnen full med de härligaste tulpaner i alla färger, direkt från Holland.

Brevkort från Märta, Adalbert och Mia Miehe till Gerd den 11 maj 1946.

Följande dag foro vi till Salta, där Miehes stannade i tre veckor.

Ibland spelade Mia piano och sjöng Ave Maria. [Bilden ingick ej i Liber. /SZ]

Den trettonde maj cyklade vi till Hjulsta färja och fortsatte sen till Strängnäs för att fira Fasters födelsedag. Den gode Miehe ensam bland alla dessa förtjusande damer led svårt av att inte på något sätt kunna meddela sig med dem.

Brev från Märta till Gerd den 14 maj 1946.

En kväll var vi med Miehes på Strömsta och på Kristi Himmelfärdsdag på Hacksta.

Ett unikt gruppfoto vid Hacksta-besöket taget av A. Miehe. Barnen i första ledet Stefan, Rolf, Olle Hakelius, Lars Hakelius, ev. Betty Schubert?, ev. Nils Schubert?, Andreas Miehe; de vuxna i andra ledet Märta, Signe Andersson, ev. Bettan?, Gunhild af Sillén, Elof af Sillén, Eva Hakelius, Marga Hakelius, Brita Schubert, Mia Miehe, Axel Hakelius; i bakersta ledet ev. Margareta Schubert?, ev. Ulla Schubert?, Erik Schubert, Axel Klingberg, Gertrud Klingberg, Anders Hakelius. - Ingick ej i Liber. /SZ
Miehe: "Die bleichen an Land haben sich nicht reingetraut." - Salta Vaska maj 1946. I kanoten väl morbror Erik, Stefan, Erik, Rolf, Andreas Miehe, mormor Gunhild. På bryggan Märta och Mia Miehe. - Ingick ej i Liber

En dag skulle de också till Uppsala. Och då låg vi över natt på Egilsgatan. Och hade fasligt livat.

Brevkort från Gerd till Märta den 18 maj 1946. Brev från Märta till Gerd den 22 maj 1946.
Brev från Märta till Gerd omkring den 20 maj 1946. Brev från Märta till Gerd den 27 maj 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 20 maj 1946. Brevkort från Märta till Gerd den 31 maj 1946.
Adalbert Miehe u. Familie
Gunhild, Elof och Märta maj 1946. (Bilden ingick ej i Liber.)

Im wunderschönen Monat Mai fyllde Bagge 60 år med den äran och med ett storvulet kalas.

Och på själva midsommarafton voro vi bjudna på Olles och Lietjes förlovningsmiddag på Wappa. Efteråt foro vi med Epa-traktor med flickorna på Nynäs till Hacksta och midsommardansen. Den andra sensationen på Hacksta var våran Karin. Brita Schuberth: Hon bär bra!

Juni 1946

Brev från Adalbert Miehe till Märta den 1 juni 1946 från fartyget "Axel Johnson" i Göteborgs hamn. Brev från Gerd till Märta den 8 juni 1946.
Brev från Otto Ruge till Gunhild och Elof af Sillén den 4 juni 1946. Brev från Märta till Gerd den 10 juni 1946 från Salta.
Brevkort från Gerd den 5 juni 1946. Brevkort från Märta till Gerd den 12 juni 1946.
Brev från Märta till Gerd den 7 juni 1946 från Salta. Brevkort från Gerd till Märta den 12 juni 1946.

T. v. "Rote Mützen, juni 1946". Gunhild o. Erik med Stefan, Rolf och lill-Erik. - Ovan 18 juni 1946. Märta, Gunhild o. Elof med Rolf, Stefan o. Erik.

Sändes till pappa Gerd i Vilsbiburg. Ej i Liber.

Rolf, Stefan och Erik sommaren 1946
Den här bilden av Erik (ej i Liber) skickade Mamma till Vilsbiburg. /SZ
Brev från Märta till Gerd den 21 juni 1946. Brev från Gunhild till Gerd den 28 juni 1946.
Brev från Märta till Gerd den 22 juni 1946 (efter avslag på begäran om utresetillstånd). Gerds tekniska rapport till amerikanerna om flygmotorutveckling, Vilsbiburg, juni 1946
Brev från Märta till Gerd den 26 juni 1946. Brev från Stefan till Gerd 1946.

Juli 1946

"Det är Axels dag det ska friska tag till att hylla en sådan person."

Elof af Sillén och Axel Klingberg i bakgrunden.

[Jag vet inte vad urklippet illustrerar. /SZ]

En strålande fest, en strålande dag. Gertrud hade anförtrott Sara, att hon skulle få en tråkig kavaljer för hon var själv så duktig att prata. Sara berättade detta vitt och brett under förmiddagsuppvaktningen och särskilt Brita S var synnerligen nyfiken, vem Sara skulle få. Det blev Erik S.

I slutet på juli gjorde Erik, Karin, Tant Eva o. jag o. Stefan o. Rolf en bilfärd till Hinsnoret. Efter några dagars härlig vistelse där återvände vi över Borlänge, Säters sköna dal och Västerås.

Brev från Gerd till Märta den 1 juli 1946. Brev från Märta till Gerd den 16 juli 1946.
Brev från Märta till Gerd den 2 juli 1946. Brev från Gerd till Märta den 16 juli 1946 om möjligheterna att ta sig ut via Schweiz.
Brev från Otto Ruge till Gunhild den 3 juli 1946. Brev från Gerd till Märta den 17 juli 1946 , där övriga möjligheter diskuteras och avfärdas.
Brev från Märta till Gerd den 5 juli 1946. Brev från Märta till Gerd den 19 juli 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 9 juli 1946. Utkast till brev från Märta till statsrådet Gunnar Myrdal i juli 1946.
Brevkort från Märta till Gerd den 9 juli 1946. Brevkort från Gerd till Märta den 25 juli 1946.
Brev från Sibylle till Märta den 11 juli 1946. Brevkort från Märta till Gerd den 27 juli 1946.
Brev från Elisabeth Zenker till Gunhild den 11 juli 1946. Brev från Gerd till Märta den 29 juli 1946.
Brev från Märta till Gerd den 12 juli 1946.  

Augusti 1946

Vid hemkomsten erhöll jag ett brev från Gerd [skrivet 16 juli, se ovan] genom Frau Dr. Oschatz i Basel. Gerd ämnade invänta vissa astronomiska förutsättningar och sen ta sitt öde i egna händer. [Anm. Syftar på natt utan månsken - inte på astrologi! /SZ] För att kunna hjälpa till härvidlag vände jag mig till Miehes moster och bad henne vidarebefordra följande ansökan. Detta gjorde hon med framgång och lovade även att tala vid sin gode vän, herr Mächler. Det var en livlig brevväxling.

1

Brev från Gerd till Gunhild af Sillén den 2 augusti 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 4 augusti 1946.
Brev från Henning Tiblin till Märta den 10 augusti 1946
Kopior av brev (eller utkast till brev) från Märta till fru Oschatz och fru Anderlitschka den 11 augusti 1946
Brev från Märta till Gerd den 12 augusti 1946
Brevkort från Gerd till Märta den 12 augusti 1946.
Brev från fru Anderlitschka till Märta den 15 augusti 1946.
Brev från Alice Oschatz till Märta den 16 augusti 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 19 augusti 1946.
Brev från Märta till Gerd den 20 augusti 1946 .
Brev från Sibylle till Märta den 24 augusti 1946.
Brev från Märta till Gerd den 27 augusti 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 27 augusti 1946.
Brev från fru Anderlitschka till Märta den 27 augusti 1946.
Brev från Märta till Gerd den 28 augusti 1946.
Brev från Märta till Gerd den 30 augusti 1946.

September-Oktober 1946

Under tiden inföll min 30-årsdag!

ganz deutlich sehen wie lange wir uns schon gut sind. Aber auch wie wenig wir bei einander sein durften!

Brev från Märta till Gerd den 3 september 1946. Brev från Nanna Schweitzer till Märta den 8-12 september 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 4 september 1946. Brev från Utlänningskommissionen till Märta den 12 september 1946
Brev från Märta till Gerd den 10 september 1946. Brev från Märta till Gerd den 16 september 1946.
Bilderna åtföljde brevet av den 16 september. - Ingick ej i Liber. /SZ
Den 18 september föddes min kusin Laila Margareta af Sillén, "Irmeli", dotter till min morbror Erik och Karin. - Bilden, väl från 1947, ingick ej i Liber, ej heller annonsen. /SZ
Brev från Märta till Gerd den 20 september 1946. Brev från Hans och Suse till Märta den 1 oktober 1946.
Brev från Gerd till Märta den 22 september 1946. Brev från Märta till Gerd den 3 oktober 1946.
Brev från Märta till Gerd den 24 september 1946. Brev från Agnes Kiendl ("Nessi") och sonen Bern Kiendl till Märta den 3-4 oktober 1946.
Brev från Märta till Gerd den 25 september 1946. Brev från Sibylle Zenker till Märta den 4-6 oktober 1946.
Brev från Gerd till Märta den 26 september 1946. Brev från Otto Schweitzer till Märta den 7 oktober 1946.
Brev från Märta till Gerd den 30 september 1946. Brev från Alice Oschatz till Gerd, odaterat
Vid den här tiden fick jag en höftsjukdom, tillplattad höftkula, och fick inte gå eller stå på flera månader. Det kanske bidrog till att jag senare i livet fick smak på terränglöpning och långa vandringar? Morbror Erik byggde en cykelvagn åt mig. Tyvärr orkade jag inte veva själv. Någon måste skjuta på. - Bilden ingick ej i Liber. /SZ
Brev från Märta till Gerd den 11 oktober 1946. Brev från Märta till Gerd den 21 oktober 1946.
Brevkort från Märta till Gerd den 12 oktober 1946. Brev från Henning Tiblin till Salta den 21 oktober 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 15 oktober 1946 från Karlsruhe. Brev från Gerd till Märta den 23 oktober 1946.
Brev från schweiziska generalkonsulatet till Gerd den 16 oktober 1946 från München. Brev från Gerd till Helene Tiblin den 24 oktober 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 16 oktober 1946 från Baden-Baden. Brev från Lene till Märta den 24 oktober 1946.
Brevkort från Gerd till Märta den 17 oktober 1946 från Freiburg. Brev från Märta till Gerd den 25 oktober 1946.
Brev från fru Anderlitschka till Märta den 17 oktober 1946. Brev från Gerd till Märta den 25-26 oktober 1946.
Brev från Märta till Gerd den 19 oktober 1946. Brev fån Märta till Gerd den 30 oktober 1946.
Brev från Märta till Gerd den 20 oktober 1946.  

November 1946

Brevkort från Elisabeth Zenker till Märta den 1 november 1946
Brevkort från Gerd till Märta den 4 november 1946.

Brev från Nanna till Märta den 6 november 1946.
Brev från Gerd till Märta den 9 november 1946.
Brev från Röda Korset till Gunhild af Sillén den 11 november 1946 + Märtas utkast till svar.
Brev från Helene Tiblin till Gunhild och Märta den 17 november 1946.
Försäkran av Gerd den 26 november 1946 för schweiziskt visum.

December 1946

Brev från Sibylle Zenker till Märta den 1 december 1946.

Den 3 dec, fem min. före 12 på natten ringde telefonen. Vi spratt upp ur sömnen. "Samtal från Zürich." Gerd var där. Vilken ljuvlighet. Nu tycktes allt klart. Vi skickade pengar och ordnade med flygtider. Men det gick ej så lätt:

Utkast till brev till UD, odaterat
Brev från Märta till Gerd den 8 december 1946.
Brev från Gerd till Märta den 9 december 1946.
Telegram från Gerd den 10 december (avskrift):
DANK FÜR GELD BERN TELEGRAFIERT MIT STOCKHOLM ERWARTE STÜNDLICH NACHRICHT LINIE ÜBER AMSTERDAM GEHT GUT GERD
Vykort från Märta till Gerd den 12 december 1946.
Brev från Otto Schweitzer till Stefan den 12 december 1946 från Dresden.
Telegram från Gerd den 13 december (avskrift):
BERN HAT NOCH NICHTS NOCH EIN BISSCHEN GEDULD GERD
Telegram från Märta till Gerd den 14 december 1946.
Brevkort från Märta till Gunhild den 14 december 1946 från Stockholm.
Telegram från Gerd till Märta den 14 december 1946 från Schweiz.
Brev från Elisabeth till Märta den 16 december 1946.
Telegram från Enköping till fru Anderlitschka den 16 december 1946.
Baksidan av samma telegram.

Efter många telefonsamtal och mycket ordnande for jag ned till Gerd, som bodde hos den goda fru Anderlitschka och herr Walder. Efter en flygfärd med landning i Köpenhamn i snöstorm och sedan över molnen över Tyskland landade jag lyckligt i Dübbendorf vid Zürich. Gerd mötte vid bussen i Zürich med röda nejlikor.

Och så for vi till Dietikon. Fru A. bjöd på mat av de knappa ransonerna och en fin sängkammare.

Telegram från Märta i Zürich den 16 december 1946.
Brev från Märta till Salta den 16 december 1946 från Dietikon, Schweiz.

Men nu fick vi ej slå oss till ro. Påföljande morgon eftertelefonerades herr Mächler och intensiva förhandlingar påbörjades, som samtidigt även fördes hemma av pappa och mamma. På Café Parade hade vi närmare överläggningar. De omfattande förberedelserna skulle just träda i funktion då telegram kom: U.D. bevollmächtigt Bern.

 

 

 

 

Richtig Stockholm überführt Originalvisum von Hamburg nach Bern Mittwoch nachfragen

Maerta.

Telegram från Märta från Zürich den 19 december 1946.

Då kunde vi beställa flygbiljetterna hem över Amsterdam med K.L.M. Där satt vi sedan hos Anderlitschka och firade avskedet med herr och fru Krug.

Fru Anderlitschkas utlägg för Gerds räkning.
Herr Mächlers utlägg för Gerds räkning.

En massa böcker skickades i sista stund per tåg. Och medan Frälsningsarmén stod på stationen och sjöng Närmare Gud till Dig, lämnade vi Zürich. I Amsterdam fick vi byta maskin och satt och väntade bevakade av Wilhelminas soldater.

I Malmö räckte pengarna sen till ett par sovvagnsbiljetter. Och med 20 öre i fickan anlände vi till Stockholm.

Lyckönskningstelegram från Gertrud o. Axel Klingberg den 20 december 1946.
Brevkort från Gulli Böhme den 22 december 1946.

Julen 1946, då vi nu alla voro samlade efter så många år skulle sent förglömmas.

Lilla Erik, som Gerd nu för första gången såg, var först betänksam, men följande dag sa han: Pappor är snälla.

Brev från Ingela Tiblin till Stefan den 25 december 1946.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 7 februari 2019.