Släktträd för familjen Zenker

Johannes Noraemontanus 1626 - 1680

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Johannes Petri Noraemontanus, född wid 1626 i Nora landsförsamling, också kallad Noraskoga, hwaraf han äfwen nämnde sig Norsylvius. Besökte som hastigast Upsala academi 1653. Pwgd 6 Jan. följ. år; förordnades då till Collega Scholae och Pastorsadj. i Nora. Tidigt blef han Commin. här 1656 och wann församlingens synnerliga kärlek.Straxt efter Pastors frånfälle heter det att Herr Hans hade många promotores. Herrar Isac och Marcus Cronströmer recommenderade honom starkt i Consist., beropande sig derpå, att de hade hela sockneräntan, 3 capitala bruk och flera gårdar i församlingen. Prot. 1 Sept. 1674: "Söderberkes Boerne och Hr Hans woro i capitlet och fingo skarpt tilltal för deras owettighet." De förra hade gjort åtlöje af Biskopens beslut om deras Commin., att han skulle wänta in på nådåret, bewisa enkan sin tjenst och besörja kyrkebyggnaden m.m. Capellanen "skulle ock sagt att Biskopen är intet sjelf Biskop, utan hans son M. Joh. Rudbeck." Clerus skulle döma häröfwer, men som intet wittne fanns, "kunde de icke göra något till saken."

Likwäl blef han Kyrkoherde och måste för flera nådår dröja med tillträdet till 1677. Begynte snart sakna krafter både för tjensten och sin widlöftiga hushållning, hwarföre han begärde en Adjunct, som hade förstånd och wilja att biträda i båda delar. Till slut sjuk och sängliggande öfwer året, lät han dock bära sig till kyrkan för att predika. Död 1 Maj 1680.

Gift 1. med Sigrid Jeremiadotter; 2. med Maria Notman ifrån Södermanland, som med små barn och i stor skuld sökte 2 nådår, död i Maj 1690, 54 år gammal. Af barn förekomma: Pehr Barkander, Bergsman i socknen; Sigrid, g.m. Commin M. Prytz i Fernebo; en son död som studerande.

Barn:

  Senast ändrat eller kontrollerat den 11 november 2004
Sigrid Normontani ? - ? Sigrid Jeremiadotter? - ?