Släktträd för familjen Zenker

Johan Gustaf Terserus 1726 - 1812

Mag. Johan Gustaf Terserus föddes i Falun den 17 oktober 1726. Fadr. Martin Terserus, i rät linea descendent [ättling] af den märklige Prosten Mäster Elof i Leksand. Modr. Agneta Näsman. Stud. 1746. Magister 1758. Hade, utom andra, condition hos Öfwerståthållaren Baron Rudbeck jemte Mag. Thenstedt, som sedan många år war hans förman i Stora Tuna. Vocerad af Consist. och pwgd [prästvigd] 29 maj 1763 biträdde han först Commin. i Swärdsjö och följde honom 1765 till W. Schedwi. Skolmästare och v. Pastor i Särna 1767. Transporterad till Pædagogien i Gunnilbo 1775 och till lika tjenst i Stora Tuna 8 mars 1784. Ännu vid 80 års ålder dristade han anmäla sig till detta pastorat, och, ehuru vid walet alldeles förbigången, blef han dock, för långwarig tjenstetid och alltid betygadt wälförhållande, af Konungen utnämnd 29 Dec. 1806. Tillträdde straxt, men kunde naturligtwis wid så hög ålder föga af tjensten förrätta. Stiftets Senior 25. Aug 1809. Död 1 Jan. 1812.

Gift 1 Sept. 1776 med Emerentia Christina Hedenström, Commin.-dotter i Jerna, f. 1747, död i Gefle 31 Aug. 1823.

Barn:

  • Anna Terserus, g.m. Hofjunkaren Wilh. von Rosenheim, som hade lärt förre Konungen Gustaf Adolf att skrifwa och kunde bidraga till swärfadrens befordran hit [Sophiae Magdalenae församling].
  • Samuel Terserus
  • Johan Terserus, Grosshandlare i Gefle
  • Christina Terserus, död ogift
  • Gustaf Terserus, död ung
  • Adolf Terserus, Sjökapten, död ogift.

    Johan Gustaf Terserus' egna biografiska uppgifter 1770. (Handskrift på Carolina Rediviva.)

    Til ödmjukt fulgjörande af d. 2 § i Circulairi Brefvet N. 10 år 1758 d. 11 Februarii har följande kort wid handen gifvet af undertecknade nemb. att han är född i Falun d. 7 Octo [gamla stilen] år 1726. Tes far, som lefwer, är Rådman Martin Terserus och moder, som är död Agneta Näsman. Kom til Westerås Gymnas. 1741 in Sept. til Upsala 1746 in Febr. Blef promoverad til Phil. Mag. 1758 på W. Consistorii kallelse prästwigd d 29 Maj 1763 och försänd til Adj. Comministri i Svärdsjö. Med hwilken han flyttade till Westra Schedvi 1765 in Maj. Constituerad 1767 d 13 Maj til Pædagogus & Vice Past. i Serna der ännu station är och hwarifrån denna berättelse sändes d [tomrum för datum] 1770.

Johan Gust. Terserus

Se även en samling brev från fadern Martin Terserus till Johan Gustaf åren 1751-1775.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 september 2008.
Emerentia Christina Hedenström 1747 - 1823 Samuel Terserus 1780 - 1842 Martin Terserus 1698 - 1775
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt