www.zenker.se

Brev och bilder från 1908

Januari 1908 Februari 1908 Mars 1908 April 1908 Maj 1908 Juni 1908
Juli 1908 Augusti 1908 September 1908 Oktober 1908 November 1908 December 1908
December 1908

Märtas text på baksidan av bilden:

Gunhild af Sillén f. Tiblin, Tomas Arvedson, inackorderad prästson fr. Tillinge, Henning Tiblin, Elvira Tiblin f. Erlandsson i skolhushållet i Uppsala ca 1908. Antagligen läser dom Kristens Resa av John Bunyan. Känner Ni igen det lilla svarta bordet o. toilettebordet och tavlorna?

April 1908

Brev från Axel af Sillén till brodern Elof af Sillén den 15 april 1908

Ehmkenhagen d. 15. 4. 08

Käre Elof.

Tack för Ditt bref af den 11te dennes. Det börjar verkligen blifva på tiden att vi skrifva en gång till hvarandra. Nästa gång blir lagom till Din födelsedag.

Då Du väl har fått del af mina bref till Pappa och Mamma, vet jag egentligen intet nytt att skrifva till Dig. I förra veckan var jag i Rostock på en stor parad af det därvarande regimentet. Det var det härligaste väder. Jag gick i sommaröfverrock och svettades dock. Jag kom med ett tidigt tåg till Rostock, så att jag hade god tid att i sakta mak ströfva genom staden och njuta af dess härliga planteringar. Paraden var kl. 12 på "Neuer Markt", ett stort torg mitt i staden. Utom soldaterna voro en mängd andra korporationer med sina standar där. Det var förfärligt med folk i rörelse hela dagen. Sedan jag ätit middag reste jag åter till det fridfulla Ribnitz och Ehmkenhagen.

I dag har det varit förhör här angående en stöld. En asessor [sic] samt en skrifvare utgjorde hela nämnden. Jag var också med som något slags vittne. Bland vittnena märktes Stukowski, Jakobowski m. fl.

I Strengnäs befinner man sig väl i den där tiden, då isen håller på att gå bort och det är svårt att vara inne om eftermiddagarna? Vi ha' här rätt ombytligt väder, ett par varma dagar då och då men annars tämligen kyligt. Förra söndagen voro Herr Baade junior och jag på en längre fotmarsch till en gammal kyrka här i trakten. Den var rätt märklig att se och färden treflig.

Här så vi nu för full maskin om dagarna och få troligen slutsått till påsk.

Jag blir här och öfverallt där jag kommer förfärligt artigt bemött. Alla tro naturligtvis att jag är mycket förmögen, som kan ha råd att resa till Tyskland för sitt nöjes skull. Den f. d. springpojken på Kusta och sedermera N:o 7 Sillen har nästan svårt att sätta sig in i sin nya ställning.

Kortet, som Du sände, var ju mycket lyckadt. Tacka Din kamrat Herr Sjöholm för kortet!

Hjärtliga hälsningar till Pappa och Mamma och Märta

från broder Axel

Maj 1908

Brev från Kjell Bernström till Elof af Sillén den 25 maj 1908

Ålberga den 25 Maj 198 [sic]

Kära Elof!

Mycken tack skall du hafva för dina båda bref som gjort mig mycket glad och tacksam för din välvilja att berätta så mycket från Aspö. Jag sänder nu ett prospekt fr. Landtbruksskolan i Trelleborg, som kanske kan tjäna till hjälp. Jag anser att det är mycket lärorikt och intressanta föreläsningar som Wulff håller. Eleverna äro vanligen mycket hyggliga. Det är olika, men alltid är det en hel del bättre pojkar. Under det året, som jag gick där var det omkring hälften 10 st. à 12 st mycket trefliga pojkar. De andra äro ju mer eller mindre s. k. bondpojkar eller söner till mindre landtbrukare. 3 st hade egna jordbruk af dem som voro elever under 06-07 då jag var där.

Lifvet är det bäst tänkbara i sta'n bland eleverna. Jag var aldrig med och spelade eller pokulerade tillsammans med några kamrater och det beror ju på hur man från första början ställer sig. - I stan äro många trefliga familjer. Jag bodde i Rådhuset där jag hade två rum, elektriskt ljus med mera och åt hos Rektorn därstädes. De hafva nu flyttat men skulle din broder Axel dit till Trelleborg borde han försöka att få inackordering hos Trafikchefen Knut Sjöblom adr. Trelleborg, som har härliga rum nere vid hamnen och som har ett fint och trefligt hem.

