www.zenker.se

Brev och bilder från 1906

Januari 1906 Februari 1906 Mars 1906 April 1906 Maj 1906 Juni 1906
Juli 1906 Augusti 1906 September 1906 Oktober 1906 November 1906 December 1906

Januari 1906

Brev från Gerda X. till Elof af Sillén den 5 januari 1906

Stockholm d. 5. 1. 06

Kära Elof!

Nu ändtligen har jag så mycket lugn och ro, att jag kan få besvara ditt bref. Hjärtligt tack för det. Jag hade hoppas att få ditt konterfej också, men blef grymt besviken. Jag får väl trösta mig med att den som väntar på något godt, väntar aldrig för länge.

Den dagen då vi skulle ha gått tillsammans, mötte jag Sten W. på morgonen och tänkte då: nu går han naturligtvis till Elof just som Elof skall gå och träffa mig. Och min aning besannades till stor sorg för mig. Det var verkligen härligt i skogen den dagen och ändå bättre hade det varit om jag hade haft det utlovade sällskapet. Att du inte skulle komma ner till tåget, förstod jag, när jag fick höra att det var en så härlig skridskois. Du fick ju veta adressen ändå, hörde jag sen af Acke N. Och inte må du tro att jag på något vis är stött på dig. Nej, visst icke! En gång har jag varit ond på dig, det vet du, men det måtte du väl märkt att det är gömdt och glömdt nu och inte blir jag lätt ond igen. Ditt hedersord tror och litar jag fullkomligt på nu, hoppas att du också litar på mig i så fall att det någon gång skulle vara af behofvet påkalladt.

Jag skulle ha skrifvit till nyår, men hann omöjligt utan får nu istället önska dig en god fortsättning på detta år. Måtte det bli bättre för dig än hvad det blir för mig! Olyckan, som förföljde mig i höstas, kommer nog att vara mig en trogen följeslagare på vårterminen också. Nu ha ni väl riktigt gladt och trefligt i Strengnäs?

Jag vet nu ej om du tänker svara på detta bref, men jag ber dig, gör det ej. Du får förklaring, när vi träffas och det blir nog snart. Det låter nog särdeles vänligt, men jag ber dig ännu en gång, skrif ej svar.

Många hjärtliga hälsningar från din tillgifna vän Gerda.

Du låter naturligtvis ingen få läsa detta!

Mars 1906

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 19 mars 1902 från Kusta gård, Västerås

Kusta Gård, Västerås den 19. 3 1906

Käre "Josef".

Jag har den äran att gratulera Dig på födelsedagen. [Nej, namnsdag: Josef-dagen den 19/3, morfars binamn.] Få se, om Du har kommit ihåg att skrifva till mig? [Axel hade också Josef som binamn.] Men det kan jag väl aldrig våga hoppas.

Härom dagen kom Fr. W. och talade om för mig, att det var någon från Strengnäs, som hade ringt på hit o. frågat efter mig, därför att de icke hade hört något ifrån mig å en månad. Den gången tog Du allt till ordentligt?

Hvad gör Ni nu i Strengnäs? Här är det härligt väder och utmärkt före. I går voro hr. o. Fru W. o. jag till Ängsö, ridande öfver isen. Jag var dum, som inte fortsatte den lilla biten fram till Fagerön o. ner genom sundet till Strengnäs.

Hur går det för Dig i skolan nu? Har Du mycket att göra. Har det annars händt något märkvärdigt i staden?

Jag tog af misstag Din granna halsduk, som jag nu naturligtvis blott har om söndagarna, då jag skall vara fin.

Hur går det med dina affärer nu för tiden? Med mina går det ganska dåligt, men det håller på att bättra sig nu.

Många hälsningar till Pappa, Mamma o. Märta o. Rosa från

Din bror
Axel

P. S. Fråga ifall Mamma har några lappar till mina blågredelinrandiga kläder. Det har nämligen blifvit ett hål på baksidan, så att jag måste vara mycket försiktig, då jag lutar mig framåt, så att inte någon händelsevis står bakom.

Juli 1906

Brev från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 23 juli 1906 (Stanny född 1890 liksom Elof)

Söderköping d. 23. 7. 06

Bästa herr Elof!

Hjärtligt tack för ditt bref! Jag skäms förfärligt att ej ha besvarat ditt förra bref men hoppas på förlåtelse.

Som du ser, äro vi nu i Söderköping. På f.m. bada vi, gymnastisera och dricka brunn. Det sednare är det värsta. Kl. 7 på morgonen väckes man af musiken, som börjar med en koral och sedan öfvergår till en marsch. Då måste jag, arma stackare, som är så trött och sömnig, krafla mig upp. Jag måste dricka två glas, och du skulle se mina grimaser, ty det smakar så bittert. Det är så komiskt att se alla marschera fram och tillbaka i takt med musiken, hållande i sina glas och sugrör.

På e.m. göra vi vanligen någon promenad. Oftast färja vi öfver kanalen till Ramunderberget, en förtjusande vildpark. Därifrån har man en mycket vacker utsikt öfver staden och fälten, bekransade af vackra, skogbeklädda backar. Genom staden flyter en liten å, Storån, hvars vatten är som en lervälling.

På resan hit hade jag förtjusande roligt. Vi hade sällskap med en tysk baron från Curland med två söner och en dotter, hvilka inte kunde ord svenska. Då skulle jag tala tyska. Kan du tänka dig mig talande tyska! Jag rådbråkade den på det ohyggligaste, men det var lika roligt, ja mycket roligare. På kvällen var det förtjusande. Då stodo vi framme i fören, under det att skymningen föll, och båten sakta gled fram genom kanalen. Det var en härlig afton, bara väl kylig.

Så roligt, att du trifs så bra och har så trefligt där ute. Ja, finns det något härligare än landet! - Har du hört något från de andra läskamraterna? Från Gerda, antar jag?

Nu farväl! Många hälsningar till alla du möjligen träffar af mina bekanta, samt till dig själf först och sist från

Stanny

Skrif snart, det ber jag dig. Adr. är: Badgäst Söderköping

Brev från Curt Lundblad till Elof af Sillén den 31 juli 1906

Åre 31/7 06.

Kära Elof!

Du ursäktar väl, att jag inte har besvarat ditt brefkort förrän nu. Men ser du jag har så svårt att komma mig för med att sätta mig ned och skrifva bref. Tack för brefkortet.

Det är oerhört varmt och kvaft. Åskan har börjat och det blir troligen ett hemskt åskväder. Jag har varit med om litet af hvarje. Jag gjorde för länge sedan en utfärd till Tennforsen, som är ett af Sveriges största vattenfall. Jag har äfven varit vid Brudslöjan, som ligger i närheten af Storlien. På Skutan har jag varit 3 gånger. Det är 6200 m. upp på toppen, som är 1415 m., i alla turistböcker står det 1419,6. Där uppe bor en gumma med en liten flicka. De koka kaffe åt en när man kommer upp, de hafva också saft och vatten.

Jag har äfven tagit några växter. Du får några här i brefvet. Jag vet ej namn på alla men dem, som jag vet namn på skall du härmed få namn på: 1) Dufkulla, 2) Pyrola uniflora, 3) Fjällviol, 4) Petasites frigidus (stjälk och blad ha' i pressningen blifvit svarta). De där små, små exemplaren äro Silene acáulis. Den buskartade ljungväxten är Azalea procumbens ((Kreppling). Orchideen är Habenarica conoptea [conopsea, menar han]. En heter Isranunkel. Den har en stjälk med en hvit blomma i toppen. Den är ganska liten och omärkt. De öfriga vet jag ej hvad de heta.

Jag var nyligen med om en lustig utfärd till en fäbod Strömvallen en god bit härifrån. Det är en mycket besökt plats, så där är upprest ett turisthärbärge i två våningar, men när vi kommo fram var där alldeles fullt så vi fingo bo i en lada.

För öfrigt trifs jag mycket bra här och inte heller är det ondt om sällskap.

Har du kommit tillbaka till Strängnäs ännu eller är du ute på Langö [= Lagnö]? Hur trifdes du på landet? Hade du roligt? Skrif ett bref och tala om hur du hade det, hvad du gjorde o. s. v.

Jag har nu intet mer att skrifva om. Jag mår mycket bra och hoppas, du gör sammaledes. Har ni haft mycket varmt i Strängnäs eller på landet? Här är det antingen gräsligt kallt med snö och regn, 5 à 10 grader, eller också gräsligt varmt så man knappt kan röra sig. Det finns ingen medelmåtta. Hälsa Sten, Bertil, och Axel om han är hemma.

Din vän
Curt Lundblad.

Augusti 1906

Brevkort från Julius af Sillén till Elof af Sillén, Lagnö, Aspö, den 2 augusti 1906

Kära Elof!

Akta dig för öfveransträngning i denna starka hetta. Säg ifrån, om du känner dig alltför trött!

Har du haft något anfall af näsblod sedan du kom åter från Kusta? - Låt oss höra, hur du har det i denna hetta.

Din fader

Jul. af Sillén

Brev från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 8 augusti 1906

Söderköping d. 8. 8. 06

Bästa Elof!

Mycken tack för ditt bref! Ja, nog har jag arbetsamt - med att göra ingenting. Nog är det förunderligt. Jag hinner aldrig göra någonting, som jag skall göra. Nu har jag börjat på att spela tennis också, och jag är alldeles vild på det.

Kan du tänka dig, hvem som var här på besök? Jo, Carl David Moselius, vår gamla klasskamrat. Jag kände inte alls igen honom. Han såg bra ut och föreföll vid första ögonblicket nästan blasé, men det gick delvis bort sedan. Han måtte vara mycket begåfvad och mycket musikalisk.

I lördags var här både en teaterföreställning och bal. Jag vet knappt hvilket som var roligast, jag tror balen. Det var i synnerhet roligt att iakttaga alla dessa främmande damer och herrar, som man blef presenterad för.

En dag åkte vi till Mem, en gammal herrgård, som varit min morfars [Johan Gabriel Eketrä f. 1808] barndomshem. Det var en förtjusande gammal herrgård. Allt där var gammalt, vackert och dyrbart. På kvällen reste vi hem med ångbåt. Hemfärden var härlig. Vi gledo sakta fram genom den spegelblanka kanalen. och hvart man såg, höjde sig hvita dimmor, som lågo som en lätt rök öfver nejden, och genom hvilken här och där framtittade härliga skogbevuxna bergspartier och ett och annat enstaka träd. Bredvid mig satt ett sällskap tyskar, som pratade och skrattade förskräckligt. En af herrarna sjöng, och när han slutat, fortsatte en svensk med Erik Vasas runa. Det låg en sådan stämning öfver det hela.

Du kan gärna låta mig få till lifs Gerdas bref. Du hade ju inte det ringaste obehag af, att du visade mig det sist, ty Gerda har ännu i denna dag inte en aning om, att jag läst det. Det var ju den där historien med Lindmark, som hon fick reda på.

Jag skulle alldeles förfärligt gärna vilja vara med på sådana förtjusande seglatser som förra året, men sorgligt nog tror jag inte, jag kommer hem förrän omkring 1sta september. Det kommer att bli rysligt tråkigt att höra, att ni haft så där förtjusande roligt, och inte jag fått vara med.

Många hjärtliga hälsningar från din tillgifna vän

Stanny.

Jag glömde visst att säga, att Carl David bad hälsa dig så mycket.

Hoppas du skrifver snart!

Brev från Julius till Elof den 10 augusti 1906

Strengnäs d. 10 aug.

Kära Elof!

Nu börjar det lida mot tiden för din återkomst hit. Jag har, som du nog redan hört, betalat för din vistelse på Lagnö till och med den 15 augusti d.v.s. nästa onsdag. Det är min bestämda önskan, att du kommer hem då. Jag vill alldeles icke, att du stannar någon dag längre än den tid, för hvilken afgift är betald. Utom detta skäl, hvilket ensamt vore tillräckligt, behöfves nog tiden 15-25 aug. för eftersyn af din toilette och för din svenska feriekurs. Alltså välkommen hem den 15! Glöm då intet af dina tillhörigheter!

Som du ser, ligger här en femma. Gif den såsom drickspengar åt den jungfru, som haft besvär för din skull.

Vi må som vanligt. Dock har Märta fått något utslag på näsan - en följd af hennes ifriga ansträngningar att äta upp alla krusbären. Jag tror dock, att några skola finnas kvar om onsdag.

Kanske Bernström vill segla hit med dig? Tala i telefon om, när du fått detta bref, så att vi få veta, att allt är klart.

Alla helsa genom din fader

Jul. af Sillén

September 1906

Brev från Axel af Sillén till Elof af Sillén den 10 september 1906 från Kusta gård, Västerås

Kusta Gård, Västerås den 10. 9 1906

Käre Enok! [sic]

Eftersom Du inte tycks vilja börja att skrifva, utan tydligen väntar att jag skall göra det, så skall jag göra ett försök. Det skall bli roligt att se, ifall jag får något svar förresten.

Här är allting sig precis likt, som då du var här senast. I går var det middag för folket. Omkr. 100 st. voro här, men det var bara sådana, som ha arbetat här i sommar. Det gick åt en hel mängd mat, må du tro. 250 franska bröd. Lika många hårda smörgåsar. En half kviga. Till efterrätt 17 st. stora äppelkakor. Farbror Svensson och Hilding voro också här o. tittade på tillställningen. [Hilding = Hildegard, Julius syster?]

Som Du väl har hört af Pappa, så tänker jag att sluta här i vår, för att excercera och sedan på hösten möjligen komma in vid Ultuna, hvilket jag dock knappast tror att det lyckas. Jag trifves ju ganska bra här, men nog skall det bli roligt att träffa några andra människor än Hr. o. Fru Westerdahl.

I dag är det en härlig höstdag här, som skulle passa alldeles utmärkt till att ställa till med en utfärd på. Jag antager väl, att en utfärd till "Skokloster" som vanligt är påtänkt och som vanligt utmynnar i en marsch till det historiska "Stenby" med den märkliga skansen.

Har du fått några nya kamrater i din klass? Eller har det annars händt något i Strengnäs, som ej stått att läsa i "skämttidningen"?

Hälsningar till Mamma o. Pappa o. Märta från

Din bror
Axel

Post scriptum

Hälsa och fråga Märta ifall hon har mycket att göra? Annars skulle hon kunna få väfva tyg till en ny kostym åt mig. Naturligtvis mot betalning. % 25 per dag. Bed henne svara omgående?

Hälsa till mina f. d. kamrater, ifall det finns någon stackare kvar.

D. S.

HögantorpOktober 1906

Vykort från Kjell Bernström till Elof af Sillén den 8 oktober 1906

Högantorp d. 8 Okt 06

Bästa Elof!

Ett hjärtligt tack för den gångna sommaren med hälsningar från Din vän

Kjell Bernström

Brev från Oskar Swensson till Elof af Sillén den 17 oktober 1906

Lagnö Gård, Strengnäs den 17. 10. 1906.

Herr Elof af Sillén! Strengnäs

Jag tager mig friheten underrätta om, att Sara och jag ha ärende in till Strengnäs om Fredag med vår pojke, hvadan jag då skulle kunna bjuda herr Elof på skjuts till Lagnö under skurlofvet.

Det har runnit mig i hågen nu efteråt, att jag väl mycket gnodde mina elever i somras, det skulle därför vara mig ett nöje, om jag i någon mon kunde godtgöra, hvad jag brustit. De nöjen, jag kan bjuda på, äro jagt och ridt, men heller ingenting annat.

Skulle ingen skjuts gå till återresan - räcker lofvet till tisdagen, går skjuts då - så ha vi Waldemars cycle till disposition. Emil, Hildur och Inga samt deras jungfru äro bortresta, så vi äro ganska ensamma här.

Med ett välkommen förena vi vår vördnad till lektorn med familj.

Eder amicus atque magister agri
O. Swensson

P. S.
Jag skall ta' med en påse hönsäta [?] för att göra affär i.
D. S.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 24 mars 2008.