Släktträd för familjen Zenker

Carl af Sillén 1871 - 1940

Carl Otto af Sillén, född den 11 mars 1871 i Stockholm, gift den 11 oktober 1898 med Carin Juliana von Heijne (f. 7/4 1874 på Karlsborg i Mölltorps s:n, d. 1961), död 1940.

Major i armén, ryttmästare vid Smålands husarregemente, RSO (Lunnagård, Eksjö).

Barn:

Otto Carlsson af Sillén, f. 10/10 1902, g. 11/3 1943 m. Eva Larsson (f. 3/4 1915), d. 1961. Sjukgymnast, affärsman i Chile.

Ur ett brev från Julius af Sillén till 19-årige sonen Elof af Sillén den 1 maj 1910:

Din plan att se dig litet omkring under pingsthelgen har jag alls intet emot. Jag finner det också synnerligen lämpligt, att du besöker Carl af Sillén i Eksjö. Jag förutsätter nämligen, att du endast ämnar göra ett besök: alltså en förmiddagsvisit med ty åtföljande middag, om du blir inbjuden, och att du således icke har för afsikt att stanna hos dem öfver någon natt. Ty sådana besök tycka fruarna icke om, och därtill känner du familjen för litet och är för aflägset besläktad med dem. Däremot vore det naturligtvis rentaf ohöfligt att icke göra visit hos dem, då du är i deras stad. Alltså nöje och lycka på resan och helsa dem från deras fränder i Strengnäs!

Ur ett brev från Julius af Sillén till Elof af Sillén den 19 maj 1910:

Hvad nu angår tacksägelseskrifvelsen till Silléns, så är det min åsikt, att det icke är tillräckligt artigt och vänligt af dig att blott sända kort. Du bör utan tvifvel skrifva ett ordentligt bref, ehuru naturligtvis helt kort, endast innehållande dina tacksägelser. Jag anser, att du bör skrifva till frun: det är alltid lättare att skrifva till damer och det gör alltid mera effekt. Du måste då skrifva först hennes titel och sedan, längre ned "vördade tant!" Att hon inte är så många mansåldrar äldre än du, gör ingenting till saken: hon är i alla händelser dam och tillhör genom gifte samma generation som dina föräldrar. Alltså tillråder jag dig att börja brefvet så här:

    "Välborna Fru X (?) af Sillén

    Vördade Tant!"

Och sedan behöfs endast några få ord. - Skrifver du så, kan du vara alldeles viss om att handla absolut korrekt. Och om det också måhända i vissa kretsar icke är så modernt att vara gammaldags artig, så är det likväl sannolikt ännu icke urmodigt vid Smålands Husarer.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 29 januari 2009.
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt
Bengt af Sillén 1910 - 1933 Carl af Sillén 1907 - 1991 Lars af Sillén 1904 - 1973 Otto Ferdinand af Sillén 1816 - 1902