Det är ganska litet nöjen. Theater ett par tre gånger, men ett 20tal baler var jag på. Jag trifdes charmante på det hela taget och det är nog den roligaste vinter jag haft.

Att jag haft ofantlig nytta af min vistelse där behöfver jag knappt tala om och det är just en sådan kurs som är tillräcklig för en duktig jordbrukare.

Jag har mycket att göra nu. Kom för ett par timmar sedan från det gamla godset Christineholm där jag varit hos Änkegrefvinnan Wachtmeister f. Bennet sedan i lördags kväll då jag var på stor Bal i Nyköping. Hj. hälsningar och ursäkta slarfvet då jag är ganska trött!

Din tillgifne vän

Kjell.

Brev från Otto Ullman till Elof af Sillén den 28 maj 1908

Oscarshamn d. 28 Maj 1908

Min käre vän!

Jag har idag mottagit Edert bref. Det var verkligen ledsamt, att Ni ej tror Er om att kunna vara med på seglatsen. Jag hade just i dagarna ämnat tillskrifva Er för att närmare meddela tiden för densamma, hvilket jag ej kunnat göra förrän jag nu i dagarna fått min tjänstledighet ordnad, särsk. vikariefrågan. Visserligen är den ej ännu beviljad, men det blir den säkert.

Jag meddelar nu i alla fall min plan, ifall Ni också skulle, genom att läsa undan i förväg, kunna vara med. Meningen är således, att omkring den 3 Juli starta härifrån mot Vestervik som närmaste mål. Därifrån till Oxelösund o. Utö, där jag troligen stannar ett par, tre dagar. Sedan gå vi uppigenom Sthlms Skärgård under strandhugg här och hvar till Sandhamn samt Furusund som event. vändpunkt. Därifrån till Stockholm samt Kersö, en egendom belägen på Munsö i Mälaren, hvarest jag har slägtingar o. trol. kommer att stanna ett par dagar åtminstone. Dit (t. Kersö) tänkte jag mig omkr. den 21 ell. 22 Juli, o. där kunde Ni gott rymma från skutan, om Ni så önskade, ty därifrån klarar jag mig ensam t. Strängnäs i slutet af samma vecka.

Öfvertala bör jag ju inte, men Ni kan ju fundera härpå; det är 3 veckor det gäller. Men om Ni ej kan, så hoppas jag att möjl. få påräkna Ert biträde o. angenäma sällskap, då jag omkr. 15 Augusti återvänder hit. Då gäller det endast några dagars, kanske en veckas bortovaro.

Tacksam att få emotse ett par rader till svar rätt snart, ty jag måste ha "gastfrågan" ordnad med första.

Med vänskap

Otto F.[?] D. Ullman

P. S. Jag önskar lifligt att få Er till sällskap! DS

Juni 1908

Brevkort från E. Wetterwik till Elof af Sillén den 8 juni 1908

Bäste Pettersson

Hjärtligt tack för kortet. Jag kan ej hitta eder själv på det. Men jag hoppas att ni skickar edert fotografi till mig, om ni fotograferar eder. Det skulle vara roligt om ni det gjorde.

Varför var ni inte nere vid båten? Roddturen hör ni, den torkade in. I dag kommer Ejnar till oss. Han skall vara hos oss ett par dagar. Tyckte ni inte vi hade trevligt på studentbalen? Vem var balens drottning? Ni har väl trevligt nu på landet kan jag tro. Om ni kommer upp till Sthlm någon gång, så glöm ej, att Elsa Wetterwik bor på Riddaregatan 20. 1 tr.

Många hjärtliga hälsningar till eder från

E. Wetterwik
(Petterqvist)

Bergshamra d. 8/6 1908.

Brev från Edvard Sjöholm till Elof af Sillén den 11 juni 1908

Eskilstuna d. 11/6 08.

Bästa Bror!

Jag sänder dig härmed fotografierna, dessutom två till fröken Svenson, om du vill vara snäll och skicka dem till henne eller på något annat sätt låta henne få dem.

Du har väl börjadt ditt landtbruksjobb nu, kan jag tro. Har det kommit några vackra flickor till prästgården? Har du haft några vidare underrättelser från de två unga damerna?, you know! Jag har skrifvit till dem bägge.

Den 17de far jag till Åre och blir där 6 veckor. När jag kommer hem, skall jag ut och landtbruka. Jag bryr mig ej om att tentera upp i höst, utan slutar. Det är ju tråkigt förstås, att ej bli student, men det betyder ju inte så mycket. Det är egentligen äran med studenten. Som sagdt skall jag ägna mig åt landtbruket. Det är härligt att vara fri och slippa tänka på läxor och annat plugg.

När jag kommer hem från Åre, skall jag resa till Strängnäs och hämta mina saker. Om jag då skulle resa ut på velicoped [sic] och hälsa på dig, det skulle vara roligt att träffas ett slag. Det beror ju på dig helt och hållet. Du kan ju någon gång skicka mig ett kort till Åre och underrätta mig.

Ja, tack ska du ha för de gångna terminerna, de blir allt tomt att lämna kamraterna. Vi har ju varit så goda vänner. Men det som är gjort är gjort. Adjö med dig nu och en treflig sommar. Skrif någon gång och tala om hvad som händer i Strängnästrakten. Många hälsningar från din tillgifne vän

Edvard Sjöholm.

Brev från Hildur Nylén till Elof af Sillén den 12 juni 1908

Gefle den 12 juni 08

Herr Sillén.

Fast jag i dag har så mycket att göra att det nästan går rundt med mig - vi hålla just på att flytta ut till landet - skall jag i alla fall skrifva några rader till Er som tack för blomman och det lilla brefvet. Det var verkligen en öfverraskning, ty jag trodde aldrig, att Ni skulle bry Er om att hålla Ert löfte. Många tycker ju, att lofva är ett, men hålla ett annat. Först i torsdags reste jag från Sthlm, och dagen efter kom min fästman hit för att fira pingsten, så nog har jag haft mycket, som upptagit mina tankar, men ändå ha de så ofta gått ner till den lilla Mälarstaden, som jag så fort lärde mig hålla af. Visst förstår jag hur förtjusande Strängnäs måste vara i blomsterskrud! Så härligt ni måtte haft det på er segeltur. Hade Herr Sjöholm kameran med? I så fall vore det bra roligt, om Ni ville skicka mig något kort från färden, helst ett, där Ni är Er riktigt lik. Om Ni inte tycker, att det är för besvärligt förstås.

Och Ni, som får fyra unga flickor på Er lott i sommar. Jo, jag tackar jag, sämre kan man ha det. Förvrid inte hufvudet på dem alla fyra, utan nöj Er åtminstone med tre. Ni kan nog få det "för varmt" ändå; Ni som är så rädd för värme, eller hur? Nog tycker Ni, jag är åtskilligt retsam, men det är verkligen inte så illa sagdt, som det är ment, nej tvärtom skulle jag ju sagt. Det är verkligen på tiden att jag lugnar mig snart och blir riktigt snäll, ty i höst kommer jag att bli "fru Hildur". Jag önskar bara, att jag kunde känna mig litet äldre. Men det är kanske dumt, tids nog blir man gammal.

Nej, nu snart får jag väl lof att tänka på refrängen. Än en gång, tack för allt trefligt vi haft tillsammans i vår. Gurli och Olga hälsa till Er. Jag tror inte jag behöfver "lägga något godt ord för Er". Om Ni vill, skall "knäppa" mina systrar och på det sättet presentera dem för Er, som tack för de kort, Ni skickar mig. Ni skickar ju ett par, säg? Min adr. är densamma, äfven fast vi flyttat till landet. Jag [två rader bortklippta!]

Och till sist en hälsning till Er själf från

Hildur Nylén.

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 21 juni 1908

Strengnäs d. 21 juni 08

Kära Elof!

Jag glömde i går att tacka dig för ett bref. Till min förvåning fick jag i dag på morgonen ett brefkort från dig, dateradt den 19, således i fredags. Du frågar där, om du kan segla in för att träffa Nordström på söndagen. Nu har hos mig uppstått en tvekan, om du menar söndagen d. 21, såedes i dag - i hvilket fall du har skrifvit brefvet d. 19 (på fredagen) men sedan i går ändrat mening och då seglat in, hvarjämte du icke vid ditt besök i går kommit att tala om brefvet - eller om du i stället menar nästa söndag d. 28 - i hvilket fall du skulle ha skrifvit och med mjölkbudet afsändt brefvet, då du i dag på morgonen kom hem till Lagnö, men i morgongryningen tagit fel på datum? Jag förmodar, att det förra alternativet är med verkliga förhållandet öfverensstämmande? Och i den händelsen har jag ju intet att uträtta? Skulle fallet n:o 2 vara det riktiga, får du väl säga mig det.

Jag fruktar, att det blef en lång seglats? Åtminstone hörde jag intet spår af vind på natten. Men jag hoppas, att du hunnit sofva ut, när du läser detta. Öfverhufvud bör man sofva, medan man ännu kan den konsten. Särskildt en på feriekur (icke - kurs) sig befinnande. och din lilla skyddsling, hur gick det med honom? Sof i kabyssen, hoppas jag?

Det var en tarflig middag, ni fingo i går. Du får väl lof att taga din herre och mästare - ej att förglömma gossen - med dig en annan gång, så att vi få bulla upp litet bättre åt dem.

Nyhet: Torsten har rakat af mustaschen och går med en eldröd pion på rockens uppslag.

Märta och flickan Uhr resa i dag till Gripsholm och komma hem med 10-tåget.

Alla helsa dig genom din fader

Jul. af Sillén

Brevkort från Julius till Elof den 28 juni 1908 (till Elof-dagen den 30 juni, adresserat till Lagnö)

Juli 1908

Brev från "E. W." till Elof af Sillén den 1 juli 1908

Brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 4 juli 1908

Strengnäs 4/VII 08

Kära Elof!

I går var den där flickan, som är hos gumman Lundblad om somrarna och hvars namn jag glömt - "Agdurs" syster är hon - här för att inbjuda dig till en rodd- eller segeltur till Segerön. Utfärden hade till ledare "kandidat" Sörlander - Olle, ej Berndt - och en annan "kandidat" af samma sort, men okändt namn. Utfärden eger tum i dag. Jag svarade flickan, att jag icke skulle "telefonera eller skrifva" efter dig för detta ändamål, men att jag skulle tala om saken för dig, ifall du af annan anledning komme in till staden.

Däremot lofvade jag att i bref ordentligt inbjuda till bal hos gamla fru Lundblad (Kerstin) lördagen den 11 dennes. Hvilket jag härmed gör. Detta passar ju bra. Ty dagen därpå, söndagen den 12, är vår silfverbröllopsdag, då du naturligen skulle vara med. Som den dagen är böndag, ha vi ingen fest alls. Men vi ha inbjudit Irstafolket, Harald och Emse Holmin och Adele Låftman med döttrar. Att Harald och Emse komma, veta vi. Om de öfriga veta vi ännu intet, men förmoda att Svensons icke komma ifrån på en stor helgdag, men att däremot Låftmans komma.

Alltså kom in till lördags middag! Du kan gärna skrifva en rad till Agdurs syster och tacka för inbjudningen och säga, att du kommer: det blir ju "bal".

Mamma och Märta helsa genom din fader Jul. af Sillén

Brev från Julius till Elof den 8 juli, sannolikt 1908

Strengnäs d. 8 juli

Kära Elof!

När du sist var hemma, glömde jag en sak, som jag hade bort göra. Jag glömde visa dig din bankbok, så att du icke nu fått se, att jag ordentligt satt in dina pengar åt dig. Det har jag emellertid redan den 25 juni gjort, såsom du af boken skall finna, då du nästa gång helsar på i Strengnäs. Jag kom verkligen i håg sakan, då du gått för att sätta för din häst. Också gick jag upp till mig, tog fram bankboken och hade den med mig i fickan, då vi träffades nere vid färjan. Men då tänkte jag på din gigg o. dyl. och glömde ånyo bort pengarna. Nu vet du emellertid, att de finnas.

A propos om ordning i affärer så har du väl af tidningarna sett, hur Sven Myrin burit sig åt? Han är väl den förste af din barndoms lekbröder, som kommer på Långholmen?

Fredriksson har nu rest, och om vi nu icke hade "Sy-Thilda" att roa oss med, så vore vi alldeles ensamma. Men vi kunna rätt snart hoppas på besök af fröken Selma + Greta. Till deras ära har nu Märta fått sin "promenaddräkt" färdig. I går visades den första gången för en häpen publik.

Curt är, som naturligt är, sämre än någonsin. Hans syskon, som skulle ha rest till kusten i förra veckan, äro ännu kvar. Man väntar således ett snart slut.

Hvarje dag regnar det. Min skörd jordgubbarna börjar oroa mig, och jag skulle inte förvåna mig, om man på landet vore vid mindre godt humör. Jag hoppas att Lagnoeenses hålla modet uppe?

Helsa dem alla och säg dem, att det varit oss en missräkning, att vi icke på så lång tid fått se en skymt af dem, i synnerhet som sjukdom varit en bidragande orsak därtill. Men vi hoppas på bättre tider.

Mamma, Märta + 6 kattungar helsa dig genom din fader

Jul. af Sillén

Brev från Stanny von Engeström till Elof den 18 juli 1908

Lunda d. 18.7.08

Käraste Elof!

Hvad du gjorde mig glad med ditt bref! Det fann jag verkligen rörande af dig att önska mig välkommen hem, och jag riktigt tackar dig därför! Om jag skall erkänna, hade äfven jag hört, att du skulle komma in och hoppats få träffa dig på något sätt, men lyckan var mig inte den gången huld.Man får hoppas på bättre tur nästa gång.

Om du visste, hvad jag tycker det är härligt att vara hemma nu igen. Nog för det att jag trifdes mycket bra i pension, men det var ju så strängt. Tänk dig bara att aldrig få gå ett steg ensamma på en gata! Och när vi gingo ut, att då få gå i en lång rad, två och två, och med en lärarinna i slutet! Är det inte löjligt? Vi hade minsann så roligt däråt själfva. Men där i Dresden var det en så vanlig syn, ty hvar man gick, mötte man dessa "krokodiler". Det som var mycket både roligt och intressant var, att vi voro så många olika nationer, mest tyskar, förstås. Jag skall beskrifva dem för dig, när vi träffas, samt alla de dumheter vi hade för oss om du vill, naturligtvis! De trefligaste i mitt tycke voro amerikanskan, en bulgariska, en italienska och ungrerskorna.

Hvad ha ni haft för trefligt nu i vinter? Har du haft lika roligt som vi hade förr i världen eller kanske ändå bättre upp? Är det inte bra underligt och äfven angenämt, att detta blir det sista året? Så förtjusande roligt jag tycker du skall få, då du far ut till Tyskland för att hämta din bror. Jag tror jag följer med, men är bara nästan rädd, att du betackar dig för det sällskapet. I stället får du ta med dig varma, "från hjärtats djup gående" hälsningar. Men nog är det bra lustigt, att just då man är utomlands, uppskattar man Sverige så mycket mer och finner det det underbaraste land på jorden.

Jag vet inte om du möjligen har hört ryktet eller skvallret går ju alltid att jag träffade Gerda Fredlund i Dresden? Hon var på en liten lustresa med sin fader och stannade då några dagar i Dresden. På söndagen, den enda dag, då jag fick gå bort, bjöde de mig vara med dem, hvilket var bra vänligt. Jag fann Gerda sig fullkomligt lik, mycket elegant, förstås, och lade an på att vara en världsdam. Så tror jag nog många väntade få se mig, som ju "fulländat min uppfostran i pension utomlands", (låter det inte storståtligt?) men jag är allt rädd, att de misstagit sig grundligt. Hoppas att inte äfven du haft några liknande funderingar! Då får du vända dig till fröken Gerda och beundra hennes färdigheter.

Ja, nu för tillfället är jag på landet hos släktingar och har rysligt trefligt. Här finns de allra sötaste småbarn man kan tänka sig, isynnerhet den minste, en liten krabat på 3-4 år. Även om du inte är någon "Liebhaber" av småbarn, skulle du tycka om den lille. Du kan inte tro, hvad han är förtjusande, en riktig liten tjufpojke med alldeles svarta ögon, som kunna se så skälmska ut. Som du hör, är jag alldeles betagen i honom.

Jag kan inte säga, med hvem jag gick på Strandvägen med bästa vilja i världen. Det kan ha varit Louise, ty hon var hos oss ett par dagar, men en gång har jag äfven gått med Ingrid Liljekvist, då jag dock ej var ensam med henne. Hur kan föröfrigt din "husbonde" känna igen mig? Hvad heter han?

Jag tycker gärna du kunde låta din skrifklåda få fritt utveckla sig och låta mig få se resultatet! Om måndag äro vi hemma igen. Nu farväl för denna gång! Många hälsningar från din

vän

Stanny

Brev från Julius till Elof den 24 juli 1908

24/VII 08

Kära Elof!

Jag hörde nyss med stor oro af Emil Svenson om din skrala mage, och med nästan än större, att "huskurer" appliceras på dig. Jag ber dig komma in till staden för att tala med de Maré. Han är emellertid för tillfället borta, men kommer hem d. 28 juli. Kom då för all del in, så att han får undersöka dig. Besinna, så dumt det vore att i onödan ådraga dig ohelsa! Och akta dig under mellantiden för starka ansträngningar, häftigt drickande o. dyl. Låt mig äfven förut höra af dig, om du blir sämre!

Axel är åter i Ek....hagen.

Mamma och Märta helsa genom din fader

Jul af Sillén

Läs inte mycket nu under lofvet!

Augusti 1908

Brevkort från Julius till Elof den 1 augusti 1908 adresserat till Lagnö

Kära Elof!

Jag fick nyss af lektor Nordström din franska temabok med tillsägelse att skicka den till dig. Den är icke rättad, men försedd med "bockar", och meningen är, att du själf skall göra ändringar och förbättringar och ta boken med dig, när du kommer in för att träffa de Maré, alltså med det snaraste.

Din fader J. af S.

Oktober 1908

Brev från Hilma Svensson (med hälsning från Johan Skytte) den 7 oktober 1908.

Gefle d. 7 okt 08.

Allra bästa Herr Elof!

Tro mig, det är med en känsla af pligtförgätenhet, som jag nu går att först tacka för kortet i tidiga hösten och för det vänliga långa brefvet till Bengt nu sednast; allt kärkommet och påminnande om flyktad ljuflig sommar. Ja, det var en herrlig sådan i år, fri från allt tvång, låt vara att visst tvång ej varit alldeles oäfvet midsommartiden, eller hur? Det är ledsamt att sviterna skulle så snart uppenbara sig i den dåliga magen, men jag hoppas att den är bra igen redan. Minnena från midsommardagen på Högholmen, der de första smultronen plockades, står så lifligt för mitt sinne, och lika troligt är ock, att de aldrig upprepas mera för samma deltagare.

Vi få vara tacksamma för hvad som gått, och frimodigt se framtiden an då det gäller att kämpa sig fram ej alltid i solljusa dagar. Hvar och en har sin skola att gå igenom, och sina lexor att lära, men ett råd som jag fick i min ungdom, då ännu boken inneslöt hela min pligtuppfyllelse, skulle jag vilja gifva äfven herr Elof i knogiga tider: "Väl bedit är mera än hälften arbetat!" Det duger att försöka, så modernt är det kanske ej, men så mycket mer bepröfvat fordomdags.

O! hvilken herrlig höst vi ha, i söndags var fullkomlig sommar, men så på e.m. bröt ett förfärligt åskväder löst. Allt går sin gilla gång nu, Bengt i skolan och jag på e.m. läsande med honom. Han var allt bra bråkig af sig i somras, och derför har danssjukan kommit åter. Han får alldeles sluta med gymnastiken och har börjat med arseniken igen. Fullkomlig stillhet åligger honom. Ebba har just ej magrat, om än hon ej äter som på Lagnö. I skolan går det bra. Nu undra vi hur det går för Herr Elof sjelf med franskan i synnerhet, måtte det gå bra, så deltaga alla i bekymret, kom hit upp et slag under julferierna och hvila lite eller om ni ha något lof i höst, då det går att cykla till Enkpg och derifrån går det på några timmar och kostar endast 4,60. Gör det, det skulle vara roligt, Johan tyckte så bra om Herr Elof, det skulle äfven göra honom glädje.

Valdemar och Helga kommo hit sjöledes för en tid sedan, men stadnade så kort att man hann just ingenting. Hildur skref härförleden att ni hade ej fetmat på Tysklandsresan, utan var tvärtom magrare, och det måste väl så bli när man får anlita sina kroppskrafter öfver förmågan, men intrycken och minnena ha gifvit så mycket mera för den invärtes menniskan.

Nu till sist en hjertlig helsning från oss alla, och välkommen när det bär sig.

Hilma Svensson

Tack för hälsningen. "Riksrådet" upptagen af sina många pligter svarar och tackar genom sin kära Tant. Pappan tackar för visad vänlighet mot honom under sommaren. Af det ... instämmer jag i ... förslag att ... resa ... Gefle ... oss ett besök. Af hjärtat välkommen.

Skytte.

[Anm. Hilma Svensson var nog identisk med husfrun på Ingeborg - numera Huseby - i Teda, där morfar Elof praktiserade lantbruk några år senare, och där han lärde känna min mormor Gunhild. - Johan Skytte var enligt AK 1908 postexpeditör i Gävle, f. 1858, g. 1896 m. Minna Hedlund, som dog 1900, kanske i barnsäng? Barnen Bengt (= "Riksrådet"?) och Ebba föddes 1897 resp. 1900. /SZ]

Brev från "EEB" till Elof af Sillén den 21 oktober 1908

 

November 1908

Brev från Hilma Svensson (med hälsning från Johan Skytte) till Elof af Sillén den 1 november 1908

Gefle d. 1ste nov. 08.

Bäste Herr Elof!

Alla Helgons dag lider mot sitt slut; det är något visst med den dagen ändå, då man låter för sin inre syn framträda en skara af dem som redan öfvervunnit, som kämpat den goda kampen till slut och vunnit seger för Lammets blods skull. För oss närmast ligger då tanken på honom hvars stofthydda bäddats i Afrikas jord för den skull att han ville gå sin Mästares ärenden der. Ett förgängligt palmträd utbreder sina blad öfver kullen derborta, men enligt Guds ord ha vi rättighet räkna honom bland den segerfirande församlingen i himmelen med oförgänglig palm i sin hand. O, det är en så skön tanke att man knappast kan lemna den och vända åter till lifvets mångahanda småting. Dock - vi kunna alla få komma till detta evighets hopp och få klarhet deri. "Den minsta längtan är Honom icke fördold" står det någonstädes; det gäller att icke ringakta en sådan tid (näml. längtanstid), vi måste göra som den blinde Bartimeus: 'passa på när Frälsaren går förbi', det kan hända det dröjer länge till nästa gång.

Tack för brefvet det sista! Jag har mycket tänkt derpå, och som det var skrifvet i uppriktighet, så tillåt mig också vara likadan. Ni gör rätt uti och måste strida emot benägenheten att leka med hjertats känslor hos dumma flickor - nog är det svårt, det förstår jag, men för vinnande af sinnesro och själens jemvigt är det nödvändigt. Vedergällningens dag går ju igen öfverallt här i lifvet, och icke minst på detta område. Det kan se oskyldigt ut. men det kan hända att en liten tagg som sårat ändå stadnat qvar, och hvilken ej blir så lätt att öfvervinna. Likväl hjelper här ej egen kraft, det förstår ni nog, tänk på detta. "Han var frestad, och derför kan Han hjelpa dem som frestas."

Nu tycker ni kanske jag predikar, och predikan som sådan vet jag ni älskar inte, men jag bara säger min tanke i detta. Det gladde mig mycket att höra ni ännu allt emellanåt läser i en andaktsbok, det bevisar att Gud har ett rum, om än aldrig så litet, i hjertat. Döfva ej det behofvet, ty vet att ungdomstiden är Herrens tid på ett alldeles särskildt sätt. Blygseln för kamrater kan vara oändligt svår, men "Gud har öfverseende med våra svagheter" såsom ingen annan tills vi blifvit stärkta af hans kraft, sedan gäller det ordet: Den mig bekänner inför menniskor, honom skall Jag bekänna inför min Fader, och tvärtom sedan. Detta är ett ord som för mig varit mycket pröfvande. Här är inget mellanting, antingen, eller, hvilket vill jag. Kännes icke Han vid mig en gång på den stora dagen, så står jag ensam och måste gå bort. Då är det bättre att här en liten tid, om så skulle vara med Guds folk lida försmädelse, vi få upprättelse sedan.

Förlåt mig nu, om jag på något sätt missförstått eller gjort oriktiga slutsatser, se ändå välmeningen i mina rader! Jag hoppas läsningen i skolan numera upptar hela sinnet. Kanske till julen det kan bli tillfälle leta sig till nordligare trakter.

