Släktträd för familjen Zenker

Hans Laurentii Bure 1548 - 1603

Anm. Bure-namnet är taget genom ingifte i Bure-ätten av släktingar till Hans Laurentii och alltså inkorrekt enligt modernt synsätt. Se bild 1 och bild 2. Tack för uppgiften Aksel Österlöf.

Johannes (Hans) Laurentii Bure, född den 24 januari 1548 i Säbrå, son till kyrkoherden Laurentius Svenonis härst. och broder till företrädaren Engelbertus Laurentii Bure (se nedan).

G. 1. m Kerstin Zynthia, 2. m. Anna Segersdotter, dotter af knapen Seger Olofsson i Nensjö, af samma släkt som adliga ätten Ehrenclo, och Gertrud Ulf. Hon gifte om sig 1608 med prosten och khden i Nordingrå Olaus Martini, flyttade 1625 efter hans död till Helgum i Säbrå och afled där 3 juni 1632.

Han uppges ha varit docens i Gefle skola 1570, sedan komm. i Säbrå, tjänstgjorde i slutet af år 1588 som v. pastor i Själevad och blef 1589 khde därst. men fick redan s. å. genom pastoratsbyte med sin broder Engelbert transport till Säbrå. Som vederlag för de från gället afsöndrade annexprästborden i Stigsjö och Häggdånger tillerkändes han af kon. Johan III gen. bref af 29 mars 1691 6 pund spanmål, hvilken förmån stadfästes af kon. Sigismund samt af hertig Karl 27 febr. 1596. Han undertecknade Upsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Förordnad att under khdens i Hsand, Laurentius Jonæ, privation tillika uppehålla khdetjänsten i staden 1596, synes han äfven efter dennes död innehaft befattningen (se Herdaminnen f. Härnösands stift I, s. 343).

Herr Hans afled 3:dje dag Påsk (26 apr.) 1603 och begrofs i Säbrå kyrka midt för altaret. I Säbrå s:n ägde han rätt mycket jord, som tillföll änkan och barnen, 14¾ sälland i Helgum, 13½ säll. i Brennäs, 7½ säll. i Åå och ¾ säll. i Berglägden. Första hustrun hade ärft en jord i Obol, som äldsta sonen erhöll som gåfva af mor och syskon och hvilken såldes, »då han for för att magistrera » i Tyskland. Rörande khdens familjeförhållanden föreligger en utmärkt källa i sonen Christophers räkenskapsbok, bevarad i Upsala Universitetsbibliotek (sign. X 255 k).

Barn i 2:a äktenskapet

  • Jacobus Zebrozynthius f. 17/11 1582 i Säbrå, fil. mag., professor i Upsala 1612, tillika khde i Vendel 1616, khde i Storkyrkoförs. i Sthm 1624, biskop i Strängnäs 1639, d. 9/7 1642.
  • Lars Hansson ärfde Åå, Berglägden samt Brennäs, där han bodde, d. apr. 1621.
  • Christopher Hansson Zynth f. 10/3 1589 i Själevads prästgård, ärfde Helgum, där han bodde och idkade landtbruk och handel, landstingsman, betydande herredagsman vid riksdagarna 1621, 1624, 1640, 1644, gift 2 ggr, d. 1656.
  • Kirstin Hansdotter g. 1) m. Måns Ericsson, 2) m. Carl Persson, landsskrifvare i Ångermanland.
  • Margareta Zebrozynthia.

Uppgifter om brodern Engelbert (som företrädde honom som kyrkoherde i Säbrå):

Engelbertus Laurentii (Bure) (1573-89), f. 1542, son till företrädaren och adj. åt honom 1568. Som pastor till Sebrådz prestegäll beseglar han tiondelängderna fr. o. m. 1573, sista gången 12 mars 1589, och utgaf s. å. en hjälpskatt om 6 dlr. Då kon. Johan III år 1574 lät afyttra en del af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna med bördsrätt åt enskilda, tillöste sig khde Engelbrecht Larsson för 1308 mark 13½ seland i Hiersta (Geresta), 5 sel. i Legdan (Lögdom), belägna i Säbrå s:n, samt 2 sel. i Lindom och 2½ sel. i Mulgärd (Muggärd) af Häggdånger s:n, (Eckl. bost. 2, S. XXVII.) Med sin tjänst härst. förenade han fr. 1586 befattningen som förste khde i den nygrundade staden Hernösand (se I, s. 341) och blef genom byte med sin broder Johannes khde i Själevad 1589 (se III, s. 277) samt slutl. khde i Luleå, se Neder-Luleå.

Tack för uppgifter på denna sida, vilka lämnats av Arne Andersson och Gudrun Åberg.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 juni 2018.

 

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt
Elof Elofsson Terserus 1614 - 1664 Elaus Engelberti Terserus 1554 - 1617