Släktträd för familjen Zenker

Gustaf af Sillén 1762 - 1825

Gustaf af Sillén, född 7 mars 1762 på Eka i Lillkyrka s:n, gift 1:o 1803 i Uppsala med Maria Christina von Hermansson (1768-1810, dotter till öfversten Jöns von Hermansson och Ulrika Appelbom), gift 2:o 1812 på Vik i Kimito s:n i Finland med Gustava Ulrika Bruncrona (dotter till majoren Abraham Matias Bruncrona och Eva Maria Taube, f. 24/12 1773, d. i Uppsala 3/7 1849). Död 9 februari 1825 på Långdunker i Hyltinge s:n.

Ingick 1775 vid fortifikationen och blef tillika elev vid målar- och bildhuggarakademien. Han gjorde sig bemärkt genom ritningar till Bagges "Beskrifning öfver Örebro" (1785) och genom etsningsförsök. Efter att ha blifvit konduktör 1781 begaf han sig, med pension af slottsbyggnadsmedlen, 1786 på en utländsk studieresa och vistades i Italien 1788-93. Under denna tid uppgjorde han ett förslag till en rundkyrka på Skeppsholmen, hvilket 1790 hemsändes. Han blef 1792 löjtnant, kallades 1796 till led. af konstakademien och erhöll s. å. hofintendents värdighet. Ägde Årby i Nysätra s:n.

Med 1797, då han af hertig Karl erhöll uppdrag att leda arbetena vid Rosersbergs modernisering och inredning, vidtar hans egentliga verksamhetsperiod. Detta uppdrag blef också hans hufvudsakligaste lifsgärning. Allt detta, ännu till stor del bibehållet, vittnar om upphovsmannens goda studier och stilkänsla (den nyantika smakriktningen), men också om en ganska kall och nykter uppfattning. En stor del af hans ritningar för Rosersberg förvaras i k. biblioteket. Han lämnade ritningar till kyrka i Uddevalla och till åtskilliga officersboställen. S. fick 1802 med kaptens namn afsked från fortifikationen och utsågs 1816 till konstakademiens skattmästare.

Barn i 1:a giftet:

  • Georg Jöns af Sillén, avled vid 5 års ålder 1810 några månader före modern. Begravd tills. m. modern i den Sillénska gravkullen invid Nysätra kyrka.

    Barn i 2:a giftet:

  • Abraham Vilhelm af Sillén, f. 7/12 1813 i Stockholm. Gift 1861 på Karlsfors bruk i Silleruds s:n med Sara Olivia Ljungqvist (f. 2/1 1831, d. 9/2 1917 på Kyrksten vid Sigtuna). Fick med henne dottern Ellen Gustafva Elisabeth af Sillén (f. 5/5 1863, d. 6/5 1940, stiftsfröken, bebodde egen gård i Sigtuna). Död 2/5 1895 i Stockholm. — Denna Elisabeth har skrivit ett intressant brev till min morfar Elof om bl. a. sin farfars korrespondens och dagbok, som finns bevarade på Uppsala Universitetsbibliotek. Där finns också några minnen skrivna av Elisabeth 1931: Några afsnitt från en oansenlig och utdöd ättegrens arbetsdagar.) Bild av Olivia. (Enligt påskrift på baksidan "Ottilia" af Sillén f. Ljungqvist, mor till "tant Elisabeth". Otto Ferdinand af Silléns hustru Ottilia ser fylligare ut?)

    Blef 1831 student, 1836 fil. dr, 1842 kollega i Hudiksvall, 1845 lektor vid Athenæum i Gefle och 1857 rektor vid Adolf Fredriks lägre elementarläroverk i Stockholm. Har utgifvit ett omfattande arbete om Svenska handelns och näringarnes historia (5 del., 1851-71, hvaraf ett sammandrag till år 1809 utkom 1886), vidare anonymt en skildring af Det svenska studentlifvet (1838-39) samt under sign. Sverre åtskilliga smärre historiska uppsatser, berättelser m. m. Därjämte var han en lyckad och gärna hörd tillfällighetstalare.

  • Eva Johanna Maria af Sillén, f. 4/5 1815 i Stockholm. Stiftsjungfru. Bodde i Stockholm. Dog ogift 24/8 1885 på Farstavik i Värmdö s:n.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 14 mars 2011.
Georg Vilhelm af Sillén 1724 - 1794
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt