Släktträd för familjen Zenker

Carl Johan Tibblin 1828 - 1913

 

 

Carl Johan Tibblin, född den 14 maj 1828 i Tibble, Badelunda. Kyrkovärd. Vigd i Kumla den 11 oktober 1853 med Wilhelmina Ersdotter (f. 15/6 1828 i Västerby, Kumla, d. 30/11 1924). Död den 31 januari 1913 hos sin son Johan Arvid Tibblin i Haga, Svinnegarn.

Barn:

 


Wilhelmina Tibblin
Carl Johan Tibblin

Dödsruna i tidningen:

Hos sin son, förvaltaren Arv. Tibblin vid Haga invid Enköping, där han befann sig på tillfälligt besök, afled i fredags afton efter blott några dagars sjukdom f. nämndem. Carl Johan Tibblin i Tibble, Badelunda, i en ålder af nära 85 år. Född där den 14 maj 1828, tog han vid unga år emot fädernegården, åt hvars skötsel han sedermera ägnat sitt långa lifsarbete och man kunde ända till för ett par år sedan se den gamle med ungdomlig vigör sysselsatt vid plogen, sånings- eller skördemaskinen.

  Wilhelmina och Carl Johan Tibblin
  Tidigt anlitades han i kommunala värf och hade under årens lopp beklädt nära nog alla förtroendeposter inom socknen, såsom ordförandeskap i kommunalnämnd och stämma, ledamotskap af kyrko- och skolrådet. Under en lång följd af år var han kyrkovärd, nämndeman, god man vid landtmäteriförättningar m.m.

  För endast ett par år sedan utarrenderade han gården till en dotterson för att i lugn och ro njuta frukterna af en lång och sträfsam lifsgärning. Gästfri och vänsäll, aktad och omtyckt af alla, saknas han nu djupt icke allenast bland sina anhöriga utan inom och äfven långt utom den kommun, där han framlefvat hela sitt långa lif, och säkert är det omdömet enigt att med honom gick ur tiden en odalman af gamla stammen, en hedersman i detta ords djupaste bemärkelse.

  Närmast sörjes han af maka, med hvilken han i höst kunnat fira diamantbröllop, en son, förvaltaren A. Tibblin vid Haga, tre döttrar, af hvilka en är gift med kyrkovärden Berglund i Berga, en med disponenten Wiberg i Ransta och en med landtbr. R Wässman, Badelunda, sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

  Gravstenen i Badelunda (foto: Göran Tibblin).

  Se även makan Wilhelmina.

 

  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 november 2005

Anna Elisabeth Öhrman 1802 - 1848 Wilhelmina Ersdotter 1828 - 1924 Johan Olof Tibblin 1805 - 1890 Sophie Elisabet Tibblin 1868 - 1947 Jenny Wilhelmina Tibblin 1859 - ? Johan Arvid Tibblin 1857 - ? Ludvig Tiblin 1860 - 1901
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt