Släktträd för familjen Zenker

Johannes Laurentii Sillenius ? - ?

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Johannes Laurentii Sillenius (son av en skattebonde på Sille gård i Västerljungs s:n, Södermanland), student i Åbo 1669, i Lund 1671 och i Uppsala 1673; reste sedan 1676 och 1677 utrikes som hovmästare hos Chrisman Lillie, varom hans efterlämnade handskrivna resebeskrivning, som hos ätten förvaras, intygar; nedsatte sig efter hemkomsten på Brottninge rusthåll i nämnda provins, där han dog i början av 1690-talet.

Gift på 1680-talet med ? ? Persdotter i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. bokhållaren ? ? Lund), dotter av rådmannen i Nyköping Per Carlsson och Elisabet Rehnberg.

Barn:

 • Carl Silléen.

  Om svärmodern Elisabet Rehnberg har jag i oktober 2013 fått följande underrättelse från släktforskaren Stina Larsson (stort tack!):

  "Vid ett besök på Rigsarkivet i Köpenhamn sökte jag igenom de ”Opsnappade brev” som beslagtagits av dansk militär under 1670-talet. Jag hittade de brev jag sökte och så fångade ett annat brev min uppmärksamhet. Det började: ”Min hiärtans kiäreste Man…”. Inget stort drama, inga avslöjade hemligheter och ingen jag hört talas om, men en liten personlig inblick i livet för snart 350 år sedan. Ett brev som aldrig kom fram till sin mottagare. Hon som skrev brevet hette Elisabet Renbärgh och det är undertecknat i Nykioping 1676 (inget närmare datum)."

  Bild av handskriften. Texten nedan något redigerad för att underlätta läsningen. /SZ

  Min Hiärtans Kiäreste Man.

  Edert bref hafver iagh bekomit, hvilket migh af hiärtat kiärt är, att ni min kiäreste äre vidh hälsan, dät gudi ske låf. Iagh tackar och gudh för vår hälsa och sundhet alla samans. Eder kåfert fik iagh hit mädh en af kungens fålk, hvadh han är för en vet iagh inte, utan vi hafva väll mädh honom gifvit honom äta och dricka både när han kom hit och när han kom tillbaka igen och drogh utföre. Gudh gifve att iag hafver fåt eder mädh hem när koferten kom hem, män iagh måste varda till frids. När gudh vill så sker dät. Iagh bidir gudh flitigt, så hopes iagh han läto höra min bön mädh gudhs hiälp.

  Dät som ni hafva bidit far om, dät giör han sin flit om, för han säger att han hafver störe åhåga om vårt än han hafver om sit ägit. Han skall fråga där äfter mädh all flit om han får någon gårdh. Far han hafver låtit fråga äfter i Stocholm om där skall vara någon fara i banko. Så säger de att dätt förs hvar äviga dagh in pänningar i banko så myke de kuna hina mäd och menar, att dät skall hava ingen nödh, män far skall altidh höra där äfter om de taga dädan sina päningar, så skall han låta taga dädan våra.

  Än gudi ske låf äre vi säkra på däna orten så länge som gudh vill. Gudh låt dät så länge vara och låte aldrigh fienden koma för våra dörar. Gudh låte os sitia uti våra fatiga hus och hem mädh fridh och rolighet.

  Mera hafver iagh inte till att skrifva däna gången. Dät är i hast skrifvit, gudh vet om ni min kiäresta kan läsa dätt. Här mädh befaler iagh eder både till lif och siäll i guts nådiga beskydh och beskiärm. Härren välsigne eder ingång och utgångh. Far o mor och syskon alla samans hälsa eder mykit flitigt, och iagh mädh min lila doter hälsa eder mykit flitigt, gudh alsmäktigh han behvara häne. Så är hon mykit snab af sigh och kiäner grant igen migh och far och mor.

  Far nu väll och för blifver eder hiärtans Kiäresta hustru
  Elisabet Renbärgh

  Nykioping den [lucka]1676

  Senast ändrat eller kontrollerat den 7 oktober 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt
Carl Silléen 1689 - 1743