Många helsningar!
Hilma Svensson

Snart stundar det långa jullofvet. Tag då ett par dagar undan och tillbringa dem hos oss i Gefle. Ett hjärtligt välkommen i hvilket Ebba och "Riksrådet" instämma.

Joh. Skytte

Brev från "EEB" till Elof af Sillén den 7 november 1908

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 10 november 1908

Nyby den 10. Nov. 1908

Med en tämligen skaplig penna!

Den sparsamme landtbrukaren rifver af ett stycke av det bref, man fått och sparar på detta. Alltså.

Uniformen med tillbehör får Du gärna låna, men dra inte sönder "....". [Svårtytt.] Brefvet har jag afsändt men först, då jag varit här ungefär en vecka på grund af glömska.

Var i Söndags eftermiddag i Uppsala tillsamman med Bertil Fridborn, Nylander och Emanuel [?] Eriksson. Träffade händelsevis Pickel och Nylander på gatan och följde sedan med till Nylanders och drack kaffe där. Var sedan ute och hörde litet musik. Jag blef ganska förvånad att se t. ex. Fridborn sitta med en stor cigarr och en wiskygrogg framför sig. Men "en så go' som en ann."

Har knogat och arbetat rätt mycket nu i början. Vi håller på att tröska om dagarna. I går var jag till Gamla Upsala i ett ärende. Ser ut att vara bra skidbackar där.

Har ej tid att skrifva mer. Förlåt slarfvet.

Hälsningar till Mamma o. Pappa o. Märta. Glömde att gratulera Mamma på Wendela-dagen.

Broder
Axel

Brev från "E.B." (= "EEB") till Elof af Sillén den 20 november 1908

December 1908

Brev från Edvard Sjöholm till Elof den 27 december 1908

Tuna den 27/12 08.

Hedersvän!

Hjärtligt tack för ditt kärkomna bref! Roligt att höra något från dig.

Det är verkligen mycket tråkigt med den där gamla lungkatarren, som hänger i, men gsl. [Gud ske lof?] är jag bra nu tack vare dalavistelsen, som gjorde mig mycket godt. - Jag for dit upp den 1 dec och har varit där till den 22 dennes. Jag trifdes utmärkt; och hade mycket roligt. Där var en fem unga mycket trefliga damer, ett par kandidater samt en mängd äldre personer. Tiden tyckte jag gick ovanligt fort däruppe, men det var väl, för att jag var jämt sysselsatt. På förmiddagarna promenader och utflykter, äfven ridturer m m. På em. kortspel (bridge), musik, föreläsningar i dans m m, m. m. Låter det inte trefligt, så säg! Och jag får verkligen säga, att jag hade mycket angenämt och pensionatet var ett ypperligt ställe till att studera olika slags folktyper. - Tyvärr fanns ingen snö "und es var jammerschade".

Hela tiden var det ett grått och blåsigt väder. Tur att vi fått litet vinter nu, mera snö är önskvärdt.

Det gläder mig, att ni haft det så trefligt i Strängnäs. I bref från Erik o. Harald hörde jag, att ni bruka ha små "smok" uppe hos Berggrens, det är ej likt Strängnäs ordentliga skolungdom. - Fr Marias förlofning hade jag ej hört talas om. Jag kan förstå, att den skall mycket diskuteras. Bispen är väl emellertid nöjd att få henne bortgift, återstår nu ändast [sic] Hanna.

Jaså, du har varit uppe hos Lundblads, det var ju roligt att de de blifvit krya igen. Det var vänligt af dem att fråga hur det stod till med mig. Vill du vara snäll o. hälsa så mycket från mig, i synnerhet Margot.

Jag kanske far till Stockholm i januari och det vore bra roligt om vi kunde träffas ett slag, om jag gjorde en liten afstickare till Strängnäs. Vi få emellertid se hur det blir då. Till utlandet kommer jag alltid att fara, men det är icke riktigt bestämt hvart.

Ja adjö med dig nu så länge. Jag får önska dig en god fortsättning o. Ett godt nytt år. Lef väl gamle gosse! Jag ber om mina vördsamma hälsningar till din familj.

Hälsningar från din uppriktige o. tillgifne vän

Edv. Sjöholm.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 1 oktober 2013.