Släktträd för familjen Zenker

Margareta Zebrozynthia Bure 1594 - 1657

Anm. Bure-namnet är taget genom ingifte i Bure-ätten av släktingar till Hans Laurentii och alltså inkorrekt enligt modernt synsätt. Se bild 1 och bild 2. Tack för uppgiften Aksel Österlöf.

Margareta Zebrozynthia Bure, född den 5 mars 1594 i Prästgården, Säbrå s:n i Ångermanland. Gift 1. gången med Elaus Engelberti Terserus (1554 - 1617), 2. gången med Uno Troilus (1586 - 1664, kyrkoherde och efterträdare till Elaus Terserus). Död 1657. - Zebrozynthia skrevs också Sebroensis.

Hon är den välbekanta Stormor i Dalom. Vi har en kopia av vidstående porträtt på vår släktgård Salta.

Om henne sägs i Herdaminnen för Västerås stift:

Hon dog den 11 Juni 1657, saknad i hela Dallaget, der hon för sitt hederliga utseende och goda hjerta hedrades med namn af "Stormoder i Dalom". Länge gick den berättelsen ibland hennes efterkommande, att wid likpredikan öfwer henne begynte presten med en klagan, som han hört på wägen af en bonde i Gagnef:

"Skulle jag icke gråta, då stormoder i Dalom är död?"

Man har föregifwit att det var Terseri förra hustru som kallades "stormoder", men Troiliska slägten har alltid påstått det om sin stammoder. - Det förefaller mig rimligt att Margareta, som övertog alla Annas barn, och som sedan fick 3 egna barn med Elaus och ytterligare 12 med Uno Troilus verkligen gjorde skäl för namnet! /SZ

Barn med Elaus Engelberti Terserus:

 • Johannes Terserus 1612 - 1649, Eloqu. Professor i Åbo
 • Elof Terserus
 • Jacob Terserus 1616 - 1663, Lector i Westerås.

  Hon uppges ha haft 5 söner och 7 döttrar med Uno Troilus. Åtta av dessa tolv namnges i Munktells Herdaminnen. De övriga har väl dött som barn, kan man anta.

  Barn med Uno Troilus:

 • Samuel Troilus 1619 - 1666, faderns efterträdare som kyrkoherde i Leksand
 • Eric Troilus 1620 - 1647, en särdeles snabb student, omkom genom skeppsbrott i Kattegatt på resa till Holland
 • Zacharias Troilus, 1621 - 1693, borgmästare i Falun
 • Anna Troilus 1621 - 1666, gift med prosten vid Kopparberget Mag. Laurentius Blackstadius (1590 - 1640) m.fl.
 • Emfred Troilus 1623 - 1697, gift 1638 med prosten Mag. Olaus Dalecarlus i Rättvik och dess successor P. Schottenius
 • Elisabeth Troilus 1624 - 1655, gift 1638 med sin styvbroder Biskopen Johannes Terserus
 • Sara Troilus 1635 - 1667, gift med prosten i Vingåker Mag. Marcus Simming
 • Margareta Troilus 1641 - 1654, gift med prosten i Sala Mag. J. Arbogensis
 • Gumborg Troilus, gift med bergsmannen Joh. Brander i Falun.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 juni 2018.

 

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt
Elof Elofsson Terserus 1614 - 1664 Elaus Engelberti Terserus 1554 - 1617 Johannes (Hans) Laurentii Bure 1548 - 1603