Släktträd för familjen Zenker

Karl Vilhelm af Sillén 1764 - 1840

Karl Vilhelm af Sillén, född den 15 oktober 1764 på Ryda Kungsgård i Nysätra s:n, gift 1800 med Beata Ulrika Coijet (f. 18/1 1771, d. 13/3 1844 i Stockholm), död den 15 februari 1840.

Ingick år 1780 som volontär vid Lifregmt till häst och avancerade där till löjtnant, öfverflyttades sedan till Lifregementets kyrassiärer - som under hans tjänstgöring uppgingo i Lifregmts dragoner - blef ryttmästare, major, öfverstelöjtnant och slutl. 1819 öfverste i arméen.

Han deltog i finska kriget 1788-90, blef fången och förd till Nischni-Novgorod (tillika med David Gudm. Silfverstolpe, Georg Adlersparre, Carl Henrik Posse och en Furuhjelm), därifrån han hemkom efter freden i Verelä 1790.

Under 1808-09 års krig låg han däremot i garnisonstjänst i hufvudstaden och kom att genom sin bekantskap med Adlersparre medverka vid statshvälfningen.

Ehuru gift - hans maka hette Beata Ulrika Coijet och var dotter till öfverste Henrik Gideon Coijet [släkten stavas vanligare Coyet] och Apollonia Christina Gyllenhöök - och fader till 4 söner äger han ej några nu [slutet av 1800-talet] lefvande ättlingar, ity de söner, som blefvo vuxna, afledo ogifta.

Barn:

  • Vilhelm Gideon af Sillén, f. 8/8 1801 på Ryda Kungsgård, blef officer och tjänstgjorde först vid Lifregementets dragoner, där han nådde ryttmästares grad, hvarefter han transporterades till Helsinge regmte, där han blef major. Han dog ogift 12/2 1856 i Stockholm.
  • Karl Georg af Sillén, f. 3/9 1802 på Ryda Kungsgård, dog ogift 23/11 1827 som sekundlöjtnant i Kungl. Maijts flotta ombord på skeppet Skandinavien, hvilket då kryssade utanför Mexikos kust.
  • Julius Henrik af Sillén, f. 24/10 1806 i Frösunda s:n, blef också officer och ingick vid ett af gardesregementena, men lemnade tjänsten på 1840-talet och medföljde den Oxehufvudska expeditionen till Sydamerika, hvarifrån han aldrig återvände (icke heller lät höra af sig).
  Senast ändrat eller kontrollerat den 12 juni 2008.
Georg Vilhelm af Sillén 1724 - 1794
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt