Förordet till Ernst Wibergs sammanställning av den Tibblinska släkten

Följande inledning skrevs av Ernst Wiberg i april 1982.

Släktforskning är en god sysselsättning for oss pensionärer. På min fars (Carl Magnus Wiberg) sida hade jag turen att få hela Wibergska släkten kartlagd av min kusin Lars Malcolm Wiberg, som även var lärare i Västerås. P.g.a. hans alltför tidiga bortgång föll det på min lott att göra en sammanställning av hans anteckningar. Det visade sig att han nedlagt ett oerhört omfattande arbete i sina forskningar med bl.a. en pärm på 380 sidor innehållande utdrag ur husförhörslängder från ett 30-tal socknar i mellansverige för att inte nämna alla herdaminnen, landsarkiv, krigsarkiv och andra institutioner, som Lars anlitade. Resultatet, ja det hör egentligen inte hit men det visade sig att vår stamfader deltog i Karl XII:tes fälttåg i Ryssland år 1706 och försvann vid belägringen av staden Riga år 1710. Mitt intresse for släktforskning var väckt.

Varför inte försöka utforska min mors (Sophie Elisabet Wiberg) förfäder d.v.s. den Tibblinska släkten. På Musikbiblioteket i Västerås finns uppgifter från alla socknar i Västerås stift samlat i form av mikrofilm, allt synnerligen väl ordnat såväl sockenvis som tidsmässigt. För en lekman, som undertecknad var det emellertid svårt att dels hitta rätt bland mikrorullarna och dels att tyda texten. For att belysa svårigheten bifogar jag ett par fotostatkopior av personalia i originaltext. Jag måste erkänna att jag har svårt att läsa dem. Jag valde därför att anlita expertis. - Jag vill i detta sammanhang framföra ett hjärtligt tack till Fru Anna-Lisa Johansson, Västerås, som hjälpt mig att få fram denna släkttavla jämte "översättning" av alla personalia. Resultatet blev också betydligt mera omfattande än jag tänkt mig från början. Förutom att släkttavlan (excl. nutida generationer) omfattar 148 personer finns också ett 60-tal personalia, som ger en god inblick i våra förfäders sätt att se på livet och tillvaron. Fru Johansson ville dock reservera sig för ev. felaktighet i ett eller annat datum eller årtal, då uppgifterna i urkunderna inte alltid är korrekta.

Då jag endast haft A-4 format att tillgå och många uppgifter därigenom dubblerats har överskådligheten blivit lidande. Emellertid finns det dock ett system i det hela. Varje person har dels ett generationsnummer (romerska siffror) och dels ett ordningstal, som underlättar identifikationen. Bäst är att utgå från sida 6 och därefter följer de olika probanden så att Carl Johan Tibblins förfäder kommer först och därefter Wilhelmina Ersdotters. Jag har också upptecknat våra nutida ungdomar, så långt jag känner till. Det kan ju vara bra för kommande generationer att se sammanhanget .

Till slut en rekommendation till den som har tid och lust. Gör ett vackert släktträd av det hela. Lycka till!

Ransta i april 1982.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 december 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt