www.zenker.se

Brev och bilder från 1916

Januari 1916 Februari 1916 Mars 1916 April 1916 Maj 1916 Juni 1916
Juli 1916 Augusti 1916 September 1916 Oktober 1916 November 1916 December 1916

Januari 1916

Odaterat brev från Gunhild till Elof, sannolikt 10 januari 1916

Salta måndag afton

Min egen älskade trolovade!

Du undrar kanske varför jag skriver, när det var beslutat, att vi inte skulle göra det denna sista veckan. Men jag blev så ledsen i dag i telefon, när du berättade att du i går haft så ont i din fot, och dock då när jag ringde förnekade det. Jag förstår ju så väl, att det är din ömma omtanke om mig, som förmår dig till detta och detta särskilda fall kanske är av mindre betydelse, men det åstadkommer i alla fall, att man alltid kan misstänka något allvarsamt då minsta orsak förefinnes. Du vet ju också att vi lovat varandra uppriktighet i allt, mer än en gång. Första gången var det då du låg sjuk i Örebro. Och nu då tiden för vår förening är omedelbart förestående, måste vi väl särskilt komma i håg och tänka på våra löften, så att de inte få bli till tomma ord.

Jag är emellertid mycket glad, att du gick till doktorn i dag, så att man inte behöver frukta något farligt. Men nog tänker jag man kan befara att det skall komma tillbaka varje år.

Så har jag en glädjande underrättelse för dig, nämligen att jag i dag efterkommit alla dina fem påbud. Vi ha gjort en promenad till kyrkan och talt med kyrkvaktmästarn om eklärering och dylikt. I dag på f. m. voro rättarmor och Hilma och fru Bolin o. fru K. o. fr. Larsson här på kaffe och rättarmor lovade, att hon skulle väva band åt mig och Hilma att virka spetsar till hyllremsor. Det var väl rart! - Just nu kom Elis hem från stan med ett paket från en gammal god vän till mamma, som jag sett bara ett par gånger. Det innehöll en liten förtjusande sockerskål av helsilver nästan bara för två personer, samt en mycket trevlig sockertång, patenterad. Det var verkligen en överraskning, men tänk så snällt.

Klockan är nu en kvart före åtta och lydande ditt råd, går jag och lägger mig. Alltså godnatt min älskade och välkommen till din brud, som bidar sin brudgum, både när hon sover och vakar.

Din egen Gun.

Mina morföräldrar Elof af Sillén och Gunhild Tibblin gifte sig i Teda kyrka den 16 januari 1916. Brudparet färdades till kyrkan i ett vackert ekipage, som var lånat på Strömsta. Vid framkomsten till kyrkan var det så mycket snö att brudgummen måste bära sin brud genom kyrkporten.

Min mamma Märta föddes 9 månader och 10 dagar senare. Hon tyckte alltid att det var lite förargligt att hon var född samma år som hennes föräldrar gifte sig.

 

Brev från Elvira Tiblin till nygifta dottern Gunhild af Sillén den 23 januari 1916 från skolhushållet i Uppsala för Henning.

Upsala Jbg. 10 d 23/1 16

Mina käraste!

Tack för senast, jag hoppas att "han som är så söt så söt", kom hem välbehållen till sin äkta hälft. Mina tankar äro ständigt hos eder kära och öfverst sväfvar psalmistens ord: "Haf din lust i Herren, Han skall gifva dig hvad ditt hjärta önskar."

Hilda W. var mycket glad åt att jag bodde där, vi prata till öfver midnatt och börja igen kl. 6.

Vid 10 tiden gick jag till bunken och fick 22 kr från herrskapets dep., så det räcker ju till ramar och lite af hvarje. Sen gick jag och betala gästgifvaren 15 kr. Jag tycker inte det var så halsbrytande. Arvids hade bedt mig titta in, di ville veta hvad för kokmor det var på bröllopet, de voro mycket intresserade af små detaljer och gladde sig åt att allt godt [sic] så bra - dock med sordin kanske - de voro glada att K. A.s present var så vacker och omtyckt.

Morfar berättade att den prynfärgade [= prunefärgad: blå eller violett] sidendamen var erkänt elegantast på Gretas bröllop, och att innehafvarinnan skulle få medalj för 20årig trogen tjenst.

Så skulle han säga åt Sillén bara han fick tala med honom - men jag får aldrig tala vid honom, att han ska ta en ogift dräng i maten. Vidare skulle han plocka reda på gamla kronor som ligger på stadshotellets vind till ingen nytta så ni får montera in elekt. i, vidare en stor kamin i saln, som man eldar med affall. Det hela blir nog välment och prydligtoch jag går väl på rak arm och säger återbud om det där 500 [?] kr skåpet, det blir tydligen fullt ändå.

Apropos elekt. så sa morfar att det var bäst Elof styrde om det själf. Jag får betala det, det går nog inte på 1000 kr så då räcker min sparbanksbok, fast det svider lite. Men så sa Pappa också att om man kör bort halmen själf får man dubbelt betalt och om vi då tar hälften hvar, helst vill jag ha 2/3, så trodde pappa att det skulle räcka ett stycke på de elektr. omkostnaderna för oss begge - nog vill jag att Wetterström ska få lite halm för hyggligt pris, hoppas att Elof är snäll och hör sej för och ser sej för hur mycket vi kan sälja och på bästa sätt. Om vi inbördes drar hvarandras bördor går det nog bra.

En sak som jag är orolig för är att när morfar upplåter sin mun på auktion så kommer de hemliga bundsförvandterna i farten. Hvad tros? Jag fruktar det.

Henning var vid station och mötte mig och här inne var 17 gr varmt. ½ 9 kom Jenny på té och vi fick prata om det som låg oss närmast, hon kände sig knappast uthvilad, för hon fick genast börja arbeta när hon kom hem.

Nu min lilla pulla så får man lof se efter det goda skinkspadet i stora bruna fölet [?], förväll risgryn eller korngryn i det och gör korfkaka med russin och lefver och kött i, så blir allt godt och rart. Det finns pressylta i isskåpet, låt ingenting förfaras utan stufva om så ha ni mat länge.

Vi ha varit i kyrkan. Harald N. predika, af bekanta såg jag brogårdare och tösen Almgren. Jenny har varit här till middag. Henning förvåna oss med att vara ute på promenad 2 tim. Nu är kl. 11 den första söndags e.m. på detta nya skede och mina landsbarn har redan länge sofvit.

Gullan har väl sett mormors muff, den skulle jag ha haft med in, nu vet jag inte hur det ska bli, så den inte kommer bort. Hvad det ska bli roligt när ni kommer hit, jag längtar efter det redan. Gullan har väl gifvit Fritz en 25öring för hemtning vid Hjulsta, jag kom ju aldrig att fråga modern om gossens bet. säj åt Fritz det kan han göra själf. Och så förmanar jag nu eder att inte företaga öfveransträngande promenader och Gullan får inte lyfta på något tungt och för öfrigt föra ett lugnt och stilla väsende, utan oro för framtiden och utan att oroas för en del krämpor som möjligen inställer sig i äktenskapet, var varmt klädd en lamatröja under och en varm kakelugn om kvällarna. Ja förmaningar det kunde jag ha till ett helt ark, men troligen är dom öfverflödiga.

Nu blef jag hindrad af Betty Een som vill veta något om oss, hon hade tyckt så synd om oss på lördag. Hon talte om att ett stort dubbelfönster blåste in julnatten hos Samsioe, i det rum där löjtn. Ramströms låg med sin lilla flicka, alla rusade till vid förödelsens ljud, och där stodo di i nattkläder i denna hemska blåst och kyla i en hög glasskärfvor. En snickare kom senare och spikade bräder och filtar för, men rummet fick stå obegagnat förstås.

Nu har jag varit på vår käre rektors begrafning, den var i stil med deras lif enkel och värdig. Prof Göransson jordfäste och talte om att redan i den tidiga barndomen hade lag och evangelium blifvit rättesnöre för hans lif. Först sjöngs "Af hjärtat hafver jag dig kär", efteråt Ej mer med blicken skum och svag, och sist I himmelen i himmelen etc.

Jag har fått bref både från Mamma Wendela och Märta, Axel och Eleven hade kommit på skridskor hem. Märta skrifver att Pappa tyckte så om att brudklädningen var på. Mamma talar om att det kändes i hjärtat när den yngste - "kelgrisen" - bar iväg. Ja, jag undrar inte på det. Jag vet inte om jag kunde gå igenom en sån där pers med Henning.

Så ville jag be Gunhild ta sig till vara för någon bitterhet mot fru K. utan hålla sitt hjärta rent, och glöm inte att lägga Guds ord på hjärtat så det blir lefvande lif i en död värld. Allt godt ett modershjärta kan önska, önskar jag eder kära.

Henning hälsar gn
mamma

Brev från Elvira Tiblin till Gunhild af Sillén den 26 januari 1916

Onsdag kl. 6 efter kaffe och vid björkglöden.

Kära lilla frullan min!

Jag tänkte gå och ringa vid 5 tiden men för säkerhets skull ringde jag till Grossv. för att höra om han talt vid eder. Jo, naturligtvis. Då ville jag ej besvära mer och jag lär er få ha middagsro. Han är nu mycket orolig för hur hon ska få något svar i telefon efter 14 mars, om ni tänker bo kvar därnere. Jo tack min lilla gris för brefvet.

Nu skulle jag bara tala om att det är marknad här den 2 Febr och den s. k. marknadsafton dagen före då det är mesta rörelsen med djur. Det står annonserat om djur redan på lördag.

Jag vill som ni vet inte lägga mig i affärerna jag bara talar om, hvad jag vet, att allt är snyggt logis jvg 10 och att det är Gunhild på söndag och att det fins ett längtande hjärta o. s. v.

Henning har lof om lördag. Skoltiden består af lof. Kunde ni inte resa på sista tåget på lördag afton så vore det väl inte så i vägen med häst. Kunde hänga ytterkläderna hos morfars så behöfde ingen gå in i stugan medan ni är borta, elda en duktig brasa i sofrummet och haf ved inne att elda genast vid hemkomsten tror jag inte det är någon risk i detta blidväder. Jag bara föreslår gör alldeles som ni vill själfva. Men jag tyckte vi talte om distingen förut.

Major K. har varit inne och frågat en hel del, och tyckte vi va kloka som inte tog Åkerlund som vigselförrättare. När hans farbror grafsattes höll han (i misstag) tal vid ett spädbarns död.

Jag har inte bestämt något om ramar vi voro af olika åsikter i boden.

Faster har skrifvit att Aspenberg adress är bara Neglinge. Hon visste att de afsändt telegram. Hon var så orolig att ni inte skulle hinna med tåget att hon gick till centralen för att söka efter er, och kunde sen inte sofva på natten.

Nu vet jag inte om jag ska ringa eller om ni ska genom morfar låta mig höra hur ni gör.

Varma hälsningar från

mor och bror.

Brev från Elof och Gunhild till Henning Tiblin den 27 januari 1916

Salta Säteri den 27 januari 1915 [sic]

Elofs handstil:

Kära Svåger o. Bror!

Klockan är 9.30 och efter fullbordad toilett har min gemål gått ut i köksdepartementet för att ge order för dagen och konferera med hofmästaren, en ny engagerad herre, som kallar sig Fritz de Granlund. Själf har jag slagit mig ned i en länstol i mitt inre skrifrum och dikterar för min privatsekreterare dessa rader till dig. De små vackra alpsjöar som i går tedde sig så pittoreskt i de gröna fält, som mitt folk här kallar råggräs, ha efter nattens frost förvandlats till de bästa skridskobanor. Jag har tänkt att i morgon på din namnsdag dagen till ära ge en större sportfäst [sic] just på dessa härliga isbanor.

Gunhilds handstil:

Nu ville frun också så gärna gratulera lilla Kalle sen hon stökat undan med frukosten och bäddat upp de stora fina vita vackra sängarna. Du måste snart komma ut och se hur rart vi ha det, men det är nog bara i sängkammarn för köket o. farstun är ej så trevligt. Hade velats skicka nånting till min lilla pippi, men kan ej hitta på något o. därför tänker jag "alltid träffas vi", men jag skall försöka hålla mina löften bättre än "hipp, hipp", som han nu ständigt kallas. Han oroar oss mycket i telefon, jag vet inte, vad man ska ta sig till. Nu har det ju varit så kallt o. otrevligt för K. s att springa också. Igår reste fr. Larsson och Fredrik och Elof höll just på med spannmålen, men den förre var mycket ivrig att komma i väg o. få säga adjö.

I morgon ska Elof och Lindberg fara till Sthlm och köpa hästar så då blir väl frun ensam kanske t. o. m. över natten. Få se om hon törs vara här själv, annars får väl Karlena komma nu. Säg åt mamma att hon kan gärna ringa då. Dina sakordningar har jag hittat, men inte galoscherna. Glömde du dem ej i kyrkan möjligen?

Vi ha nu satt in pianot i matrummet och har stora soffan i f. d. sängkammarn. Elof har haft jämt göra med att plocka bort alla jultidningsbilagor, trots att vi hade sånt sjå med dem före jul. Nu blir det nog fina skridskoisar inte bara på råggräset, utan även på sjön. Elof har sagt att han då skall skjutsa mig på kälke till Eknäs. Undrar just, om vi nånsin fick igen den där gröna kälken vi lånade till Irma Bolin i fjol.

Hälsa mamma att räkningen fr. möbler.akt. belöper sig på 581,20 för allt samman, därav blott 353 för själva möblerna, men jag tror ej att det är beräknat några 2 % på, och då kan vi ju inte behöva betala pr. extra [svårtytt] kassa, tycker vi, i synnerhet som dom ej var punktliga med leveransen. Mamma har 2 räkn. här fr. Sjömans Torgrens. Hur göra med dem? Jag har börjat handla hos Thulins.

Vi ska nu ut på en liten promenad. Tusende gratulationer och dito hälsningar till er båda från

landtborna.

Brev från Otto Ruge till Elof af Sillén den 28 januari 1916. Otto och Elof var kusiner. Otto blev officer och norsk överbefälhavare under 2:a världskriget.

S. Huseby 28/1 1916.

Kjære Elof!

Du og din hustru har ikke fått så meget som et telegram fra din norske fætter og kusine i anledning av dit bryllup. Det har du kanske ikke lagt merke til i betragtning av at du er nygift og lykkelig; men det er ilde alikevel og derfor vil jeg forsöke at rette litt på feilen ved dette brev.

At Dere ikke fik noget telegram kan ju kanske forklares dervid at jeg ikke har synderlig begrep om hvor Teda kyrcka ligger, og anden adresse kunde jeg ikke finde ut av den indbydelse til vielsen som din svigermor var så elskværdig at sende os. Men at du först nu får brev fra mig får du skrive på forskjellige huslige bekymringers konto, sygdom, arbeide og selskabelig hets, 3 store hindringer for en skikkelig brevskrivning.

Jeg skulde imidlertid gjerne seet at jeg hadde kommet mig til at skrive för. Jeg vilde nemlig gjerne opretholde litt kontakt med mine svenske fættere og jeg vilde gjöre adskillig ihærdigere anstrengelser i den retning hvis det ikke var for min naturlige motvilje mot pen og blæk. Den er så stor at hvis jeg kan undgå at skrive noget privat forsöker jeg gjerne på det; jeg får så skrive nok allikevel i embeds medför.

Men som sagt, jeg vilde være glad for at ha litt mere föling med Dere end jeg har; mit årlige brevutbytte med morbror er bare såvidt tilstraekkelig til at jeg får vite den slags vigtige ting som at du skulde gifte dig; hvem du skulde gifte dig med, se det glemte morbror at fortælle, han gik vel ut fra at jeg visste det för. Takket vare din svigermors meddelelse vet jeg imidlertid nu at min nye kusine heter Gunhild Marie-Louise og jeg sender hende hermed bedste hilsener og mine önsker om alt godt nu og i fremtiden. Ingeborg som du jo knapt kjender sender Eder likaledes sine bedste hilsener.

Så tilslut et par ord om mig selv. Jeg har, som du kanske vet, været i generalstaben i en del år, dels i Kristiania og dels som stabschef ved en brigade i Kristiansand. For tiden er jeg "ute av staben" som man siger hos os; det vil si jeg er kompagnichef og tjenestegjör ved siden derav i jernbansstyrelsens militærkontor. (Dere har noget lignende hos Dere.)

Forövrig har jeg nu 3 barn (Maja 7 år, Carl 4 år og Otto 1 ½ år) og bor like utenfor Kristiania, hvor min adresse er Söndre Huseby pr. Sköien St. [?]. Alt dette kan du jo fortælle din frue, så vet hun også litt om sine fjernere slegtninger.

Og så til slutning en bön. Dere har sikkert fotograferet Dere, enten som forlovet eller som gift. Kan jeg ikke få et exemplar av desse billeder, så vet jeg hvordan Dere ser ut.

Din tillgivne fætter Otto Ruge

Brev från Elvira och Henning till Gunhild den 30-31 januari 1916 från skolhushållet i Uppsala. Brevet är adresserat till "Välborna" Fru Gunhild af Sillén, Salta, Teda, Enköping.

Elviras handstil:

U. Gunhild - 1916 [Uppsala Gunilladagen 1916]

Min lilla Gunhild!

Hur jag erinrar mig dagen i fjol, och redan i år äro ni förenade - och vi skilda. Hvad jag gerna skulle ha velat praktisera mej in med en kaffebricka på morgon.

Här dricka vi Brona [?] igen hvaraf både hälsa och kassa må bra. Henning bjöd mej kaffe så fick jag halfva hans kaffekaka, 1 kg nötter o. vindrufvor, som vi ha att plocka med i dag.

I går afton vid 6 tiden vi satt och kuttra framför brasan, när det ringer, jag hör Henning framstamma några förlägna ord, på hans vink visar jag mig i salongen och befinner mej ansigte mot ansigte med Hennings förskräckelse. Jo, hon var så nyfiken så hon var på väg till gårdskarns för att få höra något om oss, men hon blef så öfverraskad af att se ljus i fönstren, så hon steg då in. Hon berättade att Ida o. småflickorna hade sett i tidningarne att det lyst för G. T. och ville nödvändigt ge henne en liten gåfva, som är köpt redan, men som de nu lemnar in här. Äfven hon själf ville ge något minne i kristall. Jag blef med det snaraste bjuden dit. Jag nämde inget om att lilla Frun ämnat sig hit endast att hon redan var sänkt i detta lefvernets bekymmer och hade full sysselsättning, så någon själfutbjudning blef det inte rum för.

Henning träffade igår allas vår Ragnar och bjöd hit honom, själf tänker han spatsera på Drottninggatan vid den tiden, så jag har beredt mig på att efterhöra Per i Tickagårdens hälsotillstånd, och om gamla farmor sörjer mycket etc. - Jag hade fruktat sträng kritik öfver Stockholms köpet derför att Gbg var förstyre, men morfar hade bara beröm, fast han oroades för hur det ska bli om det blir kallt. När ni nu får balka af åt hästarna så väntar jag herrskapet hit. Hvad det skall bli roligt. Jag tror nästan att Pappa har bjudit ut Salta säteris mjölk åt mejeriet i E. för "di ger lika mycket så jag tycker han kan gerna köra hit med den". Undrar om Gullan hittat sin svarta bok ännu med matsedelarna?

Jag blef så innerligt glad när jag fick höra att Axel var kommen och höll lilla frun sällskap och Henning ska jag säga var eld och lågor och önska han varit med på ett hörn. Jag undrar hvad för ett fruntimmer som svara i telefon det gick så oerhördt långt om innan Gullan kom. När detta läses är redan februari ingången och så lider det med stora steg mot våren, Gullans första vår på landet.

Måndag. [31/1]

R. kom ej. "Henning och jag" tycker att vi bör sätta adliga kronor på hofmästaren och stampa edert anborna [?] sigill på hans knappar och utnämna honom till betjent för den närmaste framtiden. I dag har väl min lilla pulla en rigtig arbetsdag hoppas att det reder sig utan öfveransträngning. Jo nu skulle jag vilja säja att Fritz ska hacka i decimeterlånga bitar ett par tre enriskvistar och lägga i mitt fläskkar och slå derpå ett par flaskor hett vatten och låt det stå och dra några dar. Gumman W. trodde att det var nödvändigt för att få frisk smak. Också hör efter med Björklund om han vet nån som ska sälja en halfva fläsk det behöfver läggas ner snarast för att få det rökt till i maj. En halfva räcker väl inte med det är ju att börja med. Köp hem en hel säck groft salt. Jag har sett här en aluminium grötkokare 2 ½ lit. med små öron d. v. s. äfven lämplig för koklåda kostar 6 kr. Jag har ju inte tillfälle att köpa den på grund af dyrtiden. Lilla kopparslagarn har naturligtvis varit här och frågat efter tennfatet. Tag med hit: märgpudding f. stora oförtenta kopparbunken och den lilla tunna som blodkorfven låg på, om det är ngt mer oförtent så tag med. Jemte H.s tofflor o. [oläsl.]. Observerade Gullan "gåslefver" i St dagblads söndagsnummer? Det var en ny rätt och troligen god. Nu när ni har hästar så kan ni väl fara till Östanbro där Elis lemnar deras kalfvar och köpa er ngt om Gullan frågar efter lefver så fråga om det inte fins hinna att få till, det brukar man blott få till Kalflefver eljest, men frågan är fri. Om ni nu hade en vagn kunde ni ju fara direkt till Jbg 10!

Tänk nu att Krokeus [?] kusin fått sluta sitt långa lidande. Moderns lidande har ock varit oerhört, då hennes gifta dotter väntar småfolk i den här månaden, de ha fruktat att hon skulle ta intryck af denna sorgliga tid.

Kl. 8 måndag afton. Kerstin J. o. Tant O. ha varit på visit. K. o. H. äro i Stockholm och går på en hel massa kurser. Undra om Gullan skulle komma till vårfesten. Jag sa, jag fruktar motsatsen. Hon var mycket söt lilla K. samma kattungslika mjukhet.

Nu farväl mitt gryn. Hvad jag har tänkt på er i dag och allt edert bestyr. Gud med oss.

Mamma.

S. H. T.

Jag vill med dessa enkla rader försöka tolka de känslor av tacksamhet som genomströmma mitt inre, sedan jag genomläst den ståtliga hyllningsskriften. Vill rusthållaren vara snäll att till sin gemål framföra mina vördsamma hälsningar.

Henning Tiblin
Godsägare

Salta Säteri

Anm. "S. H. T." betyder ju "sine honoris titulo".

Jag undrar om det inte här är en medveten lek med "sine Henning Tiblin"?

Eller kanske det syftar på kuvertets "Välborna Fru Gunhild af Sillén"? /SZ

Februari 1916

Brev från Elvira Tiblin till Gunhild den 6 februari 1916 adresserat till Välborna Fru Gunhild af Sillén, Salta Säteri, Enköping

Kära Gullan jag tycker det är alldeles rysligt med den där räntan [= inkråm, rester], vi ha ju inga koppar att lägga i och tänk hvad det luktar illa af skinn och så få göra allt allt det är göra [t. o. m. ?] om man har jungfru. Det är klart att skinnen ska finskrapas hemma ändå. Och sen ska korfven sitta i kökstaket och det ska vara rysligt hett inne om den inte ska mögla meddetsamma. Inte vet jag när ni ska äta opp det heller 2 personer, men visst kommer jag ut på onsdag kväll och skinnena kan man visst lägga i snön och spara.

Hvar tar smekmånaden vägen mina småttingar? Hvad jag tycker det är rysligt att Elof ska köra in efter grisen, det är ju en drängsyssla, jag är så ledsen åt det.

Nu ha vi druckit té och funderat på saken, om Gullan nödvändigt vill ha så mycket mat och bekymmer så lägg allt innanmäte i vatten och låt grisen vara och alltihop förresten s kommer jag på fredag så få vi bättre tid på oss, jag tycker det här var ett bra förslag så vi gör väl så, om ni tycker det passar med hemtning.

Kl. är snart 10. God natt mina kära småttingar från mamma.

Brev från Elvira till Gunhild, odaterat

Jbg 10 [= skolhushållet i Uppsala?], fredag

Mina små turturdufvor!

Min son och jag ber härmed få tacka för senast för all gästvänlighet o. d. som kom oss till del.

Fröken E.en har varit här i dag märkning och brodyr kosta bara 21 kr, enbart lakan o. örngått skulle ha kostat 35 kr servetterna 20 öre st. Så unga frun kan räkna 15 i lysningspresent således. Så mycket man vet till en annan gång. Så fråga jag henne om korfven, hon tyckte Lina i Jordsberga kunde röka den i brygghuset sen K:s flyttat, den kan ju vattläggas och torkas väl med trasor. Men eljest tänkte jag på att ni kunde höra efter vid Östanbro, för där röker di säkert med enris eller den vidtomtalade "tegatan". Jag vet att Bobergs röker inte med enris fast di säger att det görs. Det har Karlson på hörnet sagt tror jag. Så berätta hon att unga herrskapet på Salta varit bjudna på Julia [namnsdag 16/2] men inte kommit, di hade väntat i det längsta, men sedan antagit att ni varit bortresta. Ellen och Axel hade varit hemma och Arvids o. Herr o. Fru Österlund Hindorfs m. fl. stadsbor.

Min herr son lurade mig grundligt idag han skulle inte i skolan förr än 12 och jag gaf honom chokolad som vanligt, men sen drack jag kaffe och vi sof till ½ 10. Jag har haft ett förfärligt oroande genom min enfaldiga annons, och lika nära tycks det vara.

Grossv. sa att han fick lof och ut en dag och bestämma hvar motorn ska stå och han ska ta nån med som begriper det också. Ja det är klart, sa jag, att det behöfs sakkunskap - jo jag menar det ock så en som begriper hvar agnarna ska ligga, för all[t] kan inte han begripa. Så skulle han komma ut och ordna om huggningen och jag drog fram med allt stamtort som kan huggas när som helst och att vi ska göra rent hus i alla backar och plantera björk. Det var en jemmer hur mycket det var att göra o. s. v. Jag tycker man står rådlös för allt.

Jo korfven måste bindas ihop sa Lindholm annars trillar den af. Jag hoppas ni tagit in bjellrorna och dynan till släden.

Henning tror att han kunde få A i grekiska om han läste ett evangelium men "mamma och jag" tycker det är bättre att spara ögonen för landtbruket, teologiska studier blir väl inte af i alla fall.

Maja ska mäta mjölken vid Strömsta. Min lilla pulla var omtänksam nu i sitt lilla hushåll, så det fins kvar något att variera med när ni blir fler. Men framför allt arbeta med kraft på att vara lösgjord från de skapade tingen så att sinnet inte blir jordbundet och tungt. Gud hjelpe eder båda i allt.

Jag träffa rektorns tj.ande i går, hon berättade att frun var i Leksand hos fru Dahl.

Ursäkta att jag blandar mig i, men när den tillträdande har rätt till hälften af husen 14 dar före så kunde ni väl få ena vagnslidret till att ha våra respektive åkdon selar o. d. och låsa om det, mangeln ska väl i alla fall ut för att säljas och den kan väl sedan stå i det för sämre åkdon så att inte barnungar ska ha fritt tillträde ständigt i våra åkdon.

När auktionssakerna är utstälda så se om deras afsågade byttor som de tvättas i ska säljas, då kanske di borde köpas, di äro visst mycket bra till sitt ändamål. Gullan kan ju fråga Hilma om saken. Deras stora bakbord o. brödbräda vore nog bra vi ha visst bara 3. Om sängkläder täcken och vepor bli billiga så köp det det är ju alltsammans bra och pålitligt hemmagjort.

Vi tala mycket om er, det lilla idylliska boet och ni sjelfva ett vårens dufvopar, med betydligt mera bekymmer förstås än fåglarna under himmelen. När solen lyser här så vet jag att den lyser in i ett hvitt gemak hos två lyckliga menniskor.

Få se om Henning mönstrar, det låter så på honom, också ska han ut i farligheter.

Nu är kl. 8 och ni är sängfärdiga och jag tar en tur till centralen med denna hälsning från mamma.

Hennings handstil:

Tack för senast!
Henning

Vi ha tre hemskr. på gång!

Maj 1916

Henning Tiblin, student i Uppsala och till häst på Salta.

Juni 1916

Henning Tiblin, Elof af Sillén, Gunhild af Sillén f. Tiblin.

November 1916

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 21 november 1916

Strengnäs 21/XI 16

Kära Elof!

Jag hörde nyss pr telefon af Gunhild, att du är illamående, eller kanske rentaf sjuk? När du blir bättre, hvilket jag hoppas må snart ske, så försumma icke att tala vid en läkare. Låt honom undersöka dig ordentligt. Låt honom säga dig förståndiga ord om dieten. Du vet, att du redan som skolgosse hade ett anfall af magsjukdom, och det är nog troligt, att magen för dig är en "locus minoris resistentiæ". Därför måste du sköta dig, icke pjunkigt, men med förstånd. En ordentlig diet måste du genomföra, hvilket nog icke är svårt, ej heller dyrt på det mjölkrika landet. Måhända måste du också ha ylle närmast kroppen. Slarfva icke med detta utan gå till en god läkare. Finns ej sådan i Enköping, så res till Stockholm.

Kanske medför detta obehag för dig befrielse från en inkallelse till krigstjänst, hvilken annars väl snart hotar dig. Tala äfven därom med läkare!

Låt mig snart höra något om din helsa! Blir du sämre, så skjut icke upp att hemta ut läkare!

Helsningar!

Far

December 1916

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 28 december 1916

Strengnäs 28 dec. 1916

Kära Elof!

Godt nytt år önskar jag dig af allt hjärta, och med dig följa naturligtvis å samma linie de dig tillhöriga eller med andra ord: de, som du tillhör: Gunhild och Märta. Måtte ni alla få vara friska och starka! Jag hoppas, att flickans krämpor, hvarom jag på sista tiden hört något, skola befinnas vara öfvergående barnsligheter, och att hennes föräldrar äro hunna till en ålder, då dylika "barnsligheter" inte alls komma i fråga.

Vidare tillönskar jag dig det andra af denna världens yttre goda, nämligen solida affärer. Jag vet för öfrigt inte så säkert, om det är det andra: jag skulle icke vara färdig att bestämdt besvara frågan, hvilket är värst: att ha dålig mage eller dålig ekonomi. Måtte du slippa fundera öfver svaret på den frågan! Men skall du slippa det, så måste du allt ha det modet att se affärerna rakt i ögonen, och det modet tillönskar jag dig alldeles speciellt: mod således att nu vid årsskiftet taga fullständig kännedom om din ställning och att, om så behöfves, vidtaga de nödiga åtgärderna - äfven om de skulle synas dig obehagliga - att konsolidera den! Annars kommer du att ångra din uraktlåtenhet.

A propos af affärer: du har väl nu äntligen ordentligt arrendekontrakt på egendomen? Låt för alla delar icke hindra dig från att göra den saken i hvarje detalj klar.

I går reste Axel med morgontåget och kom på eftermiddagen ordentligt fram till Nederäng efter att ha fått frysa rätt grundligt på vägen från Rosersberg. Många gamla vänner fick han icke träffa - och så många finnas väl ej heller att träffa. Men sin patron Carl Wernstedt, och Karl Edvard fick han dock språka med, Sten och Lars också. Jo, det var sannt äfven Melchior hade föreläst om sina irrfärder i Medelhafsländerna, och som det tycks ha varit en ganska lustig föreläsning, kan du be Axel berätta därom.

Här gick julen ovanligt stilla och anspråkslöst: för första gången fanns ingenting annat än ljus i granen. Emellertid skall jag väl försöka få Mamma att ge en barnbjudning för Märta och de andra småflickorna.

Framför till Gunhild mina hjärtligaste nyårsönskningar! De äro så nära förbundna med dina, att de ej kunna skiljas af bådas Er

Far

Brev från Wendela af Sillén f. Terserus till Elvira Tiblin f. Erlandsson den 30 december 1916

Strengnäs d 30 Des 1916.

Käraste Elvira!

Bara några rader, för att tacka för detta år, och önska allt godt för det nya. Tack så innerligt mycket för all välvilja emot oss, och för allt, som Elvira hjelper de unga, måtte de bara kunna sätta riktigt värde därpå. Gud, låte detta nya år ej bli' för bekymmersamt för oss alla. Och måtte vi alla, med tålamod fördraga allt.

Nu önskar jag dig helsan framför allt, och att du må få ha' glädje af dina barn. och lilla pyret som du säckert [sic], har vakat mycket, mycket redan för, och troligen återstår många, många dryga vaknätter för. Är Gunhilds mjölk för dålig? eller räcker den ej till? Det är ej roligt börja med flaska, men nöden har ju ingen lag. Jag hade också alltid flaska till hjelp åt mina barn.

Här må vi likadant. Julius är presis [sic] lika och jag är ej bra i magen och reumatismen är ganska svår. Värst är, att jag är så illa mager. Allt detta sätter ned både humör och krafter.

Elvira har nog bekymmer, innan Henning har beslutat sig för lefnadsbana. Tack, för sist då det var en sådan glädje, att få vara med.

Huru må Hönsen värpa de något, jag ångrar ni fick så små tuppar, men ni skall få bättre i sommar eller höst. Här kostar de alla ynkligaste kyckling-ägg 3,50. Lake 1,40. Gädda 1,80. Kalfkotlett 2,40 dålig. Det är rysliga tider vi lefva, det bli'r nog bra besvärligt med brödkorten tänker jag. Nu blir det så mycket snö, men vackert är det ju, men det är ju ej alls fruset under. Nu farväl och ännu en gång tack för detta år.

Helsningar till Henning ifrån Märta och mig. Märta helsar serskilt dig och lilla Märta. Må godt önskar tacksamma vännen

Wendela

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 12 maj 2014.