Elof af SillÚns dagböcker

Min morfar Elof af Sillén förde dagbok fr. o. m. 1917 till sin död 1969. Min mormor Gunhild fortsatte att föra dagbok fram till 1977.

Morfar var godsägare och deltog aktivt i jordbruket på Salta gård i Teda s:n nära Enköping. Dagböckerna består av kortfattade noteringar om de dagliga sysslorna i jordbruket, sammanträden i nämnder och föreningar, samt umgänget med familj och grannar. De har föga intresse för den som vill följa de stora händelserna i tiden. Personliga reflektioner saknas. Krig, revolutioner och politik nämns knappast. - Jag har lagt till en del bilder och klipp från morfar Elofs liv (och ett röstprov från julen 1966).

Publiceringen tillägnas familj, vänner och sockenbor (hembygdsföreningen). Dagböckerna kanske också har ett värde genom att de speglar jordbrukets utveckling i Mälarbygden under mer än 50 år.

 
 
 
 
 
 
 

1919

1971
 1972
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
 
 

Till Liber hemsida med bl. a. brev och fler bilder från morfar Elofs liv.

Salta på 1930-talet. Stora huset med två flyglar, varav den södra (befallningsmans bostad) är synlig. Längst bak magasinet, stallet och den vita mjölkkammaren (mestadels skymd). I vänster bildkant lidret och till höger därom vedboden och matboden. Nederst i bilden logen. Se även flygbild från 1950.

Senast ändrat eller kontrollerat den 28 juli 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt