www.zenker.se

Brev och bilder från 1923

Januari 1923 Februari 1923 Mars 1923 April 1923 Maj 1923 Juni 1923
Juli 1923 Augusti 1923 September 1923 Oktober 1923 November 1923 December 1923

Februari 1923

Brev från Wendela af Sillén f. Terserus till Elvira Tibblin f. Erlandsson den 3 februari 1923

Strengnäs den 3 Feb 23.

Käraste Elvira!

Förlåt, att jag ej förr tackat, för det vänliga och så välkomna brefvet. Tack, tack! Jag vill nu önska dig, allt godt, för de 11 månader vi ha' qvar på detta nya år. Helsan framför allt annat, den är det förnämsta här i verlden. Elvira skref ej ett ord, om det svåra hjärtanfallet.

Huru är det nu?, jag vill hoppas, att det ej nu kännes? Brukar du eller har du klent hjärta? Jag är nu Gudskelof rätt kry, ehuru hog känner jag hjärtat och åderförkalkningen samt blodbristen, jag tar jern och arsenik piller. Julius är bara dålig, är så trött, äter så illa litet, sofver dåligt, har så ont i hjärtat. Han har bara 4 dåliga tänder i mun, så han har så svårt att äta annat än mjölkmat.

Ja! nog är det oroligt, så det förslår. Här har Gubben Fresk dött efter ett par da'rs sjukdom. I thorsdags träffade Ebbas Guvernante, har 50 i månden, på honom på en gata, och gick länge och språkade med honom, och sade han var så kry. På fredagen fick han hjernblödning, när frun var borta, så han var alldeles ensam. Han var hela tiden utan sans och dog tisdags morgon 87 år. Men varit så kry i öfver 30 år. I höstas gräfde han stora land i sin trädgård.

Den der lilla flickan som dog, som jag skref om till Gunhild, hon var bara sjuk i 6 timmar, sade sig frisk och vaknade mitt i natten och var alldeles stel. Två läkare kunde intet hjelpa, det var visst tandslag.

Det tycks ej bli någon vinter i år, så Elof vågar sig öfver sjön. Och måtte han ej försöka, om det ej är. Här ha vi 8 Koltrastar och en Bofink utan ... o. Gråbukar, som en Gubbe sade fullkomligt säkert. Vår Jungfru är en dyr maskin. 75 Kr på sjukhuset, piller 9 Kr, 3 Gummor under tiden 100 Kr, i förgår dammade hon Salslampan, so[m] vi haft i 40 år, drog den åt sidan (för hon var för lat gå ikring bordet), med påföld, att lampan föll ned (en sprint gick ur) och slogs 100 bitar (omöjlig att laga), vi ha' köpt ny för 70 kron. Om jag kunde få tag i någon bra till 1 Maj. Är Per bättre fär tänderna? Tänk, att ni väntar såna småttingar på gården. I går stod både Lagnö och Herrestad eksekutif Auction, så nu kunna de få köpa igen det.

Nu många kära helsningar till Morfar, Mormor, huru må de? Äfven Gunhild, Elof, barnen, Henning.

Nu är jag på Caffe-rep igen, har varit två da'r i rad. Igår hos Ebba, då hennes nya Guvernante beskådades. Hon fick 4300 gr. [?], denna är 45 år, Ebba är redan trött på henne efter 14 da'r. Hon vill att Ebba skall sällskapa med henne.

Mars 1923

Vykort från Wendela af Sillén till Elof af Sillén ca 21 mars 1923

Kära Elof! Tacka Gunhild så mycket för det vänliga brefvet. Jag ålade P-a att gratulera d 19 på Josefs-dagen, men fastän han talade vid Elof, så glömde han af det. Jag ber nu, att efteråt få gratulera på det hjärteligaste. Morfar har nu varit död i 31 år. Axel talte samma dag och gratulerades, han vet ej ännu hvad P-a heter, trodde Josef. Vad tycks?

Kom blomman lefvande fram? Nu bara om Gässen, de få ej mera än en näfve varje Gås, tre gånger om dagen, sålunda blir ej mer än 6 näfvar Hafra, någon annan säd är ej bra, så skall hon ligga der hon värper, med ett stort mjukt rede. Bofinken tog katten.

Pussa barnen och helsa de andra ifrån Ma.

Erik och Märta omkring 1923.

April 1923

Vykort från teol kand. Reinstein till Gunhild den 1 april (?) 1923

Avsändaren är troligen den teol. kand. Reinstein som besökte Salta i juni 1920, då Helene Zenker kom som krigsbarn genom kyrklig förmedling. /SZ

1.IV.1923 [?, ser ut som 1.111.1923]

Sehr geehrte, gnädige Frau!

Seit Eintreffen Ihres lieben Briefes im März, den ich vor 14 Tagen nach meiner Ankunft in Dresden bei meiner lieben Mutter zu lesen bekam, ist es noch recht unruhig zugegangen. Viele liebe Kirchgemeindeglieder haben mich noch besuchen wollen, und der Arzt hat ernstlich auf Abreise dringen müssen; daheim freilich ist gerade mein älterer Bruder, der als Diplom-Ingenieur bei dem Thyssen-Werke in Hamborn an der Ruhr in guter Stellung war, aus dem besetzten Gebiet gekommen, da alles gekündigt bekommt. Er hat bisher meine liebe Mutter unterstützt, so wäre die Not groß für mich gewesen, wenn nicht liebe Gaben aus Schweden gleichzeitig mit Ihrem lb. Brief und Ihrer reicher Spende eingegangen wären. ...
"Ministerien, Elbeblick und Brühl'sche Terrasse"

Brev från Julius af Sillén till Elof och Gunhild af Sillén den 3 april 1923

Strengnäs 3/IV 23

Kära barn!

Tack för Edert påskbref! Först i dag är det mig möjligt att besvara det: under påsken ha åtskilliga besök kommit emellan.

I brefvet stod bland glädjande ting en underrättelse, som väckte icke ringa oro och förskräckelse här, nämligen hvad ni sade om Pers konvulsiviska anfall. Vi fingo ju senare veta, att det varit af jämförelsevis ofarlig art, men i början voro vi ganska uppskrämda.

Jag hoppas, att gossen icke åter fått något liknande anfall? Att han, som alla Adams barn, får slita mycket ondt, innan han definitivt hunnit skiljas från sin sista ruin af en tand - någon gång vid sekelskiftet - lär väl dessvärre vara visst. Äfven en så högt uppsatt samtida som "Mikadon" hade ondt af sina tänder. Elof kommer väl ihåg Mikadon = Ingeborg Nordström-Esseens lilla i Japan födde pojke? Mikadon var på visit i går och befanns vara samma charmeur som i fjol.

H. M. Konungens besök här den 6 juni (märk: själfva ordensförläningsdagen) är nu det främsta föremålet för alla Strengnensium tankar. I fall Elof tänker vara med om att i underdånighet bjuda H. M:t på middag(inga damer, alltså kan Gunhild endast förklädd få vara med), så bör anmälan ske fortast möjligt, hvarjämte fracken torde vändas, stöflarna förskos och middagskrischan upplånas. Utfodringen kommr att försiggå på gymnastiksalen, och fodret skall tilltagas för 150 hungrande. Dock torde väl festfirandet i någon mån vara beroende af det antal banker, till hvilkas "stödjande" lojala middagsätare under de närmaste veckorna få offra sina tilltänkta matpengar.

Allt väl - utom att Mamma oblidkeligt håller fast vid sina hönseriförnyelseplaner. Axel for i går. Hjärtligaste hälsningar!

Far

Brevkort från teol kand. Reinstein till Gunhild den 13 april 1923

Dresden A. Reißigerstr. 50III 13. IV. 1923.

Sehr geehrte, gnädige Frau!

Gern hätte ich schon früher herzliche Ostergrüße gesandt, hoffentlich kommen sie post festum noch recht. Die Verzögerung hängt damit zusammen, daß meine liebe Mutter hoffte, Ihren Herrn Bruder bei seiner Reise nach Deutschland einladen zu können, als Gast ein paar Tage bei uns in Dresden zu verweilen. Wir alle hätten uns sehr gefreut. Lange haben wir deshalb alles erwogen. Aber jetzt kann ich Ihnen nur mitteilen, daß wir leider kein Bett übrig haben. Mein älterer Bruder, der ja infolge der Ruhrbesetzung seine gute Stelle als Diplom-Ingenieur verloren hat, ist noch daheim, da er noch keine neue passende Stelle gefunden hat. Deshalb bitten wir, uns zu entschuldigen, daß wir ihn nicht aufnehmen können. Es geht leider alles sehr eng zu. - Aber mein älterer Bruder ist gern bereit, falls er elektro-medizinische Artikel bedarf, diese bei einer ihm bekannten Dresdner Firma zu versorgen. Natürlich bin ich gern bereit, soweit es möglich ist, Herrn Doktor behilflich zu sein. Meine liebe Mutter würde sich freuen, wenn er einmal unser Tischgast sein würde! Vielleicht läßt Herr Doktor über seine Reisepläne etwas Näheres hören!

Soeben war ich beim Arzt, leider sitzt noch in der linken Lunge ein Rest, sodaß ich noch bis 1. Juli Urlaub nehmen muß. Es ist deshalb möglich, daß ich meine Stelle verliere und sie neu besetzt wird.

Hoffentlich sind Sie und alle Ihre geehrten Angehörigen wohlauf! Hjärtliga hälsningar an alle Ihre geehrten Angehörigen, auch auf Ingeborg, Gumlösa, Wappa, Pastor Brundin.

Ihr ergebener
Reinstein

Vykort från Wendela af Sillén till Elof den 14 april 1923 (Vykortet föreställer Prinsparet Axel av Danmark med sina söner.)

Kära Elof!

Huru må barnen? Fru Elvius sade, att de kunna få Äggvita, om ni ej är rädda om dem, när de komma upp.

Vill Elof köpa Gås-Ägg och Ankägg så fins det på Qvicksta det står i Strengnästidningen.

Alla helsa, helsa alla ifrån gamla
M-a.

Per på altanen omkring 1923.

Per vid södra flygeln omkring 1923.
I bakgrunden magasinet.

Elof af Sillén och Per omkring 1923.
Mormor Elvira med Per vid södra flygeln omkring 1923.
Erk, Per och Märta i trädgården omkring 1923.
Gunhild, Elof, Per och Märta vid södra flygeln omkring 1923.
Erik och Elof omkring 1923.

Oktober 1923

Brev från Henning Tiblin den 27 oktober 1923

Fredagen d. 27. 10. 23

Ack ja, vad får man ej uppleva på denna syndiga jord. Men maken till överraskning har väl aldrig träffat mig förrn i dag, när jag satt o. åt frukost vid ½ 10 tiden på off.mässen. "Telefon till doktorn" sa subban. Jag trodde att det som vanligt gällde ett sjukdomsfall så döm om min - lindrigt sagt - överraskning när jag fick höra en välbekant stämmas haalåå i luren. Det var nära på så jag trilla omkull inne i telefonhytten av gripenhet. Men när samtalet i alla fall utmynnade i en postanvisning på 200:- så får man ju låtsas som det regnar. Och det går ju lätt den här årstiden. För närvarande är nog Spetsbergen det ända [sic] distrikt som jag skulle kunna få vara någorlunda i fred i, men det är ju sant, det finns ju radio. Så nu finns det ingen plats på jorden där man kan vara alldeles säker för "haalåå...". Men vi höll inte på så länge så jag tjänade i alla fall 40 kr i minuten, den stund som jag stod i hytten o. prata. Månne godsförvaltningen å Salta har lika stor profil på sina samtal? I så fall vore ekonomin tryggad.

Sedan de första starka intrycken någorlunda fördelats på de olika vindlingarna, begav jag mig ut på en ridtur i det mest härliga väder. Men det är så oerhört blött på marken så det är inte så vidare behagligt så här års.

Tack för brevet, mamma hon blir allt mer radikal när det gäller rättstavning för att inte tala om interpunktion, där hon rent av är bolsjevik. Ja nu börjar det här äventyret att lida mot sitt slut. D. 20 i nästa månad rycker jag ut, men jag har ung. en vecka outtagen tjänstledighet, så jag kanske slipper härifrån till mitten av nästa månad.

Tråkigt att Gullan har ont i mun. Jag har aldrig hört talas om något olycksfall med novocain, men att en del människor blir lite snurriga av det är inte så ovanligt.

Hälsa alla en-, två- och fyrbenta vänner.

Eder
H-g

December 1923

Brev från Wendela af Sillén f. Terserus till Anna [obekant för mig] den 23-24 december 1923

Strengnäs d. 23 Dec. 1923.

Kära snälla Anna!

Skulle ha' skrifvet till Anna-dagen och tackat för vänliga brefvet på min namsdag, men kära du tiden går och det bli'r så litet af. Tack, tack, det är så roligt att höra huru ni må alla. Jag får nu först önska dig och eder alla en så lung och fridfull Jul som möjligt. Gud hjelp eder alla!

Här må vi som vanligt ungefär, Julius har nog varit sämre i höst, ligger rätt ofta till sängs, men så är han uppe och går igen och ute på gatan något. Axel kom i går qväll. Det är rart ha' honom till litet omväxling och förströelse i denna stora högtid.

På Salta må de bra, ehuru knogit de haft och ha'. Nu är Gunhild uppe till 1 om nätterna. Lilla Märta har gjort deg och bakat sjelf, och nu ha' de snart ätit upp alla bullarna. Elof tog med egen hand upp 10 Tunna Potatis i höstas. Han arbetar rysligt, och ändå vill det ej gå ihop för dem.

Här är i dag Julaftonen 16 grad kallt. Vi ha' sändt tre paket till Salta, ej så dyra förstås, men är ett fasligt göra få dem i ordning. Emma på Bergvik mår någorlunda, fastän hennes spis ryker in så allt blir svart.

Jag gratulerar varmt till den trefliga våningen. Axel stackare får ge' 645 Kron för ett rum med värme och lyse, men ej städning ifrån 1 Jan till 1 Ockt. Vore kärt, att få se edert hem. Märta tackar, hon kanske kommer i sommar. Emma sände två Vyer, af Vilhelm med son i America och deras fina bostad med stor Bil bredvid.

Nu hinner jag ej mera för det är alltid så mycket på Julafton att springa med. Märta var i Stockholm och såg på Kronprinsens, hon köpte en enkel kappa för 70 Kr också.

Tacka Astrid för kortet så mycket. Många, många helsningar till eder alla tre, pussa lilla pysen ifrån din gamla 70åriga tante Wendela.

Julius och Axel helsa varmt.

Per hjelpte Elof ta' upp Potatisen.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 21 januari 2014.