www.zenker.se

Brev och bilder från 1901

Januari 1901 Februari 1901 Mars 1901 April 1901 Maj 1901 Juni 1901
Juli 1901 Augusti 1901 September 1901 Oktober 1901 November 1901 December 1901

Juni 1901

Brev från Carl Magnus Wiberg till Elvira Tiblin den 28 juni 1901

Ransta den 28/6 1901

Elvira!

Med ett djupt beklagande af det skedda deltaga vi i den allmänna sorgen i vår familj, då från Eder sida ryckts en make bort som genom ett omildt ödes skickelse allt för tidigt gick dit vi alla en gång måste fara, döden har denna gång kommit som en förlossare och måtte hans själ efter döden funnit den frid och förlåtelse, som är så nödvändigför ett lyckligt lif efter detta.

Sofi och jag tacka för bjudningen att öfvervara begrafningen, och det är oss omöjligt huru gerna vi än velat att närvara, jag står resfärdig med min utställning till Gefle och måste resa på måndag morgon. Sofi är ej så återställd i sitt sjuka ben att hon vågar sig ut så långt, dessutom är vår lilla Josef sjuk i ena ögat som tarfvar en moders skötsel och vård.

Må gud gifva Eder styrka att med tålamod bära det kors som blifvit Eder pålagt, och att Ni i Edra små finner den tröst och hugsvalelse som alltid skänkes den, som i medveten pliktuppfyllelse, söker att fostra de små, som gud gifvit.

Vår innerliga hälsning till Eder och familj från
Sofi o. Magnus.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 26 april 2014.