Släktträd för familjen Zenker

Brita Ersdotter 1692 - 1770

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Brita Ersdotter, Engarn. Född den 29 september 1692. Fadern ährlige och beskedlige Eric Israelsson, modern ährliga och beskedliga Marina Andersdotter, Väsby.

Strax efter den naturliga födelsen befordrade hennes kära föräldrar henne till dop och christendom att hon blef en rätt medlem i den christeliga församlingen och Guds kyrka på jorden. Stadigt vistades hon hemma hos sina föräldrar till dess försynen så fogade att hon med anhörigas samtycke begaf sig i äkta förening med nämndemannen ährliga och välförståndiga Erik Jansson ifrån Engarn.

År 1741 om våren behagade det den högste att genom döden hädankalla hennes käre man och försätta henne i ett bedröfligt änkestånd, varuti hon lefvat 29 år. Hennes lefnad är allom bekant. Hon har infunnit sig i Herrens hus och de årliga förhören. Begått Herrens nattvard, dessutom varit flitig och .... hafva i sina jordiska göromål och väl förestått sitt hus, att hon med de sina haft sin goda bärgning. En god hälsa har hon varit begåvad med intill slutet av sin lefnad, då några ålderdomsbräckligheter, som oftast infunno sig på 8 dagar före sin hädanfärd hon blef rörd av slag, som ock gjorde slut på hennes lif. Hon beredde sig emot den förestående evigheten, som hon förnam vara i annalkande med den Heliga Nattvardens åtnjutande såsom ock Guds heliga ord, hvaraf hon sig uppmuntrade och sade: Uti Din nåd O Fader blid, befaller jag i allan tid, min arma själ och vad jag har, bevara allt i Ditt förvar.

Hon dog 1770. 78 år. Testamente till kyrkan 13 daler och de fattiga 2 sh.

Barn:

 

  Senast ändrat eller kontrollerat den 12 november 2004
Per Ersson 1725 - 1795 Erik Jansson 1690 - 1741