Släktträd för familjen Zenker

Anna Andersdotter 1690 - 1759

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Anna Andersdotter, född i Grällsta, Kila den 9 augusti 1690. Vigd 1710 med Olof Andersson (1684 - 1766). Död 17 augusti (?) 1759.

Hennes fader var ärliga och välförståndiga Anders Mattsson och modern ärliga och gudfruktiga hustru Kierstin Larsdotter, vilka strax efter den naturliga födelsen hade den tillbörliga sorgfälligheten, att låta uppoffra henne Herranom och försätta genom den andeliga och nya födelsen som sker i den heliga döpelsen, uti detsamma vinträdet christo och är således inskrifven i lifsens bok till Guds barn och arfvinge. I dess barndom när åldern så tillsade hafva och dessa hennes kära föräldrar haft all mödnad och omkostnad ospard att efter Pauli lärdom uppfostra henne i tukt och Herrens förmaning, lärt henne väl läsa både i och utan bok samt förstå vad hon läsit så att hon i sin christendom blifvit så väl grundad, att hon till sin själasörjares största nöje kunde gifva besked och svar på sin tro och hopp om salighetens varande.

I hela sin ungdom har hon ständigt vistats hemma hos sina kära föräldrar, och såsom ett läraktigt och lydigt barn gått dem tillhanda med all trogen tienst, intill dess hon efter den aller högstes allvisa nåd och försyn samt alla kära anhörigas goda minne och samtycke på sitt 20:de år gaf sig i det heliga äktenskapsståndet med sin nu i djup sorg efterlämnade make Olof Andersson i Tullsta med hvilken hon lefvat i god sämja och kärlek nu inpå det 50:de året och under samma ljufvliga sammanlefvnad hade Gud synnerl. välsignat dem med den frukt, som därtill hörer i det hon utaf deras äktenskapsträdgård låtit uppväxa 9 st. välartade lifsplantor eller barn, näml. 3 söner och 6 döttrar. Eljest hvad hennes allgemena lefverne beträffar så har hon uti umgänge varit vänlig, välvillig och trogen samt väl förlikts och umgåtts med sina grannar. Sitt hus har hon så länge krafterna det tillsade väl förestått som en idog och flitig boqvinna, sina själasörjare har hon gladeligen uttagit och väl undvägnat samt gärna gjort varjom och enom gott. Gud och hans heliga ord har hon framför allt älskat och låtit det vara hjärtans tröst under all sin mödosamma vandring på denna jämmerdalen varföre hon ock flitigt och så ofta hon förmått besökt Herrens hus, gärna hört, sjungit och läst Guds ord och vördsammeligen brukat den heliga nattvarden, sin tro till styrko och försäkran om alla sina synders förlåtelse, vinner således av oss som efterlefva det loford på sin döda mull, att hon lagt sig allo vinning om att vandra genom denna världen som en rätt christen ägnar och anstår. Sist vad hennes sjukdom och utgång angår utur denna världen, så har hon hela 3, 4 åren bortåt varit mycket bräcklig av åtskilliga tillstötande ålderskrämpor som allt mer och mer tilltagit och försvagat hennes lefvnadskrafter, till dess hon likasom en lampa, i vilken oljan är förtärd omsider utslocknade. Hon lefvde som hon skulle var dag dö, och dödde som hon skulle lefva till evig tid. Döden förtog dagligen hennes lefvnadskrafter men därest arbetade hennes lefvnadsdagar på odödligheten och det med sådan Guds välsignelse, att förrän döden kunde utlofva hennes grå hår till grafven, förr hade hennes tro utlofvat hennes själ uti Guds hand, som skedde i går 8 dagar sedan hon sin värld genomvandrat på det 70:e lefnadsåret.

Testamente till kyrkan 12 daler. Till de fattiga 1 daler och 16 sh.

Barn:

  Senast ändrat eller kontrollerat den 30 oktober 2004
Margareta Olsdotter 1711 - 1794 Olof Andersson 1684 - 1766