Släktträd för familjen Zenker

Anna Andersdotter 1676 - 1750

Meny på svenska
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Anna Andersdotter, Fastbo, född i Västerby i augusti 1676, vigd med Erik Bengtsson 1698, död den 3 april 1750.

Föräldrar ärliga och beskedlige Anders Larsson och dygdiga hustru Chierstin Andersdotter uti Westerby. I sin ungdom vistades mest hemma hos sina kära föräldrar och gått dem tillhanda med doterlig lydnad till dess hon fyllt 22 år då hon åhr 1698 med vederbörandes mogna samråd ingick ett christeligt äktenskap med sin för detta käre afledne man ärlige och beskedlige Erik Bengtsson uti Fastbo med hvilken hon uti rätt äcta kärlek sammanleft 38 åhr. Välsignade med 5 barn, 2 söner och 3 döttrar. Efter sin mans dödsfrånfälle har hon lefvat ensörjande något öfver 13 åhr. Lefvat tyst och stilla, flitigt besökt Herrens hus och för öfvrigt sökt med vördnad begått den heliga nattvarden och visat kärlek för Guds heliga ord och med all sämja umgåtts med alla människor. Begynte med frossa varmed hon någon tid bortåt måst hållas wartill hennes ålderdomsbräckligheter tillstött och henne dagligen afmattade. Under denna sin sjukdom har hon låtit till sig kalla ordens tienare och bespisat sig med den Heliga Nattvarden varvid hon bl.a. brukat bedja: Jesu hör mig när vi skola till vårt fädernesland draga som vähl ju aldrig så länge dröjer, vilka hennes suckar Gud nådeligen hörde och förlossade henne från detta jordiska den 3/4 1750. 74 år.

Barn:

 

  Senast ändrat eller kontrollerat den 1 november 2004
Anders Ersson 1710 - 1758