Släktträd för familjen Zenker

Anna Elisabeth Brenner 1747 - 1802

Anna Elisabeth (de) Brenner, född den 4 april 1747, gift 1769 på Eka i Lillkyrka s:n med Lars af Sillén (1722 - 1801), död den 30 november 1802.

Dotter af lagmannen, vice landshöfdingen i Kopparbergs län Karl de Brenner till Hagelsnäs (i Vika socken af Dalarne) och hans maka Hedvig König.

Alla nu lefvande familjer af Sillén äro ättlingar af Lars Sillén, adlad Lars af Sillén, och Anna genom deras söner Georg Axel och Lars Gabriel.

Barn:

Lars och Anna Elisabeth hade haft 9 barn, 6 söner och 3 döttrar, af hvilka Charlotta Eleonora 1781 - 1781 och Johan Fredrik 1785 - 1786 afled i späda år.

De vuxna barnen var:

  • Karl Gustaf af Sillén 1770 - 1841, sin äldste farbrors namne, började sin bana 1787 som underofficer vid Upplands regemente, blef löjtnant vid adelsfanan 1800, ryttmästare 1808, major i arméen 1813 (riddare af svärdsorden) och erhöll öfverst löjtnants afsked 1818. - I finska kriget 1788 - 90 tog han del och var med om landstigningen vid Brackila, anfallet mot Fredrikshamn, öfvergången vid Aborrfors, träffningen vid Suttula och intagandet af Högfors samt båda sjöslagen vid Svensksund m.m. År 1790 erhöll han silfvermedalj för tapperhet till sjöss. Äfven under finska kriget 1808 - 09 tjänade han med berömmelse och vid Lemo udde blef han allvarsamt sårad (en muskötkula genom bröstet). Efter fälttågets slut belönades han med guldmedalj för tapperhet i fält.- Gift med Ulrika Ahlström, hvars far var borgmästare i Söderköping, hade han blott en dotter Karolina, som dog i späda år. Sålunda lyktade han själf denna gren.
  • Hedvig Catharina af Sillén 1771 - 1836 gifte sig på äldre dagar 1816 (45 år) med kassören vid Utö grufvor Johan Abraham Crug (f. 1761 i Nora) och efterlemnade inga barn
  • Georg Axel af Sillén
  • Erik Julius af Sillén 1775 - 1804, bataljons fältskär vid arméens flottas Stockholms eskader, dog ogift i Stockholm
  • Per Vilhelm af Sillén 1778 - 1821, slog sig på landtbruk och bosatte sig först på Gottland men flyttade sedan till Uppland, där han arrenderade Jälla gård (Vaksala socken och härad). Han tilldelades hofkamrers titel och värdighet. År 1821 dog han från sin maka Martina Vestlind och 4 barn - 2 hade tagits bort före fadern - af dem en son, Gustaf Emil, som egnade sig åt juridiken men dog såsom extr.ord. tjänsteman i Svea Hofrätt före sitt 30de år. Döttrarna voro ogifta. Den mellersta af dem, Martina Charlotta dog vid nära 87 års ålder (1899).
    Anm. Enligt den stamtavla som utgör bilaga till anteckningar om fam. af Sillén i familjearkivet, föddes Gustaf Emil 1819 och dog 1843. Han adopterades 1821 av Carl von Linnés dotter Sara Christina (1751-1835), se "Kvinnorna kring Linné", utgiven 2007 av Mariette Manktelow och Petronella Kettunen.
  • Lars Gabriel af Sillén.
  • Anna Charlotta af Sillén 1787 - 1814, stiftsjungfru, dog ogift i Stockholm.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 oktober 2007.
Hedvig Eleonora König 1718 - 1766 Carl Brenner 1696 - 1765 Georg Axel af Sillén 1772 - 1858 Lars af Sillén 1722 - 1801
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt