Brev från åren 1751-1775 från Martin Terserus till sonen Johan Gustaf Terserus.

Martin Terserus år 1767.

Breven ingår i samlingarna vid Uppsala universitetsbiliotek, Handskriftsavdelningen. Det är inte helt lätt att läsa breven, som skrevs med den tidens handstil, stavning och språk. Martin Terserus, som var rådman i Falun, växte upp på Karl XII:s tid. Jag har bifogat handskriften. /SZ

Här är ett register över J. G. Terserus hela bevarade korrespondens på Handskriftsavdelningen.

 
Peka i listan, så visas en sammanfattning av brevet efter någon sekund.
Några brev är ofullständiga i den inbundna originalsamlingen (blek stil i listan).
Fyra brev från JG:s bror Lars (Lorentz) markeras med asterisk.

 

 

 

"... kunde wara mera til berömmandes, som efter thes Promowerande låg 3ne år, så godt som förgiäfwes i Upsala. Med et ord jag tycker mig icke njutit then hugnad ock förnöjelse emot then osparde Omsorg ock Kostnad jag anwändt. Ty om thet warit något fehl ock efterlåtenhet på Edre sidor, så kan man intet taga thet för Guds skickelse, när man af många andra exempel sir them, som hafwa mindre medel ock utwägar til fortkomst, äntå gådt längre i thessa tijder.

Samuel lärer ock hafwa skrifwit ..."

Tillbaka till Martin Terserus' sida i släktträdet.

    Senast ändrat eller kontrollerat den 7 november 2008.
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt