En månad på Amphion af Jan af Sillén

Min avlägsne släkting Jan af Sillén (1767-1795) hade i mars 1790, ej fyllda 23, som kapten forslat Gustaf III över Östersjön till Åbo. I maj-juni samma år tjänstgjorde han som adjutant på dennes lustjakt och stabsfartyg Amphion under kriget mot Ryssland. Dagboken avslutas abrupt, sedan Jan förlorat ena ögat och ena armen i en sjöstrid utanför Viborg. Han överlevde det Viborgska gatloppet ombord på ett lasarettsfartyg, men drunknade 1795 i Stockholms ström.

Se även hans fars brev (på franska) till brodern Gustaf, som studerade arkitektur i Rom 1788-1793, och eftermälet i släktträdet.

INNEHÅLL

Utgivarens förord till första upplagan
Jan af Silléns inledning

Utgivarens avslutning
Utgivarens anmärkningar

Jag har scannat in 2:a upplagan från 1915, där språket och stavningen har moderniserats. Originalet förvaras på Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen. /SZ

Amphions akterspegel har restaurerats av konservator Anna Catellani så sent som 2006.

Foto: Maria Ljunggren /SMM.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 juli 2008.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt