Släktträd för familjen Zenker

Sigrid Normontani ? - ?

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Sigrid Normontani, född i Söderbärke, gift den 12 februari 1681 med Magnus Prytz.

Fadern Johannes Petri Noraemontanus, född i Nora, Västerås stift 1626 var kyrkoherde.

Ur Prosten Munktells Herdaminne:

Omgift med Petrus Andreae Harkman [som tillträdde tjänsten i V. Färnebo] 1688, också efter mycken strid samt genom Prosten Prytz's bearbetande hit förordnad. Ehuru förmögen och med uppwäxt familj jemrade Prosten sig grufligen för hög och låg öfwer sin sons fattiga enka och små barn och utsåg denne Herr Pehr att upprätta huset. Men han war så ung och till en så god tjenst omeriterad, hwarföre han åter wände sig till Landshöfdingen och om det icke wille hjelpa, som dock skedde, hotade han att gå till Konungen.

Barn:

  • Nils Prytz "nämnes boende i församlingen. Är troligen den N. Prytz, som war Tullskrifware i Swärdsjö och 1721 kom till Fernebo, en ogudaktig och oregerlig menniska, som sökte mörda sin hustru och gaf Domstol, Consist. och många nog att syssla"
  • Sara Prytz.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 december 2012.
Johannes Noraemontanus 1626 - 1680 Sara Prytz 1682 - 1722 Magnus Prytz 1652 - 1686 Sigrid Jeremiadotter ? - ?