www.zenker.se

Brev och bilder från 1925

Januari 1925 Februari 1925 Mars 1925 April 1925 Maj 1925 Juni 1925
Juli 1925 Augusti 1925 September 1925 Oktober 1925 November 1925 December 1925

Gerd, Lene och Hertha Zenker 1925.

Henning Tiblin omkring 1925.
God höskörd på Salta omkring 1925.
Gunhild och Elof af Sillén omkring 1925.

December 1925

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 21 december 1925

Uppsala d. 21. 12. 25.

Broder Elof.

Tack för brevet. Jag har varit bortrest och har därför ej hunnit svara förr.

I fråga om smokingen är det väl bäst att Du skaffar Dig en ny, eftersom den gemensamma är sydd åt mig. Jag skall då betala halva kostnaden.

Med tillönskan om en god jul för Dig och de Dina.

Axel

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 31 maj 2013.