Släktträd för familjen Zenker

Johannes Birgeri Moraeus 1560 - 1627

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Johannes Birgeri Moraeus, född i Mora 1560, gift 1598 med Justina Larsdotter (1575 - 1663), död den 6 november 1627 i Älvdalen.

Han var kyrkoherde i Älvdalen.

Fader: Birgerus Johannis Iristadensis (? - 1564).

Barn:

Säkrare är det, att han (Birger) 1547 war Kyrkoh. i Dingtuna och der fick tillfälle att på särdeles sätt wisa Konungen sin trohet och bereda sin egen lycka. Han hade nemligen fått kunskap om ett dödande försåt, som några bofwar tillställt för Konungen wid Ulfwesund, sedan kalladt Kungsöhr. Sjelf inställde han sig på hösten nämnda år hos Konungen, yppade allt hwad han wisste och bewisade sammangaddningen så, att skälmarne lagligen kunde afstraffas och anläggningen blef om intet. Till belöning derföre fick han en gård i Westerås, densamma som hans förfäder hade skänkt till Domkyrkan, men nu war indragen till kronan. Konungen gaf honom "en af Drottningens bästa och fagraste jungfrur" till hustru, och då Mora pastorat snart war ledigt, benådades han ock dermed. ......

Af flera hans barns ålder är tydligt, att han warit flera gånger gift. Den hustrun han fick ifrån hofwet hette Catharina, och berättas warit så frugtsam, att hon födt omkring 30 barn, till mesta delen twillingar och trillingar. Många äro dock icke kända, och de minst som woro med den nämnda. Salomon blef Domprost I Westerås; Jonas, Pastor wid Storkyrkan I Stockholm; Johannes eller Hans, Pastor I Elfdalen; Andreas, prest, dog snart; Henric, död under sin studering; Gustaf, Bergsfogde och brukande wid Kopparberget; flera döttrar gifta med officerare, prester och landtmän.

Ekström:

..... En 1700-talsanteckning lämnar en romantisk skildring av herr Birgers vidare öden. Denne skulle 1547 ha fått kännedom om, att ett dödligt försåt ställts för konungen, som då vistades på Kungsör. Herr Birger skall ha begivit sig dit för att varna denne. "Och kom Birgerus härföre i sådan stor nåd hos konungen, att han gav honom, som ogift var, sin drottnings bästa och fagraste jungfru, som het Catharina, till hustru; därtill Mora prästgäll".

År 1547 var Gustav Vasa konung i Sverige. Hans andra drottning var Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) (1516–1551). /SZ

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 decmber 2012.
Anna Hansdotter Moraeus 1601 - 1664 Justina Larsdotter 1575 - 1663