Släktträd för familjen Zenker

Magnus Prytz 1652 - 1686

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Magnus Nicolai Prytz, född den 27 april 1652 i V. Färnebo, gift den 12 februari 1681 med Sigrid Normontani, död den 16 augusti 1686.

Ur Prosten Munktells Herdaminne:

Son af den beskrifne Prosten på stället. Om hans studier finnes intet, icke heller om hans ordination. Tydligt är dock, att han under Biskopsvacancen wid slutet af 1670-talet blifwit pwgd [prästvigd] i Strengnäs eller Upsala. War först nådårspredikant efter Pastor i Söderberke och kom så hem till sin fader, som, enligt det ofwan anförda, wille med wåld insätta honom till Commin. här. Då det misslyckades för den gången sökte han likaså få honom till ordin. Commin. i Anneran Karbenning, hwaremot Häradshöfdingen Gyllenhök och bönderne protesterade och ihärdigt wille behålla den, som redan en tid gjort dem behaglig tjenst. Ändtligen efter Engzelii död, sedan Prosten krusat för Landshöfdingen och klagat på Consist., fick han den herren på sin sida och sonen kom 1685 till lägenheten, men han dog ock straxt derpå 16 Aug 1686.

Gift 12 Febr. 1681 med Sigrid, kyrkoh. i Söderberke I. Normontani dotter, som blef omgift med den följande, Petrus Harkman.

Barn:

  • Nils Prytz "nämnes boende i församlingen. Är troligen den N. Prytz, som war Tullskrifware i Swärdsjö och 1721 kom till Fernebo, en ogudaktig och oregerlig menniska, som sökte mörda sin hustru och gaf Domstol, Consist. och många nog att syssla"
  • Sara Prytz.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 december 2012.
Nicolaus Prytz 1610 - 1689 Sara Prytz 1682 - 1722 Sigrid Normontani ? - ? Sara Månsdotter ? - 1685