Släktträd för familjen Zenker

Anna Matsdotter 1705 - 1763

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Anna Matsdotter, Ransta, född i slutet av juli 1705. Gift 1. gången 1723 med Erik Larsson i Ransta, 2. gången 1735 med Johan Ersson (f. 20/11 1714, d. 9/12 1777). Död den 2 mars 1763. Ärlig och gudfruktig.

Barn i äktenskapet med Johan Ersson:

Fadern var ährlige och beskedlige Matts Larsson och modern ährliga och gudfruktiga hustru Kierstin Zachrisdotter. Dessa kära föräldrar vårdade sig om att hon i det heliga dopet blef en lem i christi kyrka och församling samt lärde henne vackert läsa i bok både utan och innantill, hvaruti hon allt mer och mer förkofrat sig, så att hon känt den Gud hos hvilken vi hoppas hennes själ allaredan hunnit. Hos sina kära föräldrar tillbringte hon sina ungdomsår och gick dem till handa i beröml. vördnad och lydnad, hvarföre henne ock väl gått och hon fått länge lefva på jorden.

Efter Guds försyn gaf hon sig uppå åkallan och bön om Gudelig välsignelse och med föräldrars samtycke uti ett christeligt äktenskap första gången år 1723 med sin för detta afledne man Erik Larsson i Ransta med hvilken hon kärligen tillsammans lefde i 10 år och under den tiden födde med honom 3 barn. Sedan Herren efter dessa 10 åren behagade taga hennes man igenom döden till sig lefte hon i änkoståndet något öfver 1 år under böner och åkallan om Guds hjälp och välsignelse.

Efter den tiden fogade försynen så att hon andra gången trädde i ett christeligt äkta förbund med sin nu i sorg och saknad efterlämnade man ärlige och beskedlige Johan Ersson, Ransta som skedde år 1735 om hösten och med honom har hon likaledes förplägat en ljuflig sammanlefnad uti 27½ år och blifvit af Gud välsignade med 7 barn, 2 söner och 5 döttrar.

Hvad hennes lefverne angår så har hon infunnit sig vid catichismi-förhören och lämnat svar till den kunskap som i henne varit. För en god hälsa har hon inte förgätit att tacka sin Gud af hvilket hon haft att fägna sig i sina dagar. På de sednare åhren har hon likväl haft känning av den s.k. moderpassionen dock upptagit allt med tålamod. Den 22 sistl.febr. begynte hon hastigt klaga sig mera sjuk då hon ock tog sängen in af tillstötande håll och sting. Hon dog 2/3 1763. 58 år.

Testamente till Kyrkan 15 daler och de fattiga 1 daler och 16 sh.

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 november 2004
Margareta Johansdotter 1742 - 1816 Johan Ersson 1714 - 1777