Släktträd för familjen Zenker

Maria Olsdotter 1688 - 1767

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Maria Olsdotter, född i Bennerstigen i juni 1688. Vigd 1713 med Per Eriksson (1682 - 1752). Per Eriksson, född i V. Tullsta i augusti 1682, vigd med Maria Olsdotter (1688 - 1767) år 1713, död den 21 ? 1767.

Förmedelst sina föräldrars christeliga skyldighet har hon lärt läsa och blifvit väl undervist i christendomskunskaper, hwarpå hon sedan såsom en lydig dotter med all tjänstachtighet gått them tillhanda uti the hushålldingsmål som ståndet fordrade. Hwad hennes lefverne beträffar har hon fört en stilla och ärbar vandel, väl förestått sitt hus och lefvat i gott förtroende med sina grannar men måste doch smaka den bittra korskalken att hennes kära man igenom döden blef henne ifråntagen, som skedde år 1742 [sic] thå hon efter 29 års ächta sammanlefnad blef försatt uti ett bedröfveligt änkestånd och har sedan uppehållit sig hos sin son Olof Persson, V. Tullsta. Hon har mestadelen af sin lefvnad haft att fägna sig af god hälsa men så fort åldern ökades har hon måst kännas vid hwarjehanda ålderdomsbräckligheter och sedan förledne wåhr har nödgats mäst hålla sig vid sängen. Åtnjutit Herrens Heliga Nattvard beredde sig till döden och afsomnade i Herranom den 21 i thenna månad. 79 år.

Barn:

  Senast ändrat eller kontrollerat den 30 oktober 2004
Olof Persson 1716 - 1803 Per Eriksson 1682 - 